Säker överföring av filer av alla typer, storlekar och komplexitet