Privacy Policy


1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

1.1 Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar dig. för ditt intresse. I det följande kommer vi att informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter med som du kan identifieras personligen.

1.2 Den personuppgiftsansvarige för databehandlingen på denna webbplats inom betydelsen av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är TIMmunity GmbH, Erftstr. 15, 38120 Braunschweig, Tyskland, tel: +49 531 40202440, e-post: info@timmunity.com. Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska personen. person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.


1.3 Denna webbplats använder SSL. eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den ansvarig person). Du kan känna igen en krypterad anslutning genom strängen "https://" och låssymbolen i din webbläsares rad. 


2) Insamling av uppgifter när du besöker vår webbplats.

När du använder vår webbplats enbart i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig inte eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi endast in uppgifter. som din webbläsare överför till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du ringer upp vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, dvs. tekniskt nödvändigt för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

- Vår besökta webbplats

- Datum och tid vid tidpunkten för åtkomsten

- Mängd data som skickats i bytes

- Källa/referens från vilken du kom till sidan

- Webbläsare som används

- Operativsystem som används

- Använd IP-adress (om tillämpligt: i anonymiserad form)

Behandlingen sker i enlighet med artikel 2.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 6 para. 1 lit. f DSGVO. på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionalitet på vår webbplats. Uppgifterna lämnas inte vidare eller används i någon annan sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverloggfilerna. i efterhand om det finns konkreta indikationer på olaglig användning.3) Cookies

För att göra besöket på vår webbplats mer attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Dessa är små textfiler som lagras på din terminalutrustning. En del av de cookies vi använder raderas efter att webbläsarsessionen är avslutad, dvs. när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies stannar kvar på din slutenhet och gör det möjligt att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker oss (så kallade permanenta cookies). Om cookies ställs in samlar de in och bearbetar viss användarinformation, t.ex. webbläsar- och platsdata samt IP-adressvärden i individuell omfattning. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tidsperiod, som kan skilja sig åt beroende på cookie. Varaktigheten för respektive cookie-lagring finns i översikten över cookie-inställningarna i din webbläsare.
I vissa fall tjänar cookies till att förenkla beställningsprocessen genom att lagra inställningar (t.ex. genom att komma ihåg innehållet i en virtuell varukorg). för ett senare besök på webbplatsen). Om personuppgifter också behandlas av enskilda cookies som används av oss, sker behandlingen i enlighet med i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b DSGVO antingen för att fullgöra avtalet, i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a DSGVO om samtycke har getts, eller i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f DSGVO för att skydda vårt legitima intressen i bästa möjliga funktionalitet av webbplatsen samt en kundvänlig och effektiv utformning av sidobesöket.
Observera att du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du informeras om inställningen av cookies och kan bestämma individuellt om du vill acceptera dem eller kan utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt. Varje webbläsare skiljer sig åt i sitt sätt att hantera cookie-inställningar. Detta beskrivs i varje webbläsares hjälpmeny, där det förklaras hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Observera att om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten hos vår webbplats inte fungera. webbplats kan vara begränsad.


4) Kontakt med

4.1 Personuppgifter samlas in när du kontaktar oss (t.ex. via kontakt formulär eller e-post). Vilka uppgifter samlas in vid användning av ett kontaktformulär. formuläret kan man se på respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att besvara din förfrågan eller för att kontakta oss. dig och den tillhörande tekniska administrationen. Rättslig grund för behandling av dessa uppgifter är vårt legitima intresse av att besvara din förfrågan. i enlighet med art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. Om din kontakt syftar till att ingående av ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen Art. 6.1 b DSGVO. Dina uppgifter kommer att raderas efter att din begäran har behandlats. Detta är fallet när omständigheterna tyder på att ärendet i fråga har klargjorts slutgiltigt och under förutsättning att det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter som strider mot detta.

4.2 WhatsApp Business
Vi erbjuder besökarna på vår webbplats möjligheten att. kontakta oss via meddelandetjänsten WhatsApp av WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. För detta ändamål, använder vi den så kallade "företagsversionen" av WhatsApp.

Om du kontaktar oss via WhatsApp i samband med en specifik transaktion (t.ex. en beställning), lagrar och använder vi det mobiltelefonnummer som du använder på WhatsApp som samt - om du har angett det - ditt för- och efternamn i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. b. DSGVO för att behandla och svara på din begäran. På grundval av samma rättsliga grund kan vi be dig att lämna ytterligare uppgifter (beställningsnummer, kundnummer, adress eller e-postadress) via WhatsApp för att kunna tilldela din begäran till en specifik process.

Om du använder vår WhatsApp kontakt för allmänna förfrågningar (t.ex. om tjänsteutbudet, tillgänglighet, tillgänglighet). eller vår webbplats), lagrar och använder vi det mobiltelefonnummer du använder på WhatsApp. och - om du har angett det - ditt för- och efternamn i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO baserat på vårt legitima intresse av att tillhandahålla den begärda tjänsten. information på ett effektivt och snabbt sätt. Dina uppgifter kommer endast att användas för att svara till din förfrågan via WhatsApp. Dina uppgifter kommer inte att lämnas vidare till tredje part. parter.

Vänligen observera att WhatsApp Business får tillgång till de adressboken på den mobila enhet som vi använder för detta ändamål och automatiskt. automatiskt telefonnummer som finns lagrade i adressboken till en server hos den moderbolaget Meta Platforms Inc. i USA. För driften av vår WhatsApp Business-kontot använder vi en mobil slutenhet i vars adressbok endast WhatsApp-kontaktuppgifterna för de användare som också har kontaktat oss via WhatsApp lagras.

Detta garanterar att varje person vars WhatsApp kontaktuppgifter sparas i vår adressbok redan har gett sitt samtycke till att vi använder överföringen av deras WhatsApp-telefonnummer från våra adressböcker till våra deras chattkontakter i enlighet med art. 6 (1) lit. a DSGVO när de använder sig av appen på sin enhet för första gången genom att acceptera WhatsApp-användningsvillkoren. En överföring av uppgifter om sådana användare som inte använder WhatsApp och/eller inte har kontaktat oss via WhatsApp är uteslutet i detta avseende.

För den Syftet och omfattningen av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av uppgifterna av WhatsApp, samt dina rättigheter i detta avseende och inställning. alternativ för att skydda din integritet, hänvisar vi till WhatsApp:s integritet. policy: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy5) Behandling av uppgifter vid öppnandet av ett kundkonto och för avtal behandling

I enlighet med artikel . 6 para. 1 lit. b DSGVO kommer personuppgifter att fortsätta att vara fortsätta att samlas in och behandlas om du lämnar dem till oss för att utföra en avtal eller när du öppnar ett kundkonto. Vilka uppgifter som samlas in kan vara ses på respektive inmatningsformulär. Radering av ditt kundkonto är möjligt när som helst och kan göras genom att skicka ett meddelande till ovanstående adress. till den ansvariga personens adress. Vi lagrar och använder de uppgifter som du lämnar för följande ändamål. syfte att behandla avtalet. Efter avslutad behandling av avtalet eller radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att spärras när det gäller följande skattelagstiftningens och handelslagstiftningens lagringsperioder och raderas efter att dessa har löpt ut. perioder, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter eller en lagligt tillåten fortsatt användning av uppgifterna har reserverats från vår sida.6) Användning av kunduppgifter för direktreklam

6.1Anmälan till vårt nyhetsbrev via e-post
Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev via e-post kommer vi regelbundet att skicka dig information om våra erbjudanden. Endast din e-postadress är nödvändig för att skicka nyhetsbrevet. Det är frivilligt att lämna ytterligare uppgifter och de används för att vända oss till dig personligen. Vi använder det så kallade dubbla opt-in-förfarandet för skicka nyhetsbrevet. Det innebär att vi endast skickar ett e-postmeddelande till dig. nyhetsbrev när du uttryckligen har bekräftat att du samtycker till att ta emot nyhetsbrev. Vi skickar då ett bekräftelse-e-postmeddelande till dig där vi ber dig att bekräfta följande att du vill ta emot nyhetsbrevet i framtiden genom att klicka på en lämplig länk.

Då du aktiverar bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi din IP-adress. som anges av din internetleverantör (ISP) samt datum och tid. av registreringen för att kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress. adress vid ett senare tillfälle. De uppgifter som samlas in av oss när du registrerar dig för nyhetsbrevet används uteslutande för att vi ska kunna skicka dig ett nyhetsbrev till dig. reklam genom nyhetsbrevet. Du kan avregistrera dig från nyhetsbrevet när som helst via den länk som tillhandahålls för detta ändamål i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett motsvarande meddelande till den ansvariga personen. som anges i början. När du har avregistrerat dig kommer din e-postadress att vara omedelbart bort från vår distributionslista för nyhetsbrev, såvida du inte har uttryckligen samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda dina uppgifter på ett sätt som går utöver detta och som är tillåtet enligt lag och om. som vi informerar dig om i denna deklaration.

6.2 Att skicka ut nyhetsbrev via e-post till befintliga kunder
Om du har gett oss dina e-postadress när du köpte varor eller tjänster, förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka dig erbjudanden om liknande varor eller tjänster som de som redan är köpt från vårt sortiment via e-post. I enlighet med avsnitt 7.3 i tyska lagen om illojal konkurrens (UWG) behöver vi inte inhämta din separata samtycke för detta. I detta avseende sker databehandlingen enbart på grundval av vårt legitima intresse av personlig direktreklam i i enlighet med art. 6 §. 1 lit. f DSGVO. Om du ursprungligen har inväntat mot användningen av din e-postadress för detta ändamål kommer vi inte att skicka dig några e-postmeddelanden. Du har rätt att invända mot användningen av din e-postadress för följande ändamål. ovan nämnda reklamsyfte när som helst med verkan för framtiden genom att meddela den ansvariga person som anges i början. Detta kommer endast att medföra överföringskostnader för dig i enlighet med grundtaxorna. Efter mottagandet av din invändning kommer användningen av din e-postadress för reklam att upphöra. omedelbart.

6.3 Reklam via brevpost
Baserat på vårt legitima intresse av personlig direktreklam förbehåller vi oss rätten att rätt att lagra ditt för- och efternamn, din postadress och - i den mån det är möjligt - din adress. i den mån vi har fått denna ytterligare information från dig som en del av den avtalsförhållande - din titel, akademiska examen, ditt födelseår och ditt namn och din yrkes-, bransch- eller affärsbeteckning i enlighet med artikel 10.1 i EG-fördraget. 6 (1) lit. f DSGVO och att använda denna information för att skicka dig intressanta erbjudanden och information om våra produkter per post. Du kan invända mot lagringen och användningen av dina uppgifter för detta ändamål när som helst genom att skicka ett meddelande till personen ansvarig.

6.4 Meddelande om varors tillgänglighet genom e-post
Om vi erbjuder möjligheten i vår webbshop att informera dig via e-post om tiden för tillgänglighet för utvalda varor som tillfälligt är inte är tillgängliga tillfälligt, kan du registrera dig för vår e-postmeddelandetjänst för tillgänglighet av varor. Om du anmäler dig till vår underrättelse om tillgänglighet via e-post. tjänsten, kommer vi att skicka dig ett engångsmailmeddelande om tillgängligheten av den vara du har valt. Endast din e-postadress krävs för att skicka detta meddelande. Det är frivilligt att lämna ytterligare uppgifter som kan användas. för att vända oss till dig personligen. Vi använder det så kallade dubbla opt-in-förfarandet för skicka detta meddelande. Det innebär att vi endast skickar dig en motsvarande meddelande först när du uttryckligen har bekräftat att du samtycker till det. att få ett sådant meddelande. Vi skickar sedan ett bekräftelsemail till dig där vi ber dig att bekräfta att du vill ta emot ett sådant meddelande genom att klicka på en lämplig länk.

Om du aktiverar bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. När du registrerar dig för vår e-postmeddelandetjänst på webbplatsen tillgänglighet av varor, lagrar vi din IP-adress som du anger via din internet tjänsteleverantör (ISP) samt datum och tid för registreringen för att kunna för att kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress vid en senare tidpunkt. datum. Uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för vårt e-postmeddelande om varors tillgänglighet tjänsten används endast för att informera dig om den aktuella varans tillgänglighet. tillgänglighet av en viss vara i vår webbshop. Du kan avregistrera dig från tjänsten för e-postmeddelanden om varors tillgänglighet när som helst genom att skicka ett meddelande till oss. meddelande till den ansvariga person som anges i början. Efter avregistrering, kommer din e-postadress omedelbart att raderas från vår distributionslista. som upprättats för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet. enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.7) Databehandling för orderhantering

7.1 I den mån det är nödvändigt för behandlingen av avtalet om leverans- och betalningssyften kommer de personuppgifter som vi samlar in att vara till det uppdragsgivna transportföretaget och det uppdragsgivna kreditföretaget. kreditinstitutet i enlighet med art. 6 par. 1 lit. b DSGVO.

Om vi. är skyldiga dig uppdateringar för varor med digitala element eller för digitala produkter på grund av ett motsvarande avtal, kommer vi att behandla kontaktuppgifterna (namn, adress, e-postadress) som du har angett när du gör din beställning för att informera dig personligen om kommande uppdateringar inom den lagstadgade tiden. inom ramen för vår lagstadgade informationsplikt enligt art. 6 (1) lit. c DSGVO genom lämpliga kommunikationsmedel (t.ex. per post eller e-post). Din kontaktuppgifter kommer endast att användas i syfte att informera dig om uppdateringar som vi är skyldiga och kommer endast att behandlas av oss för detta ändamål till den omfattning som är nödvändig för respektive information.

För att behandla din beställning samarbetar vi även med följande tjänst. leverantör(er), som helt eller delvis stöder oss i utförandet av avslutad avtal. Vissa personuppgifter överförs till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.


7.2 Användning av leverantörer av betalningstjänster (betalningstjänster)

- Mollie
Om du väljer en betalningsmetod från betaltjänsten leverantören Mollie, kommer betalningen att behandlas via betalningstjänsten Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederländerna, till som vi kommer att vidarebefordra den information som du har lämnat under beställningsprocessen. tillsammans med information om din beställning (namn, adress, IBAN, BIC, faktura). belopp, valuta och transaktionsnummer) i enlighet med art. 6 (1) lit. b. DSGVO. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen. med betaltjänstleverantören Mollie och endast i den mån det är nödvändigt. för detta ändamål.

- Paypal
När du betalar via PayPal, kreditkort via PayPal, direkt direktdebitering via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på konto" eller "betalning med delbetalningar" via PayPal, vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter till PayPal (Europe). S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad PayPal). "PayPal") som en del av betalningsförfarandet. Överföringen sker i i enlighet med art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO och endast i den mån som detta är nödvändigt för betalningshanteringen.

PayPal förbehåller sig rätten att Utföra en kreditupplysning för betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på konto" eller "betalning med delbetalningar" via PayPal. För detta ändamål kan dina betalningsuppgifter lämnas vidare till till kreditupplysningsföretag i enlighet med art. 6 par. 1 lit. f DSGVO på följande grunder av PayPals legitima intresse av att fastställa din betalningsförmåga. PayPal använder sig av resultatet av kreditprövningen i förhållande till den statistiska sannolikheten för att utebliven betalning i syfte att besluta om tillhandahållandet av respektive betalningsmetod. Informationen om kreditvärdighet kan innehålla sannolikhet värden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen, har de sin grund i en vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdet värden omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter. För ytterligare information om lagstiftningen om dataskydd, inklusive information om de kreditupplysningsföretag som används, hänvisas till PayPals dataskyddsförklaring: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för den avtalsenliga behandlingen av betalningar.8) Användning av grafik för klassificering och godkännande av kvalitetsstämpel

EHI Seal of Approval widget

På vår webbplats använder vi sigillet "EHI". Geprüfter Online-Shop", en widget från EHI Retail Institute GmbH, Spichernstraße 55, 50672 Köln ("EHI"). När du besöker vår webbplats, dynamisk innehåll (aktuellt betyg för butiken, certifikat etc.) laddas in i den dynamiska widget av EHI-servrar. I processen registreras din IP-adress, den tidigare besökta webbplats, datum och tid för hämtningen, mängden överförda uppgifter, vilken typ av webbläsare som används, vilket operativsystem du använder och vilket begärande leverantören (hänvisningsuppgifter) överförs till EHI:s servrar. behandlingen grundar sig på vårt överordnade legitima intresse av att optimera vår webbplats. erbjudande i enlighet med art. 6 (1) f DSGVO.

För ytterligare information om dataskydd på EHI finns på följande adress: www.ehi-siegel.de/datenschutz9) Marknadsföring på nätet

9.1 billiger.de Försäljningsspårning
Denna webbplats använder billiger.de Sales Tracking, en spårningsteknik från solute.de. GmbH, Zeppelinstraße 15, D-76185 Karlsruhe, Tyskland, för att spåra och utvärdera vissa användaråtgärder som utfördes efter en omdirigering från billiger.de till vår webbplats. För detta ändamål används en så kallad Javascript-baserad spårningspixel. i våra beställningsbekräftelsesidor, som kan spåra användarens handlingar som en en enda pixelfil genom interaktion med billiger.de.

Den spårningspixeln upprättar en koppling mellan en användares klick på en annons (touch point) på billiger.de och en genomförd beställning på vår webbplats. webbplats. När en beställning är genomförd skickar din webbläsare en HTTP-förfrågan till billiger.de-servern via pixeln, med vilken viss information skickas till

Denna information omfattar IP-adressen för slutanvändaren och enheten (denna IP-adress anonymiseras av billiger.de innan den lagras), HTTP-header (datapaket som automatiskt överförs av din webbläsare och som innehåller olika teknisk information) och tiden för begäran. Dessutom kan ordernummer och värdet av din beställning i varukorgen också överföras. och lagras av billiger.de. Denna information registreras och överförs endast till och lagras av billiger.de om en beställning faktiskt görs efter att ha blivit från billiger.de till vår webbplats.

I den mån som den överföringen av denna information till billiger.de innehåller personliga användaruppgifter, sker detta i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO på grundval av vår berättigat intresse av statistisk utvärdering av produktframgången. produktannonser på billiger.de och användarnas köpbeteende och därmed tjänar till att optimera vårt online-erbjudande.

Om du inte önskar att framtida överföring av den beskrivna informationen till billiger.de, kan du endast förhindra detta genom att avaktivera utförandet av Java-Script i din webbläsare. Alternativt kan du också förhindra utförandet av JavaScript-kod genom att installera en JavaScript-blockerare (t.ex. https://noscript.net/ eller https://www.ghostery.com). I detta fall är det dock mycket troligt att du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen till fullo.

I den mån som lagligt krävs har vi fått ditt samtycke till behandlingen av din uppgifter som beskrivs ovan i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.


9.2 Google AdSense
Denna webbplats använder sig av Google AdSense, en webbannonseringstjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google AdSense använder cookies, som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa dig att webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Dessutom använder Google AdSense även följande använder så kallade "web beacons" (små osynliga grafiska element) för att samla in följande uppgifter information, med hjälp av vilken enkla åtgärder som t.ex. besökartrafik kan samlas in. på webbplatsen kan registreras, samlas in och analyseras.

Den information som genereras av kakan och/eller web beacon (inklusive din IP adress) om din användning av denna webbplats överförs i allmänhet till en Google server och lagras där. Detta kan också innebära överföring till servrar hos Google LLC. i USA.

Google använder den information som erhålls i detta sätt för att göra en utvärdering av ditt användningsbeteende med avseende på den AdSense-annonser. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google. AdSense kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google. Den insamlade informationen av Google kan överföras till tredje part om detta krävs enligt lag. och/eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på Googles vägnar.

Detaljer om den behandling som utlöses av Google AdSense och Googles hantering av uppgifter. från webbplatser kan hittas här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites


Den beskrivna behandlingen av uppgifter sker i enlighet med följande med art. 6 (1) lit. f DSGVO i syfte att rikta sig till användaren med reklam från annonserande tredje parter, vars annonser visas. på denna webbplats på grundval av användarens utvärderade beteende. Denna behandling tjänar också vårt ekonomiska intresse av att utnyttja den ekonomiska potentialen hos vår webbplats genom att visa personaliserat reklaminnehåll från tredje part i gengäld. mot betalning.

Du kan få mer information om Googles integritet. policy på följande Internetadress: https://www.google.de/policies/privacy/


Du kan permanent avaktivera cookies för annonspreferenser genom att förhindra dem genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta eller så kan du ladda ner och installera det plug-in som finns på följande länk: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de


Bemärk att vissa funktioner på denna webbplats kanske inte är tillgängliga. eller kan vara begränsade om du har inaktiverat användningen av cookies.

I den mån i den mån det krävs enligt lag har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter som beskrivs ovan i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.


9.3 Google Ads Conversion Tracking
Detta webbplats använder onlineannonseringsprogrammet "Google Ads" och, inom ramen för ramen för Google Ads, konverteringsspårningen av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Vi använder Google Ads för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden på externa webbplatser med hjälp av reklammedier (så kallade Google Adwords). Vi kan avgöra hur framgångsrika de enskilda annonseringsåtgärderna är i förhållande till uppgifterna om reklamkampanjerna. På detta sätt strävar vi efter att visa Reklam som är av intresse för dig, vilket gör vår webbplats mer intressant. för dig och uppnå en rättvis beräkning av de uppkomna reklamkostnaderna.

Den cookie för konverteringsspårning sätts när en användare klickar på en annons som placerats av Google. Cookies är små textfiler som lagras på din terminalutrustning. Dessa cookies förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien ännu inte har löpt ut, kan Google och vi känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den här sidan. Varje Google Ads-kund får en annan cookie. Kakor kan därför inte spåras mellan olika Google Ads kunders webbplatser. Den information som erhålls med hjälp av konverteringscookien är följande används för att skapa konverteringsstatistik för Google Ads-kunder som har valt till konverteringsspårning. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickade på på deras annons och omdirigerades till en sida som är märkt med en konverteringsspårning. tagg. De får dock ingen information som kan användas för att identifiera användarna personligen.

Användningen av Google Ads kan också resultera i överföring av personuppgifter till Google LLC:s servrar i USA.

Detaljer om den behandling som utlöses av Google Ads Conversion Tracking och om Googles hantering av uppgifter från webbplatser finns här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites


Alla behandlingar som beskrivs ovan, särskilt inställningen av cookies. för att läsa ut information om den slutenhet som används, utförs endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med art. 6 (1) lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att avaktivera denna tjänst i "Verktyget för samtycke till cookies" som finns på webbplatsen webbplatsen.

Du kan också permanent motsätta dig att kakor sätts upp. av Google Ads Conversion Tracking genom att ladda ner och installera Google webbläsarplugin som finns på följande länk: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de Vänligen observera att vissa funktioner på denna webbplats kanske inte är tillgängliga eller kan vara begränsade om du inte har tillgång till dem. har avaktiverat användningen av cookies.

Googles sekretesspolicy kan hittas på följande adress läsas här: https://www.google.de/policies/privacy/


9.4 Google Marketing Platform

Denna webbplats använder sig av marknadsföringsverktyget online Google Marketing Platform av operatören Google Ireland. Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("GMP"). GMP använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna, för att förbättra kampanjen resultatrapporter eller för att förhindra att en användare ser samma annonser mer än en gång. en gång. Google använder ett cookie-ID för att registrera vilka annonser som visas i vilken webbläsare och kan på så sätt förhindra att de visas mer än en gång. behandlingen grundar sig på vårt legitima intresse av optimal marknadsföring av våra webbplats i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

I Dessutom kan GMP använda cookie-ID för att registrera så kallade konverteringar som är relaterade till annonsförfrågningar. Detta är till exempel fallet när en användare ser en GMP-annons. annons och senare, med hjälp av samma webbläsare, ringer upp annonsörens webbplats och gör ett köp via denna webbplats. Enligt Google gör GMP-cookies inte följande innehåller ingen personlig information.

På grund av de marknadsföringsverktyg som används, skapar din webbläsare automatiskt en direkt förbindelse med Google server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den fortsatta användningen av uppgifterna. som samlas in av Google genom användningen av detta verktyg och informerar dig därför. enligt vårt kunskapsläge på följande sätt: Genom integrationen av GMP får Google information om att du har kallat upp motsvarande del av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad på en Google-tjänst kan Google tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in är det möjligt att leverantören får och lagrar din IP-adress. Användningen av GMP kan också leda till att personuppgifter överförs till servrarna hos Google LLC. i USA.

Om du vill invända mot deltagande i detta spårningsförfarande kan du avaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in din webbläsare så att den blockerar cookies från domänen www.googleadservices.com, (se https://www.google.de/settings/ads. ), varvid denna inställning raderas när du avaktiverar dina cookies. Alternativt kan du få information om hur du ställer in cookies på följande webbplats Digital Advertising Alliance på internetadressen www.aboutads.info och göra önskade inställningar. Slutligen kan du ställa in din webbläsare så att du är informeras om att kakor sätts och att du själv kan bestämma om de ska sättas. eller utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller i vissa situationer. generellt. Om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

Du kan hitta mer information om GMP genom Googles integritetspolicy på följande webbadress: https://www.google.de/policies/privacy/.

I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till att behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för den framtiden. För att utöva din återkallelse följer du alternativet som beskrivs ovan för att göra en invändning.


9.5 Användning av affiliateprogram

- Eget affiliateprogram
I samband med produkten produktpresentationer på vår webbplats har vi vårt eget affiliateprogram, i den inom ramen för vilket vi förser intresserade tredjepartsoperatörer med partner länkar för placering på deras webbplatser som leder till våra erbjudanden. Cookies är används för affiliateprogrammet, som i allmänhet ställs in på partnersidan. efter att ha klickat på en motsvarande partnerlänk och som vi inte är ansvariga för. ansvariga i detta avseende enligt dataskyddslagstiftningen. Cookies är liten text filer som lagras på din slutenhet för att kunna spåra den ursprunget till transaktioner (t.ex. "försäljningskontakter") som genereras via sådana länkar. Genom att göra kan vi bland annat känna igen att du har klickat på partnerlänken. länken och har omdirigerats till vår webbplats. Denna information behövs för att betalningshantering mellan oss och partnerna. I den mån som informationen också innehåller personuppgifter, sker den beskrivna behandlingen. på grundval av vårt legitima ekonomiska intresse av behandlingen av provisionsbetalningar i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Om du vill blockera utvärderingen av användarbeteende via cookies kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om att kakor sätts och beslutar individuellt om att acceptera dem eller utesluter acceptans av cookies. cookies i vissa fall eller generellt.

-
belboon Partner Program (belboon GmbH)
Vi deltar i partnerprogrammet "belboon". av belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlin (nedan kallat "belboon"). Som en del av sina tjänster lagrar belboon cookies på användarnas slutenheter för att dokumentera transaktioner (t.ex. "försäljningskontakter") när en besökare klickar på en annons med partnerlänken. Dessa cookies tjänar det enda syftet att korrekt tilldela framgången för ett annonseringsmedium och motsvarande fakturering inom nätverket. Dessutom använder belboon s.k. spårning pixlar. Dessa gör det möjligt att information som t.ex. besökartrafik på sidorna kan vara utvärderas.

Den information som genereras av cookies och spårningspixlar. om användningen av denna webbplats (inklusive IP-adressen) och leveransen av reklamformat överförs till en server hos belboon och lagras där. Bland belboon kan bland annat känna igen att partnerlänken på den här webbplatsen har klickats på. belboon kan vidarebefordra denna (anonymiserade) information till avtalspartners under vissa omständigheter, men uppgifter som IP adress kommer inte att slås samman med andra lagrade uppgifter.

I den mån som informationen också innehåller personuppgifter, utförs den beskrivna behandlingen. på grundval av vårt legitima ekonomiska intresse av att behandla uppdrag. betalningar med belboon i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO.

För övrigt. information om belboons användning av uppgifter finns i belboons dataskydd. förklaring om dataskydd på https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/.


Om du vill blockera utvärderingen av användarbeteenden via cookies kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen. cookies och individuellt kan besluta om att acceptera dem eller utesluta användningen av cookies. acceptans av cookies i vissa fall eller generellt.

I den mån som du inte kan lagstadgade krav har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. uppgifter som beskrivs ovan i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.


- eBay Partner Program (eBay Partner Network)
Vi deltar i eBay Partner Network:s partnerprogram, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA (nedan kallat "EPN"). I detta sammanhang har vi placerat annonser på vår webbplats som länkar som leder till erbjudanden på olika eBay-webbplatser. EPN använder cookies. Dessa är små textfiler som sparas på din terminal för att kunna spåra din ursprunget till klick, beställningar etc. som genereras via sådana länkar. Bland annat, EPN kan känna igen att du har klickat på partnerlänken på denna webbplats. Denna information behövs för betalningshantering mellan oss och eBay. I den mån informationen även innehåller personuppgifter, kan den beskrivna behandlingen på grundval av vårt legitima ekonomiska intresse av att Behandlingen av provisionsbetalningar med eBay i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

För mer information om EPN:s användning av uppgifter, se företagets integritetspolicy: https://partnernetwork.ebay.com/page/network-agreement#privacy-notice


Om du vill blockera utvärderingen av användarbeteende via cookies kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen. cookies och individuellt kan besluta om att godkänna dem eller utesluta användningen av cookies. acceptans av cookies i vissa fall eller generellt.

I den mån som du inte kan lagstadgade krav har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. uppgifter som beskrivs ovan i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.10) Användning av ett system för direktchatt


Ett eget system för direktchatt
på denna webbplats, i syfte att driva ett livechatsystem som tjänar till att besvara liveförfrågningar, ditt kommunicerade chattnamn och ditt kommunicerade chattnamn och din kommunicerade chatt. innehåll samlas in som data och lagras under chattens gång. Chatten och ditt uppgivna chattnamn lagras uteslutande i det så kallade RAM (Random Access Memory) och raderas omedelbart så snart vi eller du har avslutat chattkonversationen, dock senast 2 timmar efter det sista meddelandet i det chathistorik. Cookies används för att driva chattfunktionen. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i cacheminnet på webbplatsbesökarens Internet webbläsare. Cookies gör det möjligt att känna igen webbläsaren hos besökaren. webbplatsbesökaren för att se till att de enskilda användarna av chattfunktionen på vår webbplats kan särskiljas.

Om den information som samlas in på detta sätt har en personlig referens, utförs behandlingen i i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f DSGVO på grundval av vår legitima intresse av effektiv kundservice och statistisk analys av användares beteende i optimeringssyfte.

För att undvika lagring av cookies kan du ställa in din webbläsare så att inga fler cookies kan lagras på din dator i framtiden eller så att redan lagrade cookies inte längre kan lagras på din dator. redan har lagrats raderas. Att stänga av alla cookies kan dock innebära att chattfunktionen på vår webbplats inte längre kan utföras.

Zammad
Detta webbplats använder teknik från Zammad GmbH, Marienstraße 11, 10117 Berlin. (www.zammad.com) för att samla in och lagra pseudonymiserade uppgifter i syfte att webbanalys och för att driva systemet för livechatt, som används för att svara på live supportförfrågningar. Från dessa pseudonymiserade uppgifter kan användningsprofiler skapas. under en pseudonym. Cookies kan användas för detta ändamål. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i cacheminnet på webbplatsbesökarens internet webbläsare. Cookies gör det bland annat möjligt att känna igen webbläsare. Om den information som samlas in på detta sätt har en personlig referens, sker behandlingen i enlighet med artikel 2.1 i EG-fördraget. 6 para. 1 lit. f DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av effektiv kundservice. service och den statistiska analysen av användarnas beteende för optimering. syften.

De uppgifter som samlas in med Zammad-tekniken kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats utan att den separat beviljat samtycke från den berörda personen och kommer inte att slås samman med personuppgifter om bäraren av pseudonymen. För att undvika lagring lagring av Zammad-cookies kan du ställa in din webbläsare så att ingen mer cookies kan lagras på din dator i framtiden eller att cookies som redan har lagrats raderas. Att stänga av alla cookies kan dock innebära att vissa funktioner på våra internetsidor inte längre kan utföras. Du kan avaktivera insamlingen och lagringen av uppgifter för följande ändamål skapa en pseudonymiserad användarprofil när som helst med verkan för framtiden genom att skicka oss din invändning informellt via e-post till den angivna e-postadressen. i avtrycket.11) Verktyg och diverse

11.1 DATEV
Vi använder det molnbaserade bokföringsprogrammet från DATEV eG, Paumgartnerstr. 6-14, 90429 Nürnberg ("DATEV") för att utföra vår bokföring. DATEV behandlar inkommande och utgående fakturor och, i förekommande fall, även vårt företags banktransaktioner för att automatiskt registrera fakturor, matcha dem med transaktioner och skapa ekonomisk redovisning utifrån dem. i en halvautomatisk process.

Om personuppgifter också behandlas i detta sammanhang, sker behandlingen i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av en effektiv organisation. och dokumentation av våra affärsprocesser.

Du kan hitta mer information om DATEV, den automatiserade behandlingen av uppgifter och uppgifter. skyddsbestämmelserna på följande adress https://www.datev.de/web/de/m/ueber-datev/datenschutz/.

11.2 ChannelPilot
Denna webbplats använder ChannelPilot, en verktyg för marknadsföring online från Channel Pilot Solutions GmbH. Användningen är baserad på Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO. ChannelPilot använder så kallade cookies, som är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen, såsom webbläsartyp/version, referrer URL (den tidigare besökta sidan), värdnamn för den dator som får tillgång till den (IP-adress), tid för den serverförfrågan, överförs i allmänhet till en ChannelPilot-server i Tyskland. och lagras där. Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för av ChannelPilot kommer inte att sammanföras med andra uppgifter från ChannelPilot. Dessutom, IP-adressen lagras endast tillfälligt av ChannelPilot under en kort period. tid (vanligtvis högst 24 timmar) och görs sedan oigenkännlig. cachelagring utförs utan undantag för att upptäcka eventuella klickbedrägerier (bot detection).

På uppdrag av operatören av denna webbplats har ChannelPilot använda denna information för att utvärdera prestanda för anslutna online marknadsföringskanaler som idealo.de eller Google Shopping. Du kan förhindra cookies från att lagras genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta. Vi vill dock påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Dessutom kan du kan du också förhindra insamling av de uppgifter som genereras av kakan och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) till ChannelPilot samt till den behandling av dessa uppgifter av ChannelPilot genom att använda det opt-out-alternativ som finns tillgängligt. under följande länk: www.channelpilot.de/optout. I detta fall kommer en opt-out-cookie att ställas in, vilket kommer att förhindra framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. Opt-out-cookien är endast gäller endast för den senast använda webbläsaren. Om du raderar cookies i denna webbläsare, måste du ställa in opt-out-cookien på nytt.

För mer information om uppgifter skydd i samband med ChannelPilot kan du besöka följande webbplats www.channelpilot.de/datenschutz.

I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till följande. behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för den framtiden. För att utöva din återkallelse följer du alternativet som beskrivs ovan för att göra en invändning.

11.3 Google reCAPTCHA
På den här webbplatsen använder vi också Googles reCAPTCHA-funktion. Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland. ("Google"). Denna funktion används i första hand för att skilja ut om ett inlägg är görs av en fysisk person eller är missbrukad av maskin och automatiserad behandling. tjänsten omfattar överföring av IP-adressen och, i förekommande fall, ytterligare uppgifter som krävs av Google för tjänsten reCAPTCHA till Google och utförs. i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f DSGVO på grundval av vår legitima rätt att göra detta. intresse av att fastställa individens personliga ansvar på Internet och förebyggande av missbruk och skräppost. Användningen av Google reCAPTCHA kan också innebära följande överföring av personuppgifter till Google LLC:s servrar i USA.

För vidare information om Google reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy finns på följande adress: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till att behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för den framtiden. För att utöva din återkallelse följer du alternativet som beskrivs ovan för att göra en invändning.12) Den registrerades rättigheter

12.1 Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig följande rättigheter. rättigheter för den registrerade (rätt till tillgång och ingripande) i förhållande till den personuppgiftsansvarige när det gäller behandlingen av dina personuppgifter, varvid Hänvisning görs till den angivna rättsliga grunden för respektive förutsättningar. för att utöva dessa rättigheter:

- Rätt till information i enlighet med art. 15 DSGVO;

- Rätt till rättelse enligt artikel 15 i DSGVO. 16 DSGVO;

- Rätt till radering i enlighet med art. 17 DSGVO;

- Rätt till begränsning av behandlingen enligt artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1493/1999. 18 DSGVO;

- Rätt till information enligt artikel 19 i GDPR;

- Rätt till dataportabilitet i enlighet med art. 20 DSGVO;

- Rätt att återkalla samtycke som givits i enlighet med art. 7.3 DSGVO;

- Rätt att lämna in ett klagomål enligt artikel 77 i dataskyddsförordningen.

12.2 RÄTT TILL INVÄNDNING.

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER INOM RAMEN FÖR EN AVVÄGNING AV INTRESSEN PÅ GRUNDVAL AV VÅRT ÖVERORDNADE LEGITIMA INTRESSE, HAR DU RÄTT TILL RÄTT ATT INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING MED VERKAN FÖR FRAMTIDEN NÄR SOM HELST PÅ FÖLJANDE ADRESS grunder som härrör från din speciella situation.

Om du utövar din rätt till skydd för personuppgifter DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT UPPHÖRA MED BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT FORTSÄTTA BEHANDLINGEN OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE LEGITIMA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN SKER I SYFTE ATT HÄVDA, att göra rättsliga anspråk gällande eller försvara dem.

Om vi behandlar dina personuppgifter UPPGIFTER I SYFTE ATT BEDRIVA DIREKTMARKNADSFÖRING, HAR DU RÄTT ATT INVÄNDA NÄR SOM HELST. BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER I SYFTE ATT BEDRIVA SÅDAN DIREKTMARKNADSFÖRING. MARKNADSFÖRING. Du kan göra invändningen enligt beskrivningen ovan.

Om du har rätt att göra invändningar mot en sådan behandling av personuppgifter, kan du använda dig av den möjligheten. DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT UPPHÖRA MED BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING.13) Varaktighet för lagring av personuppgifter

Längden på lagringen av personuppgifter bestäms på grundval av respektive rättslig grund, syftet med behandlingen och - om det är relevant - dessutom på grundval av respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. lagringsperioder enligt handels- och skattelagstiftning).
Vid behandling av personuppgifter på grundval av uttryckligt samtycke enligt följande. Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO lagras dessa uppgifter tills den registrerade har lämnat sitt samtycke. återkallar sitt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringsperioder för uppgifter som behandlas inom ramen för lagliga eller kvasilagliga skyldigheter på grundval av art. 6 §. 1 lit. b DSGVO, kommer dessa uppgifter att vara. rutinmässigt raderade efter utgången av lagringsperioderna, i den mån de inte är inte längre krävs för att fullgöra avtalet eller för att initiera avtal och/eller att det inte finns något berättigat intresse från vår sida att fortsätta att lagring.

När personuppgifter behandlas på grundval av art. 6(1)(f) DSGVO, lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt. att göra invändningar i enlighet med art. 21.1 DSGVO, såvida vi inte kan visa att vi kan visa att vi har tvingande skäl. legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än de intressen, rättigheter och rättigheter och friheter för den registrerade, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Vid behandling av personuppgifter i syfte att för direktmarknadsföring på grundval av art. 6 (1) lit. f DSGVO, är dessa uppgifter följande. lagras tills den registrerade utövar sin rätt till invändning i enlighet med i enlighet med art. 21 (2) DSGVO.

Om inte annat anges i andra. information i denna förklaring om särskilda behandlingssituationer, lagras personuppgifter raderas i övrigt när de inte längre är nödvändiga för den ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.