Politiko odpovedi in obrazec za odpoved


Potrošniki imajo pravico do odstopa od pogodbe v skladu z naslednjimi določbami, pri čemer je potrošnik vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki jih pretežno ni mogoče pripisati niti njegovemu poslovnemu niti neodvisno poklicno dejavnost:


A) Politika odpovedi


Pravica do odstopa 
 
V štirinajstih dneh imate pravico odstopiti od te pogodbe brez navedbe razloga.

Rok za odstop od pogodbe je štirinajst dni od dneva sklenitve pogodbe.

Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe nas morate obvestiti (TIMmunity GmbH, Erftstr. 15, 38120 Braunschweig, Nemčija, tel.: +49 531 40202440, e-pošta: info@timmunity.com) z jasno izjavo (npr. z dopisom ali po pošti) o svoji odločitvi, da odstopate od te pogodbe.

V ta namen lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za odstop od pogodbe, ki je, vendar ni obvezen.

Za upoštevanje roka za odstop od pogodbe zadostuje, da pošljete obvestilo o uveljavljanju pravice do odpovedi pred iztekom roka, ki ga je treba obdobja za preklic.


Sledice preklica 

<
Če odstopite od tega pogodbe, vam moramo vrniti vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (z izjemo dodatnih stroškov ki izhajajo iz dejstva, da ste izbrali drugo vrsto dostave, kot je ta, ki ste jo najcenejšo standardno dostavo, ki jo ponujamo), in sicer nemudoma in najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vaš odstop od te pogodbe. Za to povračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, ki ste ga uporabili za prvotno transakcijo, razen če izrecno se z vami ne bomo dogovorili drugače; v nobenem primeru vam ne bomo zaračunali tega povračila.


Iztek pravice do odstopa od pogodbe 

<
Pravica do odstopa od pogodbe se predčasno preneha veljati, če smo začeli izvajati pogodbo po tem, ko ste ste izrecno privolili v to, da začnemo pogodbo izvajati pred iztekom roka za odstop od pogodbe in ste nam potrdili svojo da ste seznanjeni s tem, da ste s soglasjem izgubili pravico do odpovedi, ko začetku izvajanja pogodbe.


B) Obrazec za odstop od pogodbe


Če želite odstopiti od pogodbe, izpolnite in vrnite ta obrazec.


Za

TIMmunity GmbH

Erftstr. 15

38120 Brunswick

Nemčija

E-mail: info@timmunity.com

S tem odstopam od pogodbe, ki sem jo sklenil/-a (*) za nakup naslednjega blaga (*)/izvajanja naslednje storitve (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Naročeno na (*) ____________ / prejeto na (*) __________________

________________________________________________________

Imena potrošnikov

________________________________________________________

Naslov potrošnika(-ov)

________________________________________________________

Podpis potrošnika(-ov) (samo v primeru obvestila na papirju)

_________________________

Datum

(*) Neustrezno črtajte

<