Zásady ochrany osobných údajov


1) Informácie o zhromažďovaní osobných údajov a kontaktných údajov prevádzkovateľa údajov

1.1 Sme radi, že ste navštívili našu webovú stránku a ďakujeme vám za to. za váš záujem. V nasledujúcom texte vás budeme informovať o tom, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, keď používate našu webovú lokalitu. Osobné údaje sú akékoľvek údaje s ktoré vás môžu osobne identifikovať.

1.2 Správcom spracovania údajov na tejto webovej stránke v rámci zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je spoločnosť TIMmunity GmbH, Erftstr. 15, 38120 Braunschweig, Nemecko, Tel.: tel.: +49 531 40202440, e-mail: info@timmunity.com. Prevádzkovateľom osobných údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvanie osobných údajov.

1.3 Táto webová stránka používa protokol SSL alebo TLS šifrovanie z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu osobných údajov a iného dôverného obsahu (napr. objednávok alebo dopytov na zodpovednej osobe). Šifrované spojenie rozpoznáte podľa reťazca "https://" a symbolom zámku v riadku prehliadača. 


2) Zhromažďovanie údajov pri návšteve našej webovej stránky

Keď používate našu webovú stránku len na informačné účely, t. j. ak ju nepoužívate registrujete alebo nám inak odovzdávate informácie, zhromažďujeme iba údaje ktoré váš prehliadač prenáša na náš server (tzv. "súbory denníka servera"). Keď vyvoláte našu webovú stránku, zhromažďujeme tieto údaje, ktorými sú technicky nevyhnutné na to, aby sme vám mohli zobraziť webovú stránku:

- Naša navštívená webová stránka

- Dátum a čas v čase prístupu

- Množstvo odoslaných údajov v bajtoch

- Zdroj/odkaz, z ktorého ste sa dostali na stránku

- Použitý prehliadač

- Použitý operačný systém

- Použitá IP adresa (ak je to možné: v anonymizovanej podobe)

Spracovanie sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu zlepšiť stabilitu a funkčnosti našej webovej stránky. Údaje sa neposkytujú ani nepoužívajú v žiadnom inom spôsobom. Vyhradzujeme si však právo kontrolovať súbory denníka servera spätne, ak sa vyskytnú konkrétne náznaky nezákonného používania.3) Cookies

Na zatraktívnenie návštevy našej webovej stránky a umožnenie používania určitých funkcií používame na rôznych stránkach takzvané súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Niektoré z nami používaných súborov cookie sa po skončení relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača, vymažú (tzv. súbory cookie relácie). Iné súbory cookie zostávajú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú rozpoznanie vášho prehliadača pri ďalšej návšteve (tzv. trvalé súbory cookie). Ak sú súbory cookie nastavené, zhromažďujú a spracúvajú určité informácie o používateľovi, ako sú údaje o prehliadači a polohe, ako aj hodnoty IP adries v individuálnom rozsahu. Trvalé súbory cookie sa automaticky vymažú po uplynutí stanoveného času, ktorý sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Dobu uloženia príslušného súboru cookie nájdete v prehľade nastavení súborov cookie vášho webového prehliadača.
V niektorých prípadoch slúžia súbory cookie na zjednodušenie procesu objednávania prostredníctvom ukladania nastavení (napr. zapamätanie si obsahu virtuálneho nákupného košíka pre neskoršiu návštevu webovej stránky). Ak sa spracúvajú aj osobné údaje jednotlivé nami používané súbory cookie, spracovanie sa vykonáva v súlade s s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO buď na účely plnenia zmluvy, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO v prípade udeleného súhlasu alebo v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na ochranu nášho oprávneného záujmov na čo najlepšej funkčnosti webovej stránky, ako aj zákaznícky prívetivý a efektívny dizajn návštevy stránky.
Upozorňujeme, že svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a mohli sa individuálne rozhodnúť, či ich chcete prijať, alebo môžete prijatie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne vylúčiť. Každý prehliadač sa líši spôsobom, akým spravuje nastavenia súborov cookie. Je to popísané v ponuke pomoci každého prehliadača, kde je vysvetlené, ako môžete zmeniť nastavenia súborov cookie. Tieto informácie pre príslušné prehliadače nájdete pod nasledujúcimi odkazmi:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chróm: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=pl

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Upozorňujeme, že ak neprijímate súbory cookie, funkčnosť našej stránky webovej stránky môžu byť obmedzené.


4) Kontaktovanie

4.1 Osobné údaje sa zhromažďujú pri kontakte s nami (napr. prostredníctvom kontaktov formulára alebo e-mailu). Ktoré údaje sa zhromažďujú v prípade použitia kontaktu formulára je možné zistiť z príslušného kontaktného formulára. Tieto údaje sa ukladajú a použité výlučne na účely odpovede na vašu žiadosť alebo na kontaktovanie vás a súvisiacu technickú správu. Právny základ spracúvania týchto údajov je náš oprávnený záujem odpovedať na vašu žiadosť v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Ak je cieľom vášho kontaktu uzavretie zmluvy, ďalším právnym základom pre spracúvanie je Čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Vaše údaje budú vymazané po tom, ako bude vaša žiadosť spracovaná. Je to v prípade, keď okolnosti naznačujú, že záležitosť v daná otázka bola definitívne objasnená a za predpokladu, že neexistujú žiadne zákonné povinnosti uchovávania údajov, ktoré by boli opačné.

4.2 WhatsApp Business
Návštevníkom našej webovej stránky ponúkame možnosť kontaktovať nás prostredníctvom služby zasielania správ WhatsApp spoločnosti WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko. Na tento účel slúži napr, používame takzvanú "obchodnú verziu" služby WhatsApp.

Ak kontaktujete nás prostredníctvom aplikácie WhatsApp pri príležitosti konkrétnej transakcie (napr. zadanej objednávky), uložíme a použijeme číslo mobilného telefónu, ktoré používate v aplikácii WhatsApp, ako ako aj - ak bolo poskytnuté - vaše meno a priezvisko v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) DSGVO na spracovanie a zodpovedanie vašej žiadosti. Na základe toho istého právneho základu vás môžeme požiadať o poskytnutie ďalších údajov (číslo objednávky, zákaznícke číslo, adresu alebo e-mailovú adresu) prostredníctvom aplikácie WhatsApp, aby sme mohli priradiť vašu žiadosť ku konkrétnemu procesu.

Ak používate našu aplikáciu WhatsApp kontakt na všeobecné otázky (napr. o rozsahu služieb, dostupnosti alebo našej webovej stránky), ukladáme a používame číslo mobilného telefónu, ktoré používate v aplikácii WhatsApp a - ak ste ho poskytli - vaše meno a priezvisko v súlade s čl. 6 (1) písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu poskytnúť požadované informácií efektívne a rýchlo. Vaše údaje sa použijú len na odpoveď na vašu žiadosť prostredníctvom aplikácie WhatsApp. Vaše údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

Upozorňujeme, že spoločnosť WhatsApp Business získava prístup k adresára mobilného zariadenia, ktoré používame na tento účel, a automaticky prenáša telefónne čísla uložené v adresári na server materskej spoločnosti Meta Platforms Inc. v USA. Na účely prevádzky nášho WhatsApp Business používame mobilné koncové zariadenie, v ktorého adresári WhatsApp sú uložené len kontaktné údaje tých používateľov, ktorí nás kontaktovali aj prostredníctvom WhatsApp.

Týmto spôsobom je zabezpečené, že každá osoba, ktorej WhatsApp kontaktné údaje sú uložené v našom adresári, už súhlasila s tým, aby prenos svojho telefónneho čísla zo služby WhatsApp z adresárov svojich chatových kontaktov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO pri používaní aplikácie na svojom zariadení po prvýkrát tým, že súhlasí s podmienkami používania aplikácie WhatsApp. Prenos údajov takých používateľov, ktorí nepoužívajú aplikáciu WhatsApp a/alebo nemajú nás nekontaktovali prostredníctvom aplikácie WhatsApp, je v tejto súvislosti vylúčený.

Pre účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšieho spracovania a používania údajov spoločnosťou WhatsApp, ako aj o vašich právach v tejto súvislosti a nastavení možností na ochranu vášho súkromia, nájdete na stránke ochrany osobných údajov spoločnosti WhatsApp zásady: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy5) Spracovanie údajov pri otvorení zákazníckeho účtu a pri uzatváraní zmluvy spracovanie

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO budú osobné údaje naďalej zhromažďované a spracúvané, ak nám ich poskytnete na plnenie zmluvy alebo pri otvorení zákazníckeho účtu. Ktoré údaje sa zhromažďujú, môžu byť vidieť z príslušných vstupných formulárov. Vymazanie vášho zákazníckeho účtu je možné kedykoľvek a môžete ho vykonať zaslaním správy na vyššie uvedenú adresu zodpovednej osoby. Vami poskytnuté údaje uchovávame a používame na účely spracovania zmluvy. Po úplnom spracovaní zmluvy alebo vymazaní vášho zákazníckeho účtu budú vaše údaje zablokované, pokiaľ ide o lehoty uchovávania údajov podľa daňového a obchodného práva a po ich uplynutí budú vymazané období, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov alebo s ich bolo z našej strany vyhradené zákonom povolené ďalšie použitie údajov.6) Používanie údajov o zákazníkoch na priamu reklamu

6.1Odber nášho e-mailového spravodajcu
Ak sa zaregistrujete na odber nášho e-mailového spravodajcu, budeme vám pravidelne zasielať informácie o našich ponukách. Na zasielanie je potrebná len vaša e-mailová adresa informačného bulletinu. Poskytnutie ďalších údajov je dobrovoľné a používa sa na vaše osobné oslovenie. Používame tzv. postup dvojitého súhlasu (double opt-in) pre zasielanie informačného bulletinu. To znamená, že vám budeme posielať e-mail len newsletter, keď výslovne potvrdíte, že súhlasíte so zasielaním informačných bulletinov. Následne vám zašleme potvrdzujúci e-mail, v ktorom vás požiadame o potvrdenie že si želáte dostávať newsletter aj v budúcnosti, a to kliknutím na príslušného odkazu.

Aktiváciou potvrdzujúceho odkazu nám dávate svoj súhlas s používaním vašich osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Pri registrácii na odber noviniek ukladáme vašu IP adresu zadanú vaším poskytovateľom internetových služieb (ISP), ako aj dátum a čas registrácie, aby sme mohli sledovať prípadné zneužitie vášho e-mailu adresy v neskoršom období. Údaje, ktoré zhromažďujeme pri vašej registrácii na newslettera sa používajú výlučne na účely oslovenia vás v reklamným spôsobom prostredníctvom informačného bulletinu. Z odberu sa môžete odhlásiť newslettera kedykoľvek prostredníctvom odkazu uvedeného na tento účel v newslettera alebo zaslaním príslušnej správy zodpovednej osobe uvedenej na začiatku. Po odhlásení sa z odberu bude vaša e-mailová adresa okamžite vymazaná z nášho distribučného zoznamu noviniek, pokiaľ ste výslovne nesúhlasíte s ďalším používaním vašich údajov alebo si vyhradzujeme právo používať vaše údaje spôsobom, ktorý ide nad rámec tohto a je povolený zákonom a o o ktorých vás informujeme v tomto vyhlásení.

6.2 Zasielanie e-mailových noviniek existujúcim zákazníkom
Ak ste nám poskytli svoje e-mailovú adresu pri nákupe tovaru alebo služieb, vyhradzujeme si právo pravidelne vám zasielať ponuky podobných tovarov alebo služieb, ako sú tie, ktoré už zakúpené z nášho sortimentu, prostredníctvom e-mailu. V súlade s § 7 ods. nemeckého zákona o nekalej súťaži (UWG) nepotrebujeme získať vašu osobitnú súhlas. V tejto súvislosti sa spracúvanie údajov vykonáva výlučne na základe nášho oprávneného záujmu na personalizovanej priamej reklame v v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Ak ste pôvodne vzniesli námietku proti používaniu vašej e-mailovej adresy na tento účel, nebudeme vám posielať žiadne e-maily. Máte právo namietať proti používaniu vašej e-mailovej adresy na uvedený reklamný účel kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti, a to tak, že oznámením zodpovednej osobe uvedenej na začiatku. Toto bude mať za následok len pre vás náklady na prenos podľa základných sadzieb. Po prijatí vašej námietky sa vaša e-mailová adresa prestane používať na reklamné účely okamžite.

6.3 Reklama prostredníctvom listovej zásielky
Na základe nášho oprávneného záujmu na personalizovanej priamej reklame si vyhradzujeme právo právo uložiť vaše meno a priezvisko, vašu poštovú adresu a - pokiaľ je to možné - aj vašu e-mailovú adresu. pokiaľ sme tieto dodatočné informácie od vás získali v rámci zmluvného vzťahu - váš titul, akademický titul, rok narodenia a vaše profesijné, odvetvové alebo obchodné označenie v súlade s čl. 6 (1) písm. f DSGVO a aby sme tieto informácie použili na zasielanie zaujímavých ponúk a informácie o našich produktoch poštou. Proti ukladaniu a používaniu môžete namietať vašich údajov na tento účel kedykoľvek zaslaním správy osobe zodpovednej osobe.

6.4 Oznámenie o dostupnosti tovaru prostredníctvom e-mailom
Ak v našom internetovom obchode ponúkame možnosť informovať vás prostredníctvom e-mailom o čase dostupnosti vybraného tovaru, ktorý je dočasne nedostupné, môžete sa zaregistrovať do našej služby e-mailového oznamovania pre dostupnosť tovaru. Ak sa prihlásite k odberu nášho e-mailového oznámenia o dostupnosti službu, zašleme vám jednorazové e-mailové oznámenie o dostupnosti vami vybraného tovaru. Na odoslanie je potrebná len vaša e-mailová adresa tohto oznámenia. Poskytnutie ďalších údajov je dobrovoľné a môžu byť použité na vaše osobné oslovenie. Používame tzv. postup dvojitého súhlasu (double opt-in) pre zasielanie tohto oznámenia. To znamená, že vám zašleme len príslušné oznámenie, keď výslovne potvrdíte, že s tým súhlasíte so zasielaním takejto správy. Následne vám zašleme potvrdzujúci e-mail s otázkou aby ste potvrdili, že si želáte dostávať takéto oznámenie kliknutím na príslušného odkazu.

Aktiváciou potvrdzujúceho odkazu nám dávate svoj súhlas s používaním vašich osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Keď sa zaregistrujete do našej služby e-mailového oznamovania na dostupnosti tovaru, ukladáme vašu IP adresu zadanú vaším internetovým poskytovateľom internetových služieb (ISP), ako aj dátum a čas registrácie, aby sme mohli aby sme mohli neskôr vysledovať prípadné zneužitie vašej e-mailovej adresy neskôr. Údaje, ktoré zhromažďujeme pri registrácii na náš e-mail o dostupnosti tovaru sa používajú výlučne na účely informovania vás o dostupnosti konkrétneho tovaru v našom online obchode. Odhlásiť sa môžete z služby e-mailového oznamovania o dostupnosti tovaru kedykoľvek zaslaním správy zodpovednej osobe uvedenej na začiatku. Po odhlásení sa z odberu, bude vaša e-mailová adresa okamžite vymazaná z nášho distribučného zoznamu vytvoreného na tento účel, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov, alebo si vyhradzujeme právo na použitie údajov nad rámec, ktorý je povolený zákonom a o ktorých vás informujeme v tomto vyhlásení.7) Spracovanie údajov na spracovanie objednávok

7.1 Pokiaľ je to potrebné na spracovanie zmluvy o dodanie a platbu, budú nami zhromaždené osobné údaje odovzdané poverenej prepravnej spoločnosti a poverenej úverovej inštitúcii v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO.

Ak sa vám dlhujeme aktualizácie za tovar s digitálnymi prvkami alebo za digitálne produkty na základe príslušnej zmluvy, budeme spracúvať kontaktné údaje (meno, adresa, e-mailová adresa), ktoré ste poskytli pri zadávaní objednávky, aby sme vás osobne informovali o nadchádzajúcich aktualizáciách v zákonom stanovenej lehote lehote v rámci našej zákonnej povinnosti informovať podľa čl. 6 (1) písm. c DSGVO prostredníctvom vhodných komunikačných prostriedkov (napr. poštou alebo e-mailom). Vaša stránka kontaktné údaje budú použité výlučne na účely informovania vás o aktualizáciách, ktoré nám prináležia, a budeme ich na tento účel spracúvať len v rozsahu rozsahu potrebnom na príslušné informovanie.

Aby spracovať vašu objednávku, spolupracujeme aj s nasledujúcou službou poskytovateľom(-mi) služieb, ktorí nás úplne alebo čiastočne podporujú pri realizácii uzavretých zmlúv. Určité osobné údaje sa týmto poskytovateľom služieb odovzdávajú v v súlade s nasledujúcimi informáciami.

7.2 Používanie poskytovateľov platobných služieb (platobných služieb)

- Mollie
Ak si vyberiete spôsob platby z platobnej služby poskytovateľa platobných služieb Mollie, platba bude spracovaná prostredníctvom platobnej služby poskytovateľa služieb Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holandsko, na adresu ktorému odovzdáme informácie, ktoré ste poskytli počas procesu objednávania. spolu s informáciami o vašej objednávke (meno, adresa, IBAN, BIC, faktúra suma, mena a číslo transakcie) v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Vaše údaje budú odovzdané len na účely spracovania platby s poskytovateľom platobných služieb Mollie a len v rozsahu, v akom je to nevyhnutné na tento účel.

- Paypal
Pri platbe cez PayPal, kreditnou kartou cez PayPal, priamo inkasa cez PayPal alebo - ak je to ponúkané - "nákup na účet" alebo "platba prostredníctvom splátky" prostredníctvom služby PayPal, odovzdávame vaše platobné údaje spoločnosti PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len "PayPal") v rámci spracovania platby. Prevod sa uskutočňuje v v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO a len pokiaľ je to nevyhnutné na spracovanie platby.

PayPal si vyhradzuje právo vykonať kontrolu úverovej bonity pri spôsoboch platby kreditnou kartou prostredníctvom služby PayPal, priameho inkasa prostredníctvom služby PayPal alebo - ak sú ponúkané - "nákup na účet" alebo "platba prostredníctvom splátky" prostredníctvom služby PayPal. Na tento účel môžu byť vaše platobné údaje odovzdané úverovým agentúram v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe oprávneného záujmu spoločnosti PayPal určiť vašu platobnú schopnosť. Spoločnosť PayPal používa výsledok kontroly úverovej bonity vo vzťahu k štatistickej pravdepodobnosti nezaplatenia na účely rozhodovania o poskytnutí príslušnej spôsobu platby. Informácie o úverovej bonite môžu obsahovať pravdepodobnosť hodnoty (tzv. hodnoty skóre). Pokiaľ sú hodnoty skóre zahrnuté v výsledku úverovej správy, majú svoj základ vo vedecky uznávanom matematicko-štatistickom postupe. Výpočet skóre hodnôt zahŕňa okrem iného údaje o adrese. Ďalšie informácie o zákone o ochrane údajov vrátane informácií o používaných úverových agentúrach, nájdete vo vyhlásení spoločnosti PayPal o ochrane údajov: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti spracúvaniu svojich údajov, a to tak, že zaslaním správy spoločnosti PayPal. Spoločnosť PayPal však môže byť stále oprávnená spracúvať vaše osobné údaje, ak je to nevyhnutné na zmluvné spracovanie platieb.8) Používanie grafiky hodnotenia a pečate schválenia

Widget s pečaťou EHI

Na našej webovej stránke používame pečať "EHI Geprüfter Online-Shop", widget EHI Retail Institute GmbH, Spichernstraße 55, 50672 Kolín nad Rýnom ("EHI"). Keď navštívite našu webovú stránku, dynamické obsah (aktuálne hodnotenie obchodu, certifikát atď.) sa načíta do widgetu prostredníctvom serverov EHI. Pri tomto procese sa z pamäte načíta vaša IP adresa, predtým navštívené webové stránky, dátum a čas načítania, množstvo prenesených údajov, typ použitého prehliadača, operačný systém, ktorý používate, a žiadajúceho poskytovateľa (údaje o odkazovaní) sa prenášajú na servery EHI. Na stránke . spracúvanie je založené na našom prevažujúcom oprávnenom záujme optimalizovať naše ponuky v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) DSGVO.

Dalšie informácie o ochrane údajov v EHI nájdete na tejto adrese: www.ehi-siegel.de/datenschutz9) Online marketing

9.1 billiger.de Sledovanie predaja
Toto webová stránka používa billiger.de Sales Tracking, technológiu sledovania solute.de GmbH, Zeppelinstraße 15, D-76185 Karlsruhe, Nemecko, na sledovanie a vyhodnocovanie určitých akcií používateľov, ktoré boli vykonané po presmerovaní z billiger.de na našu webovú stránku. Na tento účel sa používa tzv. sledovací pixel založený na Javascripte implementovaný na našich stránkach s potvrdením objednávky, ktorý môže sledovať akcie používateľa ako jeden pixel prostredníctvom interakcie so stránkou billiger.de.

Tento súbor sledovací pixel vytvára spojenie medzi kliknutím používateľa na reklamou (touch point) na billiger.de a dokončenou objednávkou na našich stránkach. webovej stránke. Keď je objednávka dokončená, prehliadač odošle požiadavku HTTP na billiger.de prostredníctvom pixelu, pomocou ktorého sa získajú určité informácie.

Tieto informácie zahŕňajú IP adresu koncového zariadenia (túto IP adresu billiger.de pred uložením anonymizuje), hlavičku HTTP (dátový balík automaticky prenášaný prehliadačom, ktorý obsahuje rôzne technické informácie) a čas požiadavky. Okrem toho sa prenáša aj číslo objednávky a hodnota nákupného košíka vašej objednávky a ukladá ich billiger.de. Tieto informácie sa zaznamenávajú a prenášajú len do billiger.de a ukladajú sa, ak je objednávka skutočne podaná po tom, čo bola odoslaná z billiger.de na našu webovú stránku.

Ak je prenos týchto informácií na billiger.de obsahuje osobné údaje používateľa, uskutočňuje sa to v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu na štatistickom vyhodnocovaní úspešnosti produktov reklamy na billiger.de a nákupného správania používateľov, a tým slúži na optimalizáciu našej online ponuky.

Ak si neželáte v budúcnosti zasielať opísané informácie na billiger.de, môžete len tomu zabrániť deaktiváciou vykonávania Java-Scriptu vo vašom prehliadači. Prípadne môžete zabrániť vykonávaniu kódu JavaScriptu aj tak, že nainštalovaním blokátora JavaScriptu (napr. https://noscript.net/ alebo https://www.ghostery.com). V tomto prípade je však veľmi pravdepodobné, že nebudete môcť používať všetky funkcie webovej lokality v plnom rozsahu.

Ak je to možné sa to vyžaduje zo zákona, sme získali váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Vy . môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. S cieľom uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie opísaného spôsobu vykonania námietky.

9.2 Google AdSense
Táto webová stránka používa Google AdSense, webovú reklamnú službu poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google"). Google AdSense používa súbory cookie, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Okrem toho Google AdSense tiež používa takzvané "webové signály" (malé neviditeľné grafické prvky) na zhromažďovanie informácie, pomocou ktorých sa vykonávajú jednoduché činnosti, ako je napríklad návštevnosť na webovej lokalite, môžu byť zaznamenávané, zhromažďované a analyzované.

Prevádzka na webovej lokalite sa informácie vygenerované súborom cookie a/alebo webovým majákom (vrátane vašej IP adresa) o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú do služby Google servera spoločnosti Google a tam sa ukladajú. Môže ísť aj o prenos na servery Google LLC. v USA.

Google používa informácie získané v týmto spôsobom, aby vykonal vyhodnotenie vášho správania pri používaní s ohľadom na AdSense reklamy. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google AdSense nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google. Zozbierané informácie spoločnosťou Google môžu byť prenesené tretím stranám, ak to vyžaduje zákon. a/alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene spoločnosti Google.

Podrobnosti o spracovaní údajov spustenom službou Google AdSense a o spracovaní údajov spoločnosťou Google z webových stránok nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Opisované spracovanie údajov sa vykonáva v súlade s s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na účely cielenia na používateľa s reklamy prostredníctvom reklamných tretích strán, ktorých reklamy sa zobrazujú na tejto webovej stránke na základe vyhodnoteného správania používateľa. Toto spracovanie slúži aj nášmu finančnému záujmu pri využívaní ekonomického potenciálu našej webovej lokality zobrazovaním personalizovaného reklamného obsahu tretích strán na oplátku za úhradu.

Viac informácií o ochrane osobných údajov spoločnosti Google môžete získať na nasledujúcej internetovej adrese: https://www.google.de/policies/privacy/

Súbory cookie pre reklamné preferencie môžete natrvalo deaktivovať tak, že zabrániť im príslušným nastavením softvéru prehliadača alebo môžete stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Upozorňujeme, že niektoré funkcie tejto webovej stránky nemusia byť k dispozícii alebo môžu byť obmedzené, ak ste deaktivovali používanie súborov cookie.

Pokiaľ pokiaľ to zákon vyžaduje, sme získali váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Vy . môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. S cieľom uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie opísaného spôsobu vykonania námietky.

9.3 Sledovanie konverzií v službách Google Ads
Toto webová stránka využíva online reklamný program "Google Ads" a v rámci v rámci Google Ads, sledovanie konverzií spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google"). Používame službu Google Ads, aby sme upozornili na naše atraktívne ponuky na externých webových stránkach s pomocou reklamných médií (tzv. Google Adwords). Môžeme určiť, ako úspešné sú jednotlivé reklamné opatrenia vo vzťahu k údajom reklamných kampaní. Týmto spôsobom sledujeme cieľ zobrazovania reklamy, ktorá vás zaujíma, čím sa naša webová stránka stáva zaujímavejšou pre vás a dosiahnuť spravodlivé vyčíslenie vynaložených nákladov na reklamu.

Výdavky na reklamu Súbor cookie na sledovanie konverzií sa nastaví, keď používateľ klikne na reklamu umiestnenú Google. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom koncovom zariadení. Tieto súbory cookie zvyčajne strácajú svoju platnosť po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu. Ak používateľ navštívi určité stránky tejto webovej lokality a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, spoločnosť Google a my môžeme rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každý zákazník služby Google Ads dostáva iný súbor cookie. Súbory cookie preto nie je možné sledovať v rámci celej spoločnosti Google Ads klientov. Informácie získané pomocou súboru cookie konverzie sú používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov služby Google Ads, ktorí si zvolili na sledovanie konverzií. Klienti sa dozvedia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku označenú sledovaním konverzií značkou. Nezískajú však žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na osobne identifikovať používateľov.

Používanie reklám Google môže mať za následok aj prenos osobných údajov na servery spoločnosti Google LLC. v USA.

Podrobné informácie o spracovaní údajov vyvolanom sledovaním konverzií v rámci reklám Google a o spoločnosti Google spracúvaní údajov z webových stránok nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Všetky vyššie popísané spracovania, najmä nastavenie súborov cookie na načítanie informácií o použitom koncovom zariadení, sa vykonáva len vtedy, ak ste nám na to dali výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti tak, že deaktiváciou tejto služby v "nástroji na udeľovanie súhlasu so súbormi cookie", ktorý je k dispozícii na webovej stránke.

Môžete tiež trvalo namietať proti nastaveniu súborov cookie sledovaním konverzií v rámci služby Google Ads stiahnutím a inštaláciou aplikácie Google prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Upozorňujeme, že niektoré funkcie tejto webovej stránky nemusia byť dostupné alebo môžu byť obmedzené, ak ste deaktivovali používanie súborov cookie.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google si môžete pozrieť tu: https://www.google.de/policies/privacy/

9.4 Marketingová platforma Google
Táto webová stránka používa online marketingový nástroj Google Marketing Platform prevádzkovateľa Google Ireland. Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("GMP"). GMP používa súbory cookie na zobrazovanie reklám, ktoré sú relevantné pre používateľov, na zlepšenie kampaní správy o výkonnosti kampaní alebo na zabránenie tomu, aby sa používateľovi zobrazovali tie isté reklamy viac ako raz. Spoločnosť Google používa identifikátor súboru cookie na zaznamenávanie toho, ktoré reklamy sa zobrazujú v ktorých prehliadači a môže tak zabrániť ich viacnásobnému zobrazeniu. Na stránke . spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme o optimálny marketing našich webovej stránky v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

V Okrem toho môže GMP používať identifikátory súborov cookie na zaznamenávanie tzv. konverzií, ktoré sú súvisia s reklamnými požiadavkami. Ide napríklad o prípad, keď používateľ vidí na stránke GMP reklamu a neskôr pomocou toho istého prehliadača vyvolá webovú stránku inzerenta a uskutoční nákup prostredníctvom tejto webovej stránky. Podľa spoločnosti Google súbory cookie GMP nie sú neobsahujú žiadne osobné údaje.

Vzhľadom na použité marketingové nástroje, váš prehliadač automaticky nadviaže priame spojenie so spoločnosťou Google serverom Google. Na rozsah a ďalšie použitie údajov nemáme žiadny vplyv zhromaždených spoločnosťou Google prostredníctvom tohto nástroja, a preto vás informujeme podľa nášho stavu vedomostí nasledovne: Prostredníctvom integrácie GMP získava spoločnosť Google informácie o tom, že ste vyvolali príslušný časti našej webovej stránky alebo klikli na našu reklamu. Ak ste zaregistrovaní v niektorej zo služieb Google, môže spoločnosť Google priradiť návštevu k vášmu účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaní v službe Google alebo ste sa neprihlásili, je možné, že poskytovateľ získa a uloží vašu IP adresu. Používanie GMP môže viesť aj k prenosu osobných údajov na servery Google LLC. v USA.

Ak chcete namietať proti účasti na tohto postupu sledovania, môžete deaktivovať súbory cookie na sledovanie konverzií tak, že nastavením prehliadača na blokovanie súborov cookie z domény www.googleadservices.com, (pozri https://www.google.de/settings/ads ), pričom toto nastavenie sa pri deaktivácii súborov cookie vymaže. Informácie o nastavení súborov cookie môžete prípadne získať na stránke Digital Advertising Alliance na internetovej adrese www.aboutads.info a vykonať požadované nastavenia. Nakoniec môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste informovaný o nastavení súborov cookie a individuálne rozhodovať o ich akceptovaní alebo vylúčiť akceptovanie súborov cookie pre určité prípady alebo v všeobecne. Ak súbory cookie neprijmete, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

Viac informácií o GMP nájdete na stránke Google o ochrane osobných údajov na tejto webovej adrese: https://www.google.de/policies/privacy/.

Ak to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas na spracovanie vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou pre budúcnosti. Ak chcete svoje odvolanie uplatniť, postupujte podľa možnosti opísaných vyššie pre podanie námietky.

9.5 Používanie partnerských programov

- Vlastný partnerský program
V súvislosti s produktom na našich webových stránkach udržiavame vlastný partnerský program, v v rámci ktorého poskytujeme zainteresovaným prevádzkovateľom tretích strán partnerské odkazy na umiestnenie na ich webových stránkach, ktoré vedú na naše ponuky. Súbory cookie sú pre partnerský program, ktoré sa spravidla nastavujú na partnerskej stránke po kliknutí na príslušný partnerský odkaz a za ktoré nie sme v tomto ohľade zodpovedné podľa zákona o ochrane osobných údajov. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení, aby bolo možné sledovať pôvod transakcií (napr. "predajné podnety") vytvorených prostredníctvom takýchto odkazov. Pritom tak môžeme okrem iného rozpoznať, že ste klikli na partnerský odkaz a boli ste presmerovaní na našu webovú stránku. Tieto informácie sú potrebné na spracovanie platieb medzi nami a partnermi. Pokiaľ informácie obsahujú aj osobné údaje, vykonáva sa opísané spracovanie na základe nášho oprávneného finančného záujmu na spracovaní platieb provízií v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

Ak chcete zablokovať vyhodnocovanie správania používateľov prostredníctvom súborov cookie, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a individuálne rozhodnúť o ich prijatí alebo vylúčiť prijatie cookies pre určité prípady alebo všeobecne.

-
belboon Partner Program (belboon GmbH)
Podieľame sa na partnerskom programe "belboon". spoločnosti belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlín (ďalej len "belboon"). V rámci svojich služieb spoločnosť belboon ukladá súbory cookie do koncových zariadení používateľov, aby zdokumentovanie transakcií (napr. "predajné ponuky"), keď návštevník klikne na reklamu s partnerským odkazom. Tieto súbory cookie slúžia výlučne na tieto účely správne priradenie úspešnosti reklamného média a zodpovedajúceho účtovanie v rámci siete. Okrem toho spoločnosť belboon používa tzv. sledovacie pixely. Tie umožňujú získavať informácie, ako je napríklad návštevnosť stránok vyhodnocovať.

Informácie generované súbormi cookie a sledovacími pixelmi o používaní tejto webovej stránky (vrátane IP adresy) a doručovaní reklamných formátov sa prenášajú na server spoločnosti belboon a tam sa ukladajú. Medzi okrem iného môže spoločnosť belboon rozpoznať, že partnerský odkaz na tejto webovej stránke má spoločnosť belboon môže tieto (anonymizované) informácie odovzdať zmluvným partnerom za určitých okolností, ale údaje ako IP adresa nebudú zlúčené s inými uloženými údajmi.

Pokiaľ informácie obsahujú aj osobné údaje, opísané spracovanie sa vykonáva vykonáva na základe nášho oprávneného finančného záujmu na spracovaní provízie platieb so spoločnosťou belboon v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

Dalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou belboon nájdete v dokumente o ochrane údajov spoločnosti belboon vyhlásení na adrese https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/.

Ak chcete zablokovať vyhodnocovanie správania používateľov prostredníctvom cookies, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás informoval o nastavení súborov cookie a individuálne rozhodnúť o ich prijatí alebo vylúčiť ich prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne.

Pokiaľ sa to vyžaduje zo zákona, sme získali váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Vy . môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Aby ste uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie opísaného spôsobu vykonania námietky.

- Partnerský program eBay (eBay Partner Network)
Zúčastňujeme sa partnerského programu siete eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA (ďalej len "EPN"). V tomto súvislosti sme na našej webovej stránke umiestnili reklamy ako odkazy, ktoré vedú na ponuky na rôznych webových stránkach eBay. Spoločnosť EPN používa súbory cookie. Ide o malé textové súbory ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení, aby bolo možné sledovať pôvod kliknutí, objednávok atď. vytvorených prostredníctvom takýchto odkazov. Okrem iného, EPN dokáže rozpoznať, že ste klikli na partnerský odkaz na tejto webovej lokalite. Tieto informácie sú potrebné na spracovanie platieb medzi nami a spoločnosťou eBay. Pokiaľ tieto informácie obsahujú aj osobné údaje, opísané spracúvanie sa vykonáva na základe nášho oprávneného finančného záujmu spracovanie platieb provízií so spoločnosťou eBay v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

Viac informácií o používaní údajov spoločnosťou EPN, si pozrite zásady ochrany osobných údajov spoločnosti: https://partnernetwork.ebay.com/page/network-agreement#privacy-notice

Ak chcete zablokovať vyhodnocovanie správania používateľov prostredníctvom cookies, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás informoval o nastavení súborov cookie a individuálne sa rozhodnúť o ich prijatí alebo vylúčiť prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne.

Pokiaľ sa to vyžaduje zo zákona, sme získali váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Vy . môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Aby ste uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie opísanej možnosti pre vykonanie námietky.10) Používanie systému živého chatu

Vlastný systém živého chatu
Na tejto webovej lokality na účely prevádzkovania systému živého chatu, ktorý slúži na odpovedanie na otázky naživo, sa môže používať vaše komunikované meno chatu a váš komunikovaný chat obsah sa zhromažďujú ako údaje a uchovávajú sa v priebehu chatu. Chat a vami poskytnuté meno chatu sa ukladajú výlučne do tzv. pamäte RAM (pamäť s náhodným prístupom) a vymažú sa okamžite po tom, ako my alebo vy ukončíte chatovú konverzáciu, najneskôr však 2 hodiny po odoslaní poslednej správy v histórii chatu. Na prevádzku funkcie chatu sa používajú súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú lokálne do vyrovnávacej pamäte internetového prehliadača návštevníka stránky. internetového prehliadača. Súbory cookie umožňujú rozpoznať internetový prehliadač návštevníka návštevníka stránky, aby sa zabezpečilo, že jednotliví používatelia funkcie chatu našej webovej stránky možno rozlíšiť.

Ak sa zozbierané informácie týmto spôsobom majú osobný odkaz, spracovanie sa vykonáva v v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu na efektívnom poskytovaní služieb zákazníkom a štatistickej analýze používateľov správania na účely optimalizácie.

Aby sa zabránilo ukladaniu cookies, môžete nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby sa už žiadne cookies v budúcnosti ukladať do vášho počítača, alebo aby sa už uložené súbory cookie boli uložené, sa vymažú. Vypnutie všetkých súborov cookie však môže znamenať, že nebude možné vykonávať funkciu chatu na našej webovej stránke.

Zammad
Toto webová stránka používa technológiu od spoločnosti Zammad GmbH, Marienstraße 11, 10117 Berlín (www.zammad.com) na zhromažďovanie a ukladanie pseudonymizovaných údajov na účely webovej analýzy a na prevádzku systému živého chatu, ktorý sa používa na odpovedanie na živé otázky podpory. Z týchto pseudonymizovaných údajov možno vytvoriť profily používania pod pseudonymom. Na tento účel sa môžu používať súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú lokálne do vyrovnávacej pamäte internetového prehliadača návštevníka stránky. internetového prehliadača. Súbory cookie okrem iného umožňujú rozpoznať internetového prehliadača. Ak majú takto zhromaždené informácie osobný odkaz, spracovanie sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu o efektívneho zákazníka. služieb a štatistickej analýzy správania používateľov na účely optimalizácie účely.

Údaje získané pomocou technológií Zammad nebudú použité na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej lokality bez toho, aby samostatne udeleného súhlasu dotknutej osoby a nebudú spájané s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. Aby sa zabránilo ukladaniu ukladaniu súborov Zammad, môžete nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby sa v ňom neukladali žiadne sa v budúcnosti do vášho počítača nemohli ukladať ďalšie súbory cookie alebo aby sa neukladali súbory cookie, ktoré už boli uložené, boli vymazané. Vypnutie všetkých súborov cookie však môže znamenať, že niektoré funkcie na našich internetových stránkach už nebude možné vykonávať. Môžete deaktivovať zhromažďovanie a ukladanie údajov na účely vytvorenia pseudonymizovaného profilu používateľa kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti tak, že nám zašlete svoj nesúhlas neformálne e-mailom na uvedenú e-mailovú adresu v tiráži.11) Nástroje a rôzne

11.1 DATEV
Používame cloudový účtovný softvér zn. DATEV eG, Paumgartnerstr. 6-14, 90429 Norimberg (ďalej len "DATEV") na vykonávanie našich účtovníctva. DATEV spracováva došlé a odoslané faktúry a príp, aj bankové transakcie našej spoločnosti s cieľom automaticky zaznamenať faktúr, priradiť ich k transakciám a vytvoriť z nich finančné účtovníctvo v poloautomatickom procese.

Ak sa spracúvajú aj osobné údaje v v tejto súvislosti, spracúvanie sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu na efektívnej organizácii a dokumentáciu našich obchodných procesov.

Viac informácií nájdete informácie o DATEV, automatizovanom spracúvaní údajov a údajoch nariadeniach o ochrane údajov na https://www.datev.de/web/de/m/ueber-datev/datenschutz/.

11.2 ChannelPilot
Táto webová lokalita využíva službu ChannelPilot, tzv. online marketingový nástroj spoločnosti Channel Pilot Solutions GmbH. Používanie je založené na Čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. f DSGVO. ChannelPilot používa tzv. súbory cookie, ktoré sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používanie webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní webovej stránky, ako napríklad typ/verzia prehliadača, URL odkazu (predtým navštívená stránka), názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa), čas servera, sa spravidla prenášajú na server ChannelPilot v Nemecku a ukladá sa tam. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci ChannelPilot nebude zlúčená s inými údajmi ChannelPilot. Okrem toho, IP adresa je v službe ChannelPilot uložená len dočasne na krátky čas čas (zvyčajne maximálne 24 hodín) a potom sa stane nerozpoznateľnou. Na stránke ukladanie do vyrovnávacej pamäte sa vykonáva bez výnimky s cieľom odhaliť možné podvody s kliknutím (bot detekcie).

V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky, ChannelPilot použije tieto informácie na vyhodnotenie výkonnosti pripojených online marketingových kanálov, ako je napríklad idealo.de alebo Google Shopping. Môžete zabrániť ukladaniu súborov cookie príslušným nastavením softvéru prehliadača. Chceli by sme však upozorniť, že v takom prípade nemusíte mať možnosť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti ChannelPilot, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou ChannelPilot použitím možnosti odhlásenia, ktorá je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom: www.channelpilot.de/optout. V tomto prípade sa nastaví súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Súbor cookie na odhlásenie sa z používania je len sa vzťahuje na posledný použitý prehliadač. Ak súbory cookie v tomto prehliadači vymažete, musíte súbor cookie opt-out nastaviť znova.

Viac informácií o údajoch ochrane v súvislosti so službou ChannelPilot navštívte stránku www.channelpilot.de/datenschutz.

Ak to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas na spracovanie vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou pre budúcnosti. Ak chcete svoje odvolanie uplatniť, postupujte podľa možnosti opísaných vyššie pre podanie námietky.

11.3 Google reCAPTCHA
Na tejto webovej lokalite používame aj funkciu reCAPTCHA spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google"). Táto funkcia sa používa predovšetkým na rozlíšenie, či je položka vykonala fyzická osoba, alebo je zneužitý strojovým a automatizovaným spracovaním. Stránka Služba zahŕňa odoslanie IP adresy a prípadne ďalšie údajov požadovaných spoločnosťou Google pre službu reCAPTCHA spoločnosti Google a vykonáva sa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu na určenie individuálnej osobnej zodpovednosti na internete a predchádzanie zneužívaniu a spamu. Používanie služby Google reCAPTCHA môže zahŕňať aj prenos osobných údajov na servery spoločnosti Google LLC. v USA.

Dalšie informácie o Google reCAPTCHA a pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Ak to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas na spracovanie vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou pre budúcnosti. Ak chcete svoje odvolanie uplatniť, postupujte podľa možnosti opísaných vyššie pre podanie námietky.12) Práva dotknutej osoby

12.1 Platný zákon o ochrane osobných údajov vám priznáva tieto práva práva dotknutej osoby (práva na prístup a zásah) voči prevádzkovateľovi v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, pričom sa odkazuje na uvedený právny základ pre príslušné predpoklady na uplatnenie týchto práv:

- Právo na informácie podľa čl. 15 DSGVO;

- Právo na opravu podľa čl. 16 DSGVO;

- Právo na vymazanie podľa čl. 17 DSGVO;

- Právo na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 DSGVO;

- Právo na informácie podľa článku 19 nariadenia GDPR;

- Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 DSGVO;

- Právo odvolať súhlas udelený v súlade s čl. 7 ods. 3 DSGVO;

- Právo podať sťažnosť podľa článku 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

12.2 PRÁVO NA VZNESENIE NÁMIETKY

AK SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE V RÁMCI VYVAŽOVANIA ZÁUJMOV NA ZÁKLADE NÁŠHO PREVAŽUJÚCEHO OPRÁVNENÉHO ZÁUJMU, MÁTE PRÁVO PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI TOMUTO SPRACÚVANIU S ÚČINNOSŤOU DO BUDÚCNOSTI NA DÔVODOV VYCHÁDZAJÚCICH Z VAŠEJ KONKRÉTNEJ SITUÁCIE.

Ak si uplatníte SVOJE PRÁVO NAMIETAŤ, PRESTANEME PRÍSLUŠNÉ ÚDAJE SPRACÚVAŤ. NAKONIEC SI VYHRADZUJEME PRÁVO POKRAČOVAŤ V SPRACÚVANÍ, AK MÔŽEME PREUKÁZAŤ PRESVEDČIVÉ OPRÁVNENÉ DÔVODY NA SPRACÚVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, ZÁKLADNÝMI PRÁVA A SLOBODY, ALEBO AK SA SPRACÚVANIE VYKONÁVA NA ÚČELY UPLATNENIA, VYKONÁVANIA ALEBO OBRANY PRÁVNYCH NÁROKOV.

Ak spracúvame vaše osobné údaje ÚDAJE NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK VZNIESŤ NÁMIETKU KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY TAKÉHOTO MARKETINGU. NÁMIETKU MÔŽETE VYJADRIŤ, AKO JE TO OPISOVANÉ VYŠŠIE.

Ak UPLATNÍTE SVOJE PRÁVO NA NÁMIETKU, PRESTANEME SPRACÚVAŤ PRÍSLUŠNÉ ÚDAJE NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU.13) Doba uchovávania osobných údajov

Trvanie uchovávania osobných údajov sa určuje na základe príslušného právneho základu, účelu spracúvania a - ak je to relevantné - dodatočne na základe príslušnej zákonnej lehoty uchovávania (napr. lehoty uchovávania podľa obchodného a daňového práva).
Pri spracúvaní osobných údajov na základe výslovného súhlasu podľa Čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO sa tieto údaje uchovávajú dovtedy, kým dotknutá osoba odvolá svoj súhlas.

Ak existujú zákonné lehoty uchovávania pre údaje, ktoré sa spracúvajú v rámci zákonných alebo kvázi zákonných povinností na základe čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO, budú tieto údaje po uplynutí lehôt uchovávania bežne vymazané, pokiaľ nie sú už nie sú potrebné na plnenie zmluvy alebo na začatie zmluvy a/alebo z našej strany neexistuje oprávnený záujem na pokračovaní uchovávaní.

Pri spracúvaní osobných údajov na základe čl. 6(1)(f) DSGVO sa tieto údaje uchovávajú dovtedy, kým dotknutá osoba nevyužije svoje právo namietať podľa čl. 21 ods. 1 DSGVO, pokiaľ nemôžeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobody dotknutej osoby, alebo spracúvanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Pri spracúvaní osobných údajov na účel priameho marketingu na základe čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO sa tieto údaje uchovávané dovtedy, kým dotknutá osoba nevyužije svoje právo namietať v súlade s v súlade s čl. 21 ods. 2 DSGVO.

Ak nie je uvedené inak v iných informáciách v tomto vyhlásení o konkrétnych situáciách spracúvania, uložené osobné údaje sa inak vymažú, keď už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.