TIMmunity GmbH

Erftstr. 15
38120 Braunschweig

Nemecko

Kontakt

podpora elektronickej pošty:

info@timmunity.com

Telefón:

Pondelok až piatok od 08:00 do 18:00 (nemeckého času)

+49 511 51537777


Dotazy týkajúce sa pravidelnosti & Podpora


Telefón do Nemecka:

+49 511 51537777


Fax Nemecko:

+49 531 18051054


Email :

tkuv@aikQ.de

Registračný súd: Miestny súd Braunschweig

Registračné číslo: 208156

Vedúci riaditeľ: Steffens Tim Sebastian, Steffens Elke Steffi

Identifikačné číslo pre daň z predaja podľa § 27a Umsatzsteuergesetz: DE327709293

Daňové identifikačné číslo: 14/201/04214

Platforma Komisie EÚ na riešenie sporov online: https://ec.europa.eu/odr

Nechceme povinnosť zúčastniť sa na postupe riešenia sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou, ale sme pripravení tak urobiť.

"PRÁVNE NADZOROVANÉ IT-RECHT KANZLEI".

pre logo:

Vertreten durch die IT-Recht Kanzlei


D-U-N-S® Number
: 34-305-1271

LEI kód: 9845000761D9984BF959

Licencia Spolkovej agentúry pre sieťové služby Nemecka Registračné číslo : 19/217

http://www.bundesnetzagentur.de Zoznam registrovaných spoločností


Člen iniciatívy "Spravodlivý obchod".
Viac informácií:
https://www.fairness-im-handel.de 

Prevádzkovateľ portálov SaaS:

aikQ, maili.de, inbox.de, overmail
transfer-immunity, move-immunity, ned.link, QRCode.org, newsletter.biz
imunita zariadení, office imunita, zálohovanie imunity

Umiestnenie servera:

Hetzner Online GmbH

http://www.hetzner.de 

Industriestr. 25

91710 Gunzenhausen

Nemecko

Operátor:

timmunity.at

timmunity.biz

: 0pt; line-height: 1.2"> timmunity.ch

timmunity.com

: 0pt; line-height: 1.2"> timmunity.de

timmunity.email

timmunity.eu

timmunity.info

timmunity.net

timmunity.org

timmunity.software

SSL :

Online riešenie sporov podľa čl. 14 ods. 1 ODR-VO:

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (OS). Platforma sa nachádza na adrese

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=DE

Odmietnutie zodpovednosti

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými právnymi predpismi podľa § 7 ods. 1 nemeckého Zákona o telemédiách (TMG). Podľa §§ 8 až 10 TMG však nie sme povinní ako poskytovateľ služieb monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán ani vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi zostávajú zachované týmto nie sú dotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je však možná len zo strany okamihu, keď sa zistí konkrétne porušenie zákona. Ak sa dozvieme o príslušných porušeniach, odstránime tento obsah bezodkladne.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Z tohto dôvodu, nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Príslušné poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok je vždy zodpovedný za obsah týchto stránok. odkazovaných stránok. Prepojené stránky boli skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov na čase prepojenia. Nezákonný obsah nebol v čase prepojenia rozpoznaný prepojenia. Permanentné monitorovanie obsahu odkazovaných stránok je však bez konkrétnych náznakov porušenia právnych predpisov neprimerané. Ak sa staneme o porušení zákona, takéto odkazy okamžite odstránime.

Autorské práva

Obsah a diela vytvorené na stránke prevádzkovateľov na týchto stránkach podliehajú nemeckému autorskému právu. Duplikácia, spracovanie, šírenie a akýkoľvek druh využívania mimo hraníc autorského práva vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Preberanie a kopírovanie týchto stránok je povolené len na súkromné účely, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na tejto stránke nebol vytvorený prevádzkovateľ, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Najmä, obsah tretích strán je takto označený. Ak sa napriek tomu dozviete o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Ak sa dozvieme o o akomkoľvek porušení, takýto obsah okamžite odstránime.

TIMmunity GmbH používa tieto ochranné známky registrované v Európskej Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo 

https://euipo.europa.eu/ 

Odkaz na súbor 018605338 cyber imunita poistenie

Odkaz na súbor 018311213         overmail

Odkaz na súbor 018305793 NED.link

Odkaz na súbor 018286573 move immunity

Číslo spisu 018286572         imunita voči prenosu

Odkaz na súbor 018242833 wolfenline

Odkaz na súbor 018196784 imunitný box

Číslo spisu 018196327         kancelárska imunita

Číslo spisu 018104823         imunita zariadenia

Odkaz na súbor 018104800 TIMmunity

Súbor018080482 číslo          E-mailová imunita

Súbor016487936 číslo          aikQ

zastúpený vo veciach ochranných známok a patentov:

GRAMM, LINS & PARTNERFrankfurter 

Straße 3c38122 

Braunschweig, Nemecko

https://www.grammlins.de/