Transfer securizat de fișiere de orice tip, dimensiune și complexitate