Termeni și condiții generale cu informații pentru clienți


Tabelul cuprinsului


1. Scopul cererii
2. Concluzia contractului
3. Cumpărarea la proces
4. Dreptul de retragere
5. Prețuri și condiții de plată
6. Condiții de livrare și de expediere
7. Concesionarea drepturilor de utilizare a conținutului digital
8. Concesionarea drepturilor de utilizare a cheilor de licență
9. Durata și rezilierea contractului pentru contractele de abonament
10. Retenția titlului
11. Răspunderea pentru defecte (garanție)
12. Rezcumpărarea voucherelor promoționale
13. Rezcumpărarea tichetelor cadou
14. Legea aplicabilă
15. Jurisdicția
16. Codul de conduită
17. Alternative Dispute Resolution

1) Domeniul de aplicare
1.1 Acești Termeni și condiții generale (denumiți în continuare "TCG") ai TIMmunity GmbH (denumit în continuare "Vânzător") se aplică tuturor contractelor de livrare de bunuri încheiate de un consumator sau de un întreprinzător (denumit în continuare "Client") cu Vânzătorul în ceea ce privește bunurile prezentate de către Vânzător în magazinul său online. Prin prezenta se contestă includerea termenilor și condițiilor proprii ale clientului, cu excepția cazului în care se convine altfel.
1.2 Prezentele CGC se aplică în mod corespunzător contractelor de livrare de vouchere, dacă nu s-a convenit altfel.
. 1.3 Prezentele CGC se aplică în mod corespunzător contractelor de furnizare de conținut digital, cu excepția cazului în care se convine altfel. Conținutul digital, în sensul prezentelor CGC, reprezintă date care sunt create și furnizate în formă digitală.
1.4 Prezentele CGC se aplică în mod corespunzător contractelor de furnizare a cheilor de licență, cu excepția cazului în care se convine altfel. În acest context, vânzătorul datorează furnizarea unei chei de licență pentru utilizarea conținutului digital sau a serviciilor digitale descrise de acesta (denumite în continuare "produse digitale"), precum și acordarea drepturilor convenite prin contract de a utiliza produsele digitale respective. Clientul nu dobândește niciun drept de proprietate intelectuală asupra produsului digital. Descrierea produsului respectiv al vânzătorului este decisivă pentru calitatea produsului digital.
1.5 Un consumator, în sensul prezentelor CGC, este orice persoană fizică care încheie o tranzacție legală în scopuri care nu sunt predominant nici comerciale, nici independente.
1.6 Un întreprinzător în sensul prezentelor CGC este o persoană fizică sau juridică sau un parteneriat cu capacitate juridică care, atunci când încheie o tranzacție juridică, acționează în exercitarea activității sale comerciale sau profesionale independente.
1.7 În funcție de descrierea produsului de către Vânzător, obiectul contractului poate fi atât cumpărarea de bunuri prin intermediul unei livrări unice, cât și cumpărarea de bunuri prin intermediul unei livrări permanente (denumit în continuare "contract de abonament"). În cazul unui contract de abonament, vânzătorul se obligă să furnizeze clientului bunurile datorate prin contract pe toată durata contractului convenit, la intervalele de timp datorate prin contract.
1.8 Obiectul contractului poate fi - în funcție de descrierea Vânzătorului DeepL - atât furnizarea unică de conținut digital, cât și furnizarea regulată de conținut digital (denumit în continuare "contract de abonament"). În cazul contractului de abonament, Vânzătorul se obligă să furnizeze Clientului conținutul digital datorat prin contract pe durata contractului convenit, la intervalele de timp convenite prin contract.
1.9 Componentele gamei prezentate de Vânzător pot fi - în funcție de descrierea produsului de către Vânzător - legate de încheierea unui contract de furnizare de servicii de telecomunicații (denumit în continuare "Contract de telecomunicații") cu un furnizor terț (denumit în continuare "Furnizor de servicii"). În acest caz, existența contractului cu vânzătorul depinde de încheierea unui contract de telecomunicații cu furnizorul de servicii și de faptul că acest contract de telecomunicații nu este revocat de către client. Contractul de telecomunicații este reglementat de dispozițiile legale relevante și, dacă este cazul, de termenii și condițiile contractuale ale furnizorului de servicii respectiv care se abat de la acestea. Vânzătorul acționează doar ca intermediar pentru astfel de contracte.
2) Încheierea contractului
2.1 Descrierile produselor conținute în magazinul online al Vânzătorului nu constituie oferte ferme din partea Vânzătorului, dar servesc la prezentarea unei oferte ferme de către Client.
2.2 Clientul poate transmite oferta prin intermediul formularului de comandă online integrat în magazinul online al Vânzătorului. După plasarea bunurilor selectate în coșul virtual de cumpărături și parcurgerea procesului electronic de comandă, clientul depune o ofertă contractuală cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic cu privire la bunurile conținute în coșul de cumpărături, făcând clic pe butonul care încheie procesul de comandă. În plus, clientul poate, de asemenea, să transmită oferta vânzătorului prin fax, prin e-mail, prin poștă sau prin formularul de contact online.
2.3 Vânzătorul poate accepta oferta Clientului în termen de cinci zile,
. - prin trimiterea către client a unei confirmări scrise a comenzii sau a unei confirmări a comenzii în format text (fax sau e-mail), caz în care primirea confirmării comenzii de către client este decisivă, sau
- prin livrarea bunurilor comandate către client, caz în care recepția bunurilor de către client este decisivă, sau
- prin solicitarea plății de la client după ce acesta a plasat comanda.
. În cazul în care există mai multe dintre alternativele menționate mai sus, contractul se încheie în momentul în care una dintre alternativele menționate mai sus apare prima. Perioada de acceptare a ofertei începe în ziua următoare trimiterii ofertei de către client și se încheie la expirarea celei de-a cincea zile de la trimiterea ofertei. În cazul în care vânzătorul nu acceptă oferta clientului în termenul menționat anterior, acest lucru este considerat a fi o respingere a ofertei, cu consecința că clientul nu mai este obligat prin declarația sa de intenție.
2.4 În cazul în care se selectează o metodă de plată oferită de PayPal, plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (în continuare: "PayPal"), sub rezerva termenilor și condițiilor de utilizare PayPal, care pot fi vizualizate la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full sau - dacă clientul nu are un cont PayPal - sub rezerva termenilor și condițiilor pentru plăți fără cont PayPal, care pot fi vizualizate la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. În cazul în care clientul plătește prin intermediul unei metode de plată oferite de PayPal care poate fi selectată în procesul de comandă online, vânzătorul declară deja acceptarea ofertei clientului în momentul în care clientul face clic pe butonul care finalizează procesul de comandă.
2.5 În cazul în care este selectată metoda de plată "Plăți Amazon", plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (în continuare: "Amazon"), sub rezerva Acordului de utilizare Amazon Payments Europe, care poate fi vizualizat la https://payments.amazon.de/help/201751590. În cazul în care Clientul selectează "Amazon Payments" ca metodă de plată în timpul procesului de comandă online, Clientul emite, de asemenea, un ordin de plată către Amazon, făcând clic pe butonul care finalizează procesul de comandă. În acest caz, vânzătorul declară deja acceptarea ofertei clientului în momentul în care clientul declanșează procesul de plată prin apăsarea butonului care încheie procesul de comandă.
2.6 Atunci când o ofertă este făcută prin intermediul formularului de comandă online al Vânzătorului, textul contractului este stocat de către Vânzător după încheierea contractului și transmis Clientului sub formă de text (de exemplu, e-mail, fax sau scrisoare) după ce comanda Clientului a fost trimisă. Vânzătorul nu va face accesibil textul contractului în afara acestui interval. În cazul în care clientul și-a creat un cont de utilizator în magazinul online al Vânzătorului înainte de trimiterea comenzii sale, datele comenzii vor fi arhivate pe site-ul web al Vânzătorului și pot fi accesate gratuit de către client prin intermediul contului său de utilizator protejat prin parolă, furnizând datele de conectare corespunzătoare.
2.7 Înainte de a plasa în mod obligatoriu comanda prin intermediul formularului de comandă online al Vânzătorului, Clientul poate identifica posibilele erori de introducere a datelor prin citirea cu atenție a informațiilor afișate pe ecran. Un mijloc tehnic eficient pentru o mai bună recunoaștere a erorilor de introducere poate fi funcția de mărire a browserului, cu ajutorul căreia se mărește afișajul de pe ecran. Clientul își poate corecta intrările în timpul procesului electronic de comandă folosind funcțiile obișnuite ale tastaturii și ale mouse-ului până când face clic pe butonul care încheie procesul de comandă.
2.8 Limbile germană și engleză sunt disponibile pentru încheierea contractului.
2.9 Prelucrarea comenzilor și contactarea acestora au loc, de obicei, prin e-mail și prin procesarea automată a comenzilor. Clientul trebuie să se asigure că adresa de e-mail furnizată de el pentru procesarea comenzii este corectă, astfel încât e-mailurile trimise de vânzător să poată fi primite la această adresă. În special, atunci când utilizează filtre SPAM, clientul trebuie să se asigure că toate e-mailurile trimise de vânzător sau de terți însărcinați de vânzător să proceseze comanda pot fi livrate.

3) Achiziționarea în regim de probă
3.1 Dacă este selectată opțiunea "Comandă la aprobare" (achiziție la probă), contractul se încheie cu condiția ca clientul să aprobe bunurile comandate în termen de paisprezece zile prin declarație expresă (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail) către vânzător sau ca clientul să nu respingă bunurile deja predate în termen de paisprezece zile prin declarație expresă (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail) către vânzător. Perioada de aprobare începe în ziua următoare primirii bunurilor de către client.
3.2 În timpul perioadei de aprobare, clientul are dreptul de a inspecta bunurile care i-au fost livrate în ceea ce privește starea, proprietățile și funcționarea lor și de a le depozita în aceste scopuri. În acest sens, acesta trebuie să manipuleze bunurile cu grijă în ceea ce privește o eventuală obligație de returnare a acestora. În cazul în care clientul utilizează bunurile într-un mod care nu este necesar pentru examinarea stării, a proprietăților și a funcționării acestora, acesta este răspunzător pentru orice pierdere de valoare a bunurilor.
3.3 Dacă clientul își declară aprobarea bunurilor în perioada de aprobare sau dacă nu respinge bunurile în perioada de aprobare, acesta este obligat să plătească vânzătorului prețul de cumpărare convenit. În acest caz, cumpărătorul transferă prețul de achiziție convenit în contul bancar al vânzătorului fără întârziere, dar cel târziu în termen de șapte zile, cu excepția cazului în care se convine altfel. Perioada de plată începe în ziua următoare declarației de aprobare a cumpărătorului sau - în absența unei aprobări exprese - în ziua următoare expirării perioadei de aprobare. Primirea la timp a plății în contul bancar al vânzătorului este decisivă pentru respectarea termenului.
3.4 În cazul în care clientul declară respingerea bunurilor în termenul de aprobare, acesta trebuie să returneze bunurile vânzătorului în termen de șapte zile, pe cheltuiala sa, dacă nu s-a convenit altfel. Perioada de returnare a bunurilor începe în ziua următoare declarației de respingere a clientului. Expedierea la timp a bunurilor de către client este suficientă pentru a respecta termenul. Clientul trebuie să utilizeze un ambalaj de transport adecvat pentru a evita deteriorarea în timpul transportului.
. 3.5 În cazul în care clientul își încalcă în mod culpabil obligația de îngrijire și/sau de returnare, acesta este obligat să despăgubească vânzătorul pentru daunele rezultate.
3.6 Dreptul legal de retragere al clientului nu este afectat de dispozițiile de mai sus.

4) Dreptul de retragere

4.1 Consumatorii au, în general, dreptul de retragere.
4.2 Informații suplimentare privind dreptul de retragere pot fi găsite în politica de retragere a vânzătorului.

5) Prețuri și condiții de plată

5.1 Cu excepția cazului în care se specifică altfel în descrierea produsului de către vânzător, prețurile indicate sunt prețuri totale care includ taxa pe valoarea adăugată legală. Orice costuri suplimentare de livrare și de transport vor fi indicate separat în descrierea produsului respectiv.
5.2 În cazul livrărilor în țări din afara Uniunii Europene, pot apărea costuri suplimentare în cazuri individuale pentru care Vânzătorul nu este responsabil și care trebuie suportate de către Client. Printre acestea se numără, de exemplu, costurile pentru transferul de bani de către instituțiile de credit (de exemplu, comisioane de transfer, comisioane de schimb valutar) sau taxe sau impozite de import (de exemplu, taxe vamale). Astfel de costuri pot fi, de asemenea, suportate în legătură cu transferul de fonduri în cazul în care livrarea nu este efectuată într-o țară din afara Uniunii Europene, dar clientul efectuează plata dintr-o țară din afara Uniunii Europene.
5.3 Opțiunea (opțiunile) de plată va (vor) fi comunicată(e) Clientului în magazinul online al Vânzătorului.
5.4 În cazul în care s-a convenit plata anticipată prin transfer bancar, plata este datorată imediat după încheierea contractului, cu excepția cazului în care părțile au convenit asupra unei date de scadență ulterioare.
5.5 Dacă este selectată metoda de plată "SOFORT", plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (denumit în continuare "SOFORT"). Pentru a putea plăti suma facturii prin intermediul "SOFORT", clientul trebuie să aibă un cont bancar online care a fost activat pentru participarea la "SOFORT", trebuie să se identifice în mod corespunzător în timpul procesului de plată și trebuie să confirme instrucțiunile de plată către "SOFORT". Operațiunea de plată este apoi efectuată imediat de către "SOFORT", iar contul bancar al clientului este debitat. Informații mai detaliate privind metoda de plată "SOFORT" sunt disponibile pentru client pe internet la adresa https://www.klarna.com/sofort/.
5.6 În cazul în care este selectată o metodă de plată oferită prin intermediul serviciului de plată "Shopify Payments", plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanda (denumit în continuare "Stripe"). Metodele individuale de plată oferite prin intermediul Shopify Payments vor fi comunicate Clientului în magazinul online al Vânzătorului. Pentru procesarea plăților, Stripe poate utiliza alte servicii de plată, pentru care se pot aplica condiții speciale de plată, despre care clientul poate fi informat separat. Informații suplimentare despre "Shopify Payments" sunt disponibile pe internet la adresa https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.
5.7 În cazul în care se selectează o metodă de plată oferită prin intermediul serviciului de plată "mollie", plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Țările de Jos (în continuare: "mollie"). Metodele individuale de plată oferite prin mollie vor fi comunicate Clientului în magazinul online al Vânzătorului. Pentru procesarea plăților, mollie poate utiliza alte servicii de plată, pentru care se pot aplica condiții speciale de plată, despre care Clientul poate fi informat separat. Informații suplimentare despre "mollie" sunt disponibile pe internet la adresa https://www.mollie.com/de/.
. 5.8 În cazul în care este selectată metoda de plată cumpărare în cont, prețul de achiziție devine scadent după ce bunurile au fost livrate și facturate. În acest caz, prețul de achiziție se plătește în termen de 7 (șapte) zile de la primirea facturii, fără nicio deducere, cu excepția cazului în care se convine altfel. Vânzătorul își rezervă dreptul de a oferi metoda de plată achiziție în cont numai până la un anumit volum de comenzi și de a refuza această metodă de plată în cazul în care volumul de comenzi specificat este depășit. În acest caz, vânzătorul va informa clientul cu privire la o restricție de plată corespunzătoare în informațiile sale de plată din magazinul online.
5.9 În cazul în care este selectată metoda de plată achiziție în cont, prețul de achiziție devine scadent după ce bunurile au fost livrate și facturate. În acest caz, prețul de achiziție se plătește în termen de 7 (șapte) zile de la primirea facturii, fără nicio deducere, cu excepția cazului în care se convine altfel. Vânzătorul își rezervă dreptul de a oferi metoda de plată achiziție în cont numai până la un anumit volum de comenzi și de a refuza această metodă de plată în cazul în care volumul de comenzi specificat este depășit. În acest caz, vânzătorul va informa clientul cu privire la o restricție de plată corespunzătoare în informațiile sale de plată din magazinul online. Vânzătorul își rezervă, de asemenea, dreptul de a efectua o verificare a creditului la selectarea metodei de plată cumpărare în cont și de a respinge această metodă de plată în cazul unei verificări negative a creditului.
5.10 În cazul în care este selectată metoda de plată "Factura PayPal", Vânzătorul atribuie creanța sa de plată către PayPal. Înainte de a accepta declarația de cesiune a Vânzătorului, PayPal efectuează o verificare a solvabilității cu ajutorul datelor de client transmise. Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza clientului metoda de plată "Factura PayPal" în cazul unui rezultat negativ al verificării. În cazul în care metoda de plată "Factura PayPal" este permisă de PayPal, clientul trebuie să achite suma facturată către PayPal în termen de 30 de zile de la primirea bunurilor, cu excepția cazului în care PayPal îi acordă un alt termen de plată. În acest caz, acesta poate efectua plata către PayPal doar cu efect de stingere a datoriei. Cu toate acestea, vânzătorul rămâne responsabil pentru solicitările generale ale clienților, de exemplu, cu privire la bunuri, termenul de livrare, expediere, retururi, reclamații, declarații de revocare și livrări sau note de credit, chiar și în cazul cesiunii creanței. În plus, se aplică Termenii și condițiile generale de utilizare pentru utilizarea achizițiilor în cont PayPal, care pot fi vizualizate la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.
. 5.11 În cazul în care este selectată metoda de plată prin debitare directă SEPA, suma facturii este scadentă la plată după ce a fost emis un mandat de debitare directă SEPA, dar nu înainte de expirarea termenului limită pentru informarea prealabilă. Încasarea debitului direct se face în momentul în care bunurile comandate părăsesc depozitul vânzătorului, dar nu înainte de expirarea termenului limită pentru informațiile prealabile. Notificarea prealabilă este orice comunicare (de exemplu, factură, poliță, contract) din partea vânzătorului către client care anunță un debit prin debitare directă SEPA. În cazul în care debitul direct nu este onorat din cauza fondurilor insuficiente în cont sau din cauza furnizării unor date bancare incorecte sau dacă clientul se opune debitării directe, deși nu are dreptul să facă acest lucru, clientul suportă comisioanele suportate de instituția de credit respectivă ca urmare a debitării, dacă este responsabil pentru aceasta.
5.12 În cazul în care se selectează metoda de plată prin debitare directă SEPA, valoarea facturii este scadentă pentru plată după ce a fost emis un mandat de debitare directă SEPA, dar nu înainte de expirarea termenului de informare prealabilă. Încasarea debitului direct se face în momentul în care bunurile comandate părăsesc depozitul vânzătorului, dar nu înainte de expirarea termenului limită pentru informațiile în avans. Notificarea prealabilă este orice comunicare (de exemplu, factură, poliță, contract) din partea vânzătorului către client care anunță un debit prin debitare directă SEPA. În cazul în care debitul direct nu este onorat din cauza lipsei de fonduri suficiente în cont sau din cauza furnizării unor date bancare incorecte sau dacă clientul se opune debitării directe, deși nu are dreptul de a face acest lucru, clientul va suporta comisioanele suportate de instituția de credit respectivă ca urmare a debitării, dacă este responsabil pentru aceasta. Vânzătorul își rezervă dreptul de a efectua o verificare a creditului la selectarea metodei de plată prin debitare directă SEPA și de a respinge această metodă de plată în cazul unei verificări negative a creditului.
5.13 Dacă este selectată metoda de plată "PayPal Direct Debit", PayPal va colecta suma facturii din contul bancar al clientului după ce a fost emis un mandat de debitare directă SEPA, dar nu înainte de expirarea perioadei de notificare prealabilă în numele vânzătorului. Notificarea prealabilă este orice comunicare (de exemplu, factură, poliță, contract) către client care anunță un debit prin SEPA Direct Debit. În cazul în care debitul direct nu este onorat din cauza fondurilor insuficiente în cont sau din cauza furnizării unor date bancare incorecte sau dacă clientul se opune debitării directe, deși nu are dreptul să facă acest lucru, clientul suportă comisioanele suportate de instituția de credit respectivă ca urmare a debitării, dacă este responsabil de aceasta.
5.14 În cazul în care este selectată metoda de plată cu cardul de credit prin Stripe, valoarea facturii este datorată imediat după încheierea contractului. Plata este procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanda (denumit în continuare: "Stripe"). Stripe își rezervă dreptul de a efectua o verificare a creditului și de a refuza această metodă de plată în cazul unei verificări negative a creditului.
5.15 În cazul în care se selectează o metodă de plată oferită prin intermediul serviciului de plată "Klarna", plata va fi procesată prin intermediul Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Suedia (denumită în continuare "Klarna"). Informații suplimentare și termenii și condițiile Klarna pot fi găsite în informațiile de plată ale vânzătorului, care pot fi vizualizate la următoarea adresă de internet:
https://www.klarna.com/de/smoooth/

6) Condiții de livrare și expediere
6.1 În cazul în care Vânzătorul se oferă să expedieze bunurile, livrarea se va face în zona de livrare specificată de Vânzător la adresa de livrare specificată de Client, cu excepția cazului în care se convine altfel. La procesarea tranzacției, adresa de livrare specificată în procesarea comenzii de către Vânzător va fi decisivă.
6.2 În cazul în care livrarea bunurilor nu reușește din motive imputabile clientului, acesta va suporta costurile rezonabile suportate de vânzător ca urmare a acestui fapt. Acest lucru nu se aplică în ceea ce privește costurile pentru expedierea de returnare dacă clientul își exercită efectiv dreptul de revocare. În cazul exercitării efective a dreptului de revocare de către client, dispoziția prevăzută în instrucțiunile de revocare ale vânzătorului se aplică costurilor de returnare a bunurilor.
6.3 În cazul în care clientul acționează în calitate de întreprinzător, riscul de pierdere accidentală și de deteriorare accidentală a bunurilor vândute se transferă clientului de îndată ce vânzătorul a livrat bunurile agentului de expediție, transportatorului sau oricărei alte persoane sau instituții desemnate să efectueze expedierea. În cazul în care clientul acționează în calitate de consumator, riscul pierderii accidentale și al deteriorării accidentale a bunurilor vândute se transferă, în principiu, clientului sau unei persoane autorizate să primească bunurile numai în momentul în care bunurile sunt predate clientului. Prin derogare de la aceasta, riscul de pierdere accidentală și de deteriorare accidentală a bunurilor vândute se transferă, de asemenea, clientului în cazul consumatorilor, de îndată ce vânzătorul a livrat bunul agentului de expediție, transportatorului sau persoanei sau instituției desemnate în alt mod să efectueze expedierea, dacă clientul însărcinează agentul de expediție, transportatorul sau persoana sau instituția desemnată în alt mod să efectueze expedierea să efectueze expedierea, iar vânzătorul nu a desemnat în prealabil această persoană sau instituție clientului.
6.4 Vânzătorul își rezervă dreptul de a se retrage din contract în cazul unei autolivrări incorecte sau necorespunzătoare. Acest lucru se aplică numai în cazul în care vânzătorul nu este responsabil pentru nelivrare și vânzătorul a încheiat o tranzacție de acoperire specifică cu furnizorul cu diligența necesară. Vânzătorul depune toate eforturile rezonabile pentru a procura bunurile. În cazul indisponibilității sau al disponibilității doar parțiale a bunurilor, clientul va fi informat imediat, iar contravaloarea contravalorii va fi rambursată fără întârziere.
6.5 Autocolectarea nu este posibilă din motive logistice.
6.6 Voucherele vor fi furnizate Clientului după cum urmează:
- prin e-mail
6.7 Conținutul digital va fi furnizat Clientului după cum urmează:
- prin e-mail
6.8 Cheile de licență vor fi furnizate Clientului după cum urmează:
- prin e-mail

7) Acordarea drepturilor de utilizare pentru conținutul digital

7.1 Cu excepția cazului în care se specifică altfel în descrierea DeepL din magazinul online al Vânzătorului, Vânzătorul acordă Clientului dreptul neexclusiv, nelimitat în timp și spațiu, de a utiliza conținutul furnizat în scopuri private și comerciale.
7.2 Nu este permis transferul conținutului către terți sau crearea de copii pentru terți în afara domeniului de aplicare al acestor CGC, cu excepția cazului în care Vânzătorul a fost de acord cu transferul licenței contractuale către terți.
7.3 În măsura în care contractul se referă la furnizarea unică de conținut digital, acordarea de drepturi devine efectivă numai atunci când clientul a plătit integral remunerația datorată. Vânzătorul poate permite, cu titlu provizoriu, utilizarea conținutului contractual chiar înainte de acest moment. O astfel de permisiune provizorie nu constituie un transfer de drepturi.

8) Acordarea drepturilor de utilizare pentru cheile de licență

8.1 Cheia de licență furnizată dă dreptul Clientului de a utiliza produsul digital aparent din descrierea produsului respectiv al Vânzătorului în măsura descrisă în acesta.
8.2 În măsura în care cheia de licență se referă la furnizarea unică de conținut digital, acordarea drepturilor va deveni efectivă numai atunci când clientul a plătit integral remunerația datorată.

9) Termenul și rezilierea contractelor de abonament

9.1 Contractele de abonament sunt încheiate pentru o perioadă limitată de timp, pentru termenul contractual indicat în descrierea produsului respectiv din magazinul online al Vânzătorului și se încheie automat după expirarea termenului contractual.
9.2 Dreptul de reziliere extraordinară pentru motive întemeiate rămâne neafectat. Se consideră că există un motiv întemeiat în cazul în care partea care reziliază, ținând seama de toate circumstanțele cazului individual și punând în balanță interesele ambelor părți, nu se poate aștepta în mod rezonabil să continue relația contractuală până la rezilierea convenită sau până la expirarea unei perioade de preaviz.
9.3 Anulările trebuie să fie făcute în scris sau în formă de text (de exemplu, prin e-mail).

10) Păstrarea titlului

În cazul în care vânzătorul efectuează plata în avans, acesta păstrează dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate până la plata integrală a prețului de cumpărare datorat.

11) Răspunderea pentru defecte (garanție)
11.1 Cu excepția cazului în care se prevede altfel în dispozițiile următoare, se aplică dispozițiile privind răspunderea legală pentru defecte. Fără a aduce atingere celor de mai sus, următoarele se aplică contractelor de livrare de bunuri:
11.2 În cazul în care clientul acționează în calitate de întreprinzător,
- vânzătorul are posibilitatea de a alege tipul de prestație ulterioară;
- în cazul bunurilor noi, termenul de prescripție pentru defecte este de un an de la livrarea bunurilor;
- drepturile și pretențiile datorate defectelor sunt excluse în cazul bunurilor folosite;
- termenul de prescripție nu reîncepe să curgă în cazul în care se efectuează o livrare de înlocuire în cadrul răspunderii pentru defecte.
. 11.3 Limitările de răspundere și scurtarea termenelor menționate mai sus nu se aplică
- pentru cererile de despăgubire și rambursare a cheltuielilor de către client,
- în cazul în care vânzătorul a ascuns în mod fraudulos defectul,
- pentru bunurile care au fost utilizate pentru o clădire în conformitate cu utilizarea lor obișnuită și care au cauzat defectul acesteia,
- pentru orice obligație existentă a vânzătorului de a furniza actualizări pentru produsele digitale, în cazul contractelor de furnizare de bunuri cu elemente digitale.
. 11.4 În plus, pentru întreprinzători, termenele de prescripție legale pentru orice drept legal de recurs rămân neafectate.
11.5 În cazul în care clientul acționează în calitate de comerciant în sensul articolului 1 din Codul comercial german (HGB), acesta este supus obligației comerciale de inspecție și de notificare a defectelor în conformitate cu articolul 377 din Codul comercial german (HGB). În cazul în care clientul nu respectă obligațiile de notificare reglementate în acest sens, mărfurile se consideră a fi fost aprobate.
11.6 În cazul în care clientul acționează în calitate de consumator, acesta este rugat să reclame livrările de bunuri livrate cu pagube evidente de transport la expeditor și să informeze vânzătorul cu privire la acest lucru. În cazul în care clientul nu se conformează, acest lucru nu are niciun efect asupra pretențiilor sale legale sau contractuale pentru defecte.
11.7 Vânzătorul nu este răspunzător pentru defectele în executarea contractului de telecomunicații pentru care este responsabil exclusiv furnizorul de servicii respectiv. În acest sens, se aplică dispozițiile legale relevante și orice termeni și condiții contractuale ale furnizorului de servicii respectiv care se abat de la acestea.

12) Răscumpărarea voucherelor promoționale
12.1 Voucherele emise gratuit de către Vânzător în cadrul unor promoții cu o anumită perioadă de valabilitate și care nu pot fi cumpărate de către Client (denumite în continuare "Vouchere promoționale") pot fi răscumpărate numai în magazinul online al Vânzătorului și numai în perioada specificată.
12.2 Produsele individuale pot fi excluse din promoția cu voucher dacă din conținutul voucherului promoțional rezultă o restricție corespunzătoare.
12.3 Voucherele promoționale pot fi răscumpărate numai înainte de finalizarea procesului de comandă. Nu este posibilă compensarea ulterioară.
12.4 Mai multe vouchere promoționale pot fi, de asemenea, răscumpărate pentru o singură comandă.
12.5 Valoarea bunurilor trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea voucherului promoțional. Orice credit rămas nu va fi rambursat de către vânzător.
12.6 În cazul în care valoarea voucherului promoțional nu este suficientă pentru a acoperi comanda, se poate alege una dintre celelalte metode de plată oferite de Vânzător pentru a achita diferența.
12.7 Soldul creditor al unui voucher promoțional nu se plătește în numerar și nici nu generează dobândă.
12.8 Voucherul promoțional nu va fi rambursat în cazul în care clientul returnează bunurile plătite integral sau parțial cu voucherul promoțional în cadrul dreptului său legal de retragere.
12.9 Voucherul promoțional este transferabil. Vânzătorul poate efectua plata cu efect liberatoriu către deținătorul respectiv care răscumpără voucherul promoțional în magazinul online al Vânzătorului. Acest lucru nu se aplică în cazul în care Vânzătorul are cunoștință sau ignoră din neglijență gravă neeligibilitatea, incapacitatea legală sau lipsa autorității reprezentative a titularului respectiv.

13) Răscumpărarea tichetelor cadou
13.1 Voucherele cadou care pot fi achiziționate prin intermediul magazinului online al Vânzătorului (denumite în continuare "Vouchere cadou") pot fi răscumpărate numai în magazinul online al Vânzătorului, cu excepția cazului în care se specifică altfel în Voucherul cadou.
13.2 Voucherele Cadou și soldurile rămase ale Voucherului Cadou pot fi răscumpărate până la sfârșitul celui de-al treilea an care urmează anului în care a fost cumpărat Voucherul Cadou. Creditele rămase vor fi creditate clientului până la data de expirare.
13.3 Voucherele cadou pot fi răscumpărate numai înainte de finalizarea procesului de comandă. Compensarea ulterioară nu este posibilă.
13.4 Mai multe tichete cadou pot fi, de asemenea, răscumpărate pentru o singură comandă.
13.5 Voucherele Cadou pot fi folosite doar pentru a cumpăra Bunuri și nu pot fi folosite pentru a cumpăra alte Vouchere Cadou.
13.6 În cazul în care valoarea voucherului cadou nu este suficientă pentru a acoperi comanda, se poate alege una dintre celelalte metode de plată oferite de Vânzător pentru a achita diferența.
13.7 Soldul unui cupon cadou nu va fi plătit în numerar și nu va genera dobândă.
13.8 Voucherul cadou este transferabil. Vânzătorul poate efectua plata cu efect liberatoriu către deținătorul respectiv care răscumpără Voucherul Cadou în magazinul online al Vânzătorului. Acest lucru nu se aplică în cazul în care Vânzătorul are cunoștință sau ignoră din neglijență gravă neeligibilitatea, incapacitatea legală sau lipsa autorității reprezentative a titularului respectiv.

14) Legea aplicabilă
Toate raporturile juridice dintre părți sunt guvernate de legile Republicii Federale Germania, cu excepția legilor privind vânzarea internațională de bunuri mobile. În cazul consumatorilor, această alegere a legii se aplică numai în măsura în care protecția acordată nu este retrasă de dispozițiile imperative ale legislației statului în care consumatorul își are reședința obișnuită.

15) Jurisdicția
În cazul în care clientul este un comerciant, o persoană juridică de drept public sau un fond special de drept public cu sediul social pe teritoriul Republicii Federale Germania, locul exclusiv de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din prezentul contract este sediul social al vânzătorului. În cazul în care clientul își are sediul social în afara teritoriului Republicii Federale Germania, sediul social al vânzătorului este locul exclusiv de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din prezentul contract, în cazul în care contractul sau pretențiile care decurg din contract pot fi atribuite activității profesionale sau comerciale a clientului. Cu toate acestea, în cazurile de mai sus, Vânzătorul are în orice caz dreptul de a introduce o acțiune în fața instanței de la sediul clientului.

16) Codul de conduită
- Vânzătorul s-a supus criteriilor de calitate "EHI Geprüfter Online-Shop" ale EHI Retail Institute GmbH, care pot fi vizualizate pe internet la adresa http://www.shopinfo.net/haendler/kriterien/index.html.

17) Soluționarea alternativă a litigiilor
17.1 Comisia UE pune la dispoziție o platformă pentru soluționarea online a litigiilor pe internet la următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Această platformă servește ca punct de contact pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor care decurg din contractele de achiziție sau de servicii online care implică un consumator.
17.2 Vânzătorul nu este obligat să participe la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori, dar este pregătit să facă acest lucru.

.