Polityka anulowania rezerwacji i formularz anulowania


Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy. Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi przepisami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna zawierająca transakcję prawną w celu celów, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do swojej niezależnej działalności zawodowej:. A) Polityka anulowania.


Prawo odstąpienia od umowy 
 
Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyny.

. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy. umowy.

. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (TIMmunity GmbH, Erftstr. 15, 38120 Braunschweig, Niemcy, Tel: +49 531 40202440, e-mail: info@timmunity.com) w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. listownie lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji. e-mail wysłany pocztą) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.

. W tym celu mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który, jednak nie jest obowiązkowe.

. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienia o skorzystaniu z prawa do odwołania przed upływem okresu na odstąpienie od umowy.. Konsekwencje odwołania .


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy umowy, musimy zwrócić Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza dostawa standardowa oferowana przez najtańsza dostawa standardowa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób środków płatniczych, które zostały użyte przez Państwa w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu.. Wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy .


Prawo do odstąpienia od umowy wygasa wygasa przedwcześnie, jeżeli rozpoczęliśmy wykonywanie umowy po tym, jak wyraźnie zgodzili się Państwo na rozpoczęcie przez nas wykonywania umowy przed przed upływem okresu na odstąpienie od umowy i potwierdziłeś nam swoją wiedzę, że poprzez wyrażenie zgody tracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy po rozpoczęciu wykonywania umowy.. B) Formularz odstąpienia od umowy.


Jeżeli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza.


Do

TIMmunity GmbH

Erftstr. 15

38120 Brunszwik

Niemcy

E-mail: info@timmunity.com

. Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

. Zamówiono w dniu (*) ____________ / otrzymano w dniu (*) __________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Adres konsumenta(ów)

Adres konsumenta(ów)

________________________________________________________

Podpis konsumenta(ów) Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)

_________________________

Data

(*) Niepotrzebne skreślić