Privacybeleid


1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke

1.1 Wij zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is TIMmunity GmbH, Erftstr. 15, 38120 Braunschweig, Duitsland, Tel: +49 531 40202440, e-mail: info@timmunity.com. De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon persoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3Deze website gebruikt SSL of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon). U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de string "https://" en het slotsymbool in uw browserregel. 


2) Verzameling van gegevens bij bezoek aan onze website

Wanneer u onze website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website oproept, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

- Onze bezochte website

- Datum en tijd op het moment van toegang

- Hoeveelheid verzonden data in bytes

- Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt

- Gebruikte browser

- Gebruikt besturingssysteem

- Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of gebruikt op een andere manier. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden te controleren met terugwerkende kracht te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.3) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en zorgen ervoor dat uw browser bij uw volgende bezoek wordt herkend (zogenaamde persistente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken deze in individuele mate bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Persistente cookies worden automatisch gewist na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan verschillen. De duur van de cookie-opslag kunt u vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.
In sommige gevallen dienen de cookies om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bv. door de inhoud van een virtueel winkelmandje te onthouden voor een later bezoek aan de website). Indien ook persoonsgegevens worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO in het geval van verleende toestemming of in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze legitieme belangen bij een zo goed mogelijke functionaliteit van de website, evenals een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.
Wij wijzen u erop dat u uw browser zo kunt instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en zelf kunt beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de respectieve browsers onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=nl

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Let op: als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.


4) Contact opnemen

4.1 Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contact formulier of e-mail). Welke gegevens worden verzameld in het geval van het gebruik van een contact contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor de beantwoording van uw verzoek of voor het opnemen van u en de daarmee verbonden technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden gewist nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval wanneer de omstandigheden erop wijzen dat de zaak in kwestie kwestie definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplichten zijn die anders bepalen.

4.2 WhatsApp Business
Wij bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de berichtendienst WhatsApp van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Voor dit doel, gebruiken wij de zogenaamde "zakelijke versie" van WhatsApp.

Als u contact met met ons via WhatsApp naar aanleiding van een specifieke transactie (bijvoorbeeld een bestelling), bewaren en gebruiken wij het mobiele telefoonnummer dat u op WhatsApp gebruikt, evenals alsmede - indien verstrekt - uw voor- en achternaam in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b. DSGVO om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden. Op basis van dezelfde rechtsgrondslag kunnen wij u vragen om verdere gegevens te verstrekken (ordernummer, klantnummer, adres of e-mailadres) via WhatsApp om uw verzoek te kunnen uw verzoek toe te wijzen aan een specifiek proces.

Als u ons WhatsApp contact voor algemene vragen (bijvoorbeeld over het aanbod van diensten, beschikbaarheid of onze website), bewaren en gebruiken wij het mobiele telefoonnummer dat u gebruikt op WhatsApp en - indien verstrekt - uw voor- en achternaam in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de gevraagde informatie efficiënt en snel te verstrekken. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om te reageren op uw verzoek via WhatsApp. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden partijen.

Wij wijzen u erop dat WhatsApp Business toegang verkrijgt tot het adresboek van het mobiele apparaat dat wij voor dit doel gebruiken en automatisch telefoonnummers die in het adresboek zijn opgeslagen doorstuurt naar een server van de moedermaatschappij Meta Platforms Inc. in de VS. Voor de werking van onze WhatsApp Business-account gebruiken wij een mobiel eindapparaat in wiens adresboek alleen de WhatsApp-contactgegevens van die gebruikers die ook via WhatsApp zijn opgeslagen.

Dit zorgt ervoor dat elke persoon van wie de WhatsApp contactgegevens is opgeslagen in ons adresboek, al toestemming heeft gegeven voor de overdracht van hun WhatsApp-telefoonnummer uit de adresboeken van hun chatcontacten in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. a DSGVO bij het gebruik van de app voor de eerste keer op hun apparaat door de gebruiksvoorwaarden van WhatsApp te accepteren. Een overdracht van gegevens van dergelijke gebruikers die WhatsApp niet gebruiken en/of geen via WhatsApp contact met ons hebben opgenomen, is in dit verband uitgesloten.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door WhatsApp, alsmede uw rechten in dit verband en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar WhatsApp's privacy beleid: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening en voor contract verwerking

Op grond van Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, kunt u van de respectievelijke invoerformulieren. Het verwijderen van uw klantenaccount is is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken deze voor doel van de afwikkeling van het contract. Na de volledige afwikkeling van het contract of de verwijdering van uw klantenaccount, worden uw gegevens geblokkeerd met betrekking tot fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens van onze kant is voorbehouden.6) Gebruik van klantgegevens voor directe reclame

6.1Inschrijving op onze e-mailnieuwsbrief
Als u zich inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Alleen uw e-mailadres is nodig voor het verzenden de nieuwsbrief. Het verstrekken van andere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het verzenden van de nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u alleen een e-mail nieuwsbrief sturen, nadat u uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u toestemming geeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Vervolgens sturen wij u een bevestigingsmail waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen door te klikken op een door op de desbetreffende link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres op ingevoerd door uw internet service provider (ISP), evenals de datum en tijd van de registratie om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen opsporen. adres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt om u op een reclame via de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de newsletter te allen tijde via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de aan het begin die aan het begin wordt genoemd. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze nieuwsbriefdistributielijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan dit en wettelijk is toegestaan en waarover waarover wij u in deze verklaring informeren.

6.2 Verzending van de e-mailnieuwsbrief aan bestaande klanten
Als u ons uw e-mail adres hebt opgegeven bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke goederen of diensten als die die reeds in ons assortiment zijn opgenomen per e-mail te sturen. In overeenstemming met § 7 (3) van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG), hebben wij hiervoor geen aparte toestemming voor nodig. De gegevensverwerking vindt in dit verband uitsluitend plaats op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame in in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Indien u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen wij u geen e-mails sturen. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het voornoemde reclamedoeleinden te allen tijde met werking voor de toekomst door de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon hiervan in kennis te stellen. Dit brengt voor u alleen transmissiekosten voor u volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar zal het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk worden beëindigd onmiddellijk.

6.3 Reclame per brief
Op grond van ons rechtmatig belang bij gepersonaliseerde directe reclame, behouden wij ons het recht om uw voor- en achternaam, uw postadres en - voor zover voor zover wij deze aanvullende informatie van u hebben ontvangen in het kader van de contractuele relatie - uw titel, academische graad, geboortejaar en uw uw beroeps-, branche- of bedrijfsomschrijving in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO en om deze informatie te gebruiken om u per post interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te sturen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor dit doel te allen tijde bezwaar maken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke.

6.4 Kennisgeving van beschikbaarheid van goederen per e-mail
Als wij in onze online winkel de mogelijkheid bieden om u per e-mail over het tijdstip van beschikbaarheid voor geselecteerde artikelen die tijdelijk niet beschikbaar zijn, kunt u zich aanmelden voor onze e-mailnotificatiedienst voor de beschikbaarheid van goederen. Als u zich abonneert op onze e-mail beschikbaarheid kennisgeving service, sturen wij u een eenmalige e-mail notificatie over de beschikbaarheid van het artikel dat u hebt geselecteerd. Alleen uw e-mailadres is nodig voor het verzenden van deze kennisgeving. Het verstrekken van andere gegevens is vrijwillig en kan worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor verzending van deze kennisgeving. Dit betekent dat wij u alleen een bericht sturen, wanneer u uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u voor het ontvangen van een dergelijk bericht. Vervolgens sturen wij u een bevestigingse-mail waarin wij u vragen waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u een dergelijke kennisgeving wilt ontvangen door te klikken op een desbetreffende link.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Wanneer u zich registreert voor onze e-mailnotificatiedienst over de beschikbaarheid van goederen, slaan wij uw IP-adres op dat door uw internet service provider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie om om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen datum. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich registreert voor onze e-mail dienst worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over de beschikbaarheid van een bepaald artikel in onze online winkel. U kunt zich te allen tijde afmelden voor van de e-mail beschikbaarheidsmail op elk gewenst moment door het sturen van een bericht te sturen aan de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze distributielijst die die voor dit doel is opgesteld, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan door de wet is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.7) Gegevensverwerking voor orderafhandeling

7.1 Voor zover nodig voor de afwikkeling van de overeenkomst voor levering en betaling, worden de door ons verzamelde persoonlijke gegevens doorgegeven aan de opdrachtgevende transportonderneming en de opdrachtgevende krediet instelling in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO.

Indien wij u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomst, verwerken wij de door u verstrekte contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) die u bij het plaatsen van de bestelling hebt verstrekt om u persoonlijk te informeren over komende updates binnen de wettelijk vastgelegde termijn in het kader van onze wettelijke informatieplicht op grond van Art. 6 (1) lit. c DSGVO door middel van geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail). Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over door ons verschuldigde updates en zullen door ons voor dit doel alleen worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de desbetreffende informatie. voor zover noodzakelijk voor de betreffende informatie.

Om uw bestelling te uw bestelling te verwerken, werken wij ook samen met de volgende dienstverlener(s) dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten contracten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in in overeenstemming met de volgende informatie.

7.2Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Mollie
Als u een betaalmethode kiest van de betaaldienst provider Mollie, zal de betaling worden verwerkt via de payment service betalingsdienstaanbieder Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland, aan aan wie wij de informatie zullen doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, IBAN, BIC, factuur bedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven ten behoeve van de afwikkeling van de betaling met de betalingsdienstaanbieder Mollie en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel.

- Paypal
Bij betaling via PayPal, credit card via PayPal, automatische debit via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europa) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal") in het kader van de betalingsverwerking. De overdracht vindt plaats in in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van de betaling.

PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van van het gerechtvaardigde belang van PayPal om uw solvabiliteit te bepalen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling met het oog op de beslissing over de verstrekking van de respectieve betalingsmethode. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheids waarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de score waarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor nadere informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, verwijzen wij u naar de verklaring inzake gegevensbescherming van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.8) Gebruik van rating- en goedkeuringsafbeeldingen

EHI-keurmerk widget

Op onze website gebruiken wij het keurmerk "EHI Geprüfter Online-Shop", een widget van het EHI Retail Institute GmbH, Spichernstraße 55, 50672 Keulen ("EHI"). Wanneer u onze website bezoekt, wordt dynamische inhoud (huidige beoordeling van de winkel, certificaat, enz.) wordt geladen in de widget door EHI servers. Tijdens dit proces worden uw IP-adres, de eerder bezochte website, de datum en tijd van het opvragen, de hoeveelheid overgedragen data, het gebruikte type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt en de aanvragende provider (referrer data) worden verzonden naar de servers van EHI. De verwerking is gebaseerd op ons doorslaggevend legitiem belang in het optimaliseren van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 (1) f DSGVO.

Verder informatie over gegevensbescherming bij EHI kunt u vinden op: www.ehi-siegel.de/datenschutz9) Online marketing

9.1 billiger.de Sales Tracking
Deze website maakt gebruik van billiger.de Sales Tracking, een trackingtechnologie van solute.de GmbH, Zeppelinstraße 15, D-76185 Karlsruhe, Duitsland, om bepaalde bepaalde gebruikersacties die zijn uitgevoerd na een omleiding van billiger.de naar onze website. Voor dit doel is een zogenaamde Javascript gebaseerde tracking pixel geïmplementeerd in onze orderbevestigingspagina's, die gebruikersacties kan volgen als een enkel pixelbestand door interactie met billiger.de.

De tracking pixel legt een verbinding tussen een klik van een gebruiker op een advertentie (touchpoint) op billiger.de en een afgeronde bestelling op onze website. Wanneer een bestelling is afgerond, stuurt uw browser via de pixel een HTTP-verzoek naar de billiger.de server via de pixel, waarmee bepaalde informatie wordt wordt verzonden.

Deze informatie omvat het IP-adres van het apparaat (dit IP-adres wordt door billiger.de geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen), HTTP-header (gegevenspakket dat automatisch door uw browser wordt verzonden en dat verschillende technische informatie) en het tijdstip van de aanvraag. Bovendien worden het ordernummer en de winkelwagenwaarde van uw bestelling door billiger.de verzonden en opgeslagen. Deze informatie wordt alleen geregistreerd en doorgegeven aan billiger.de doorgegeven en opgeslagen, wanneer de bestelling na van billiger.de naar onze website is doorgestuurd.

Voor zover de doorgifte van deze informatie aan billiger.de persoonlijke gebruikersgegevens bevat, gebeurt dit in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de statistische evaluatie van het succes van product advertenties op billiger.de en het koopgedrag van gebruikers en dient ter optimalisatie van ons online-aanbod.

Als u niet wilt dat de dat de beschreven informatie in de toekomst aan billiger.de wordt doorgegeven, kunt u dit alleen voorkomen door de uitvoering van Java-Script in uw browser te deactiveren. Als alternatief kunt u de uitvoering van JavaScript-code ook verhinderen door een JavaScript-blokker te installeren (bijv. https://noscript.net/ of https://www.ghostery.com). In dit geval is het echter zeer waarschijnlijk dat u niet in staat zult zijn om alle functies van de website niet volledig kunt gebruiken.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar te maken.

9.2 Google AdSense
Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webadvertentiedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google AdSense gebruikt cookies, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Daarnaast gebruikt Google AdSense ook gebruik van zogenaamde "web beacons" (kleine onzichtbare afbeeldingen) voor het verzamelen van informatie te verzamelen, waarmee eenvoudige handelingen, zoals het verkeer van bezoekers op de website kunnen worden geregistreerd, verzameld en geanalyseerd.

De informatie die door de cookie en/of web beacon wordt gegenereerd (met inbegrip van uw IP adres) over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen verzonden naar een server van Google server van Google en wordt daar opgeslagen. Dit kan ook betekenen dat de informatie wordt doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

Google gebruikt de op deze manier verkregen informatie op deze manier verkregen informatie om een evaluatie uit te voeren van uw gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google AdSense zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De verzamelde informatie door Google kan aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk is vereist en/of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Details over de verwerking van Google AdSense en de omgang van Google met gegevens van websites zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

De beschreven verwerking van gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met met Art. 6 (1) lit. f DSGVO met als doel de gebruiker te voorzien van reclame door adverterende derden, wier reclame wordt weergegeven op deze website worden weergegeven op basis van het geëvalueerde gebruikersgedrag. Deze verwerking dient ook ons financiële belang bij het benutten van het economische potentieel van onze website door gepersonaliseerde reclame-inhoud van derden weer te geven tegen tegen betaling.

U kunt meer informatie krijgen over het privacybeleid van Google beleid van Google op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/

U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent deactiveren door door ze te voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of u kunt de browser plug-in downloaden en installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt zijn als u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

Voor zover voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar te maken.

9.3 Google Ads Conversion Tracking
Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, binnen het kader van Google Ads, de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Wij gebruiken Google Ads om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites met hulp van reclamemedia (zogenaamde Google Adwords). Wij kunnen bepalen hoe succes de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in verhouding tot de gegevens van de reclamecampagnes. Op deze manier streven wij het doel na om u reclame te tonen die voor u interessant is, onze website interessanter te maken voor u en een eerlijke berekening van de gemaakte reclamekosten.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt geplaatst wanneer een gebruiker klikt op een advertentie die is geplaatst door Google. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden getraceerd over de websites van Google Ads websites van klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor Google Ads-klanten die hebben gekozen voor conversie-tracering hebben gekozen. Klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op op hun advertentie en werden doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies tag. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Het gebruik van Google Ads kan ook leiden tot de overdracht van persoonsgegevens naar de servers van Google LLC. in de VS.

Details over de verwerking die wordt geactiveerd door Google Ads Conversion Tracking en over Google's verwerking van gegevens van websites zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, wordt alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen door deze dienst te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website.

U kunt ook permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Conversion Tracking door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Merk op dat bepaalde functies van deze website niet beschikbaar zijn of beperkt kunnen worden indien u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Het privacybeleid van Google kan hier bekeken worden: https://www.google.de/policies/privacy/

9.4 Google Marketing Platform
Deze website maakt gebruik van het online marketingtool Google Marketing Platform van de exploitant Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("GMP"). GMP gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om de prestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan keer te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te registreren welke advertenties worden weergegeven in welke browser en kan zo voorkomen dat ze meer dan eens worden weergegeven. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

In Daarnaast kan GMP cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies te registreren die verband houden met advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een advertentie van GMP advertentie ziet en later, met dezelfde browser, de website van de adverteerder oproept en een aankoop doet via deze website. Volgens Google bevatten GMP-cookies geen geen persoonlijke informatie bevatten.

Dankzij de gebruikte marketingtools, brengt uw browser automatisch een directe verbinding tot stand met de Google server. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google verzamelt door het gebruik van dit hulpmiddel en informeren u daarom volgens onze stand van kennis als volgt: Door de integratie van GMP ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft opgeroepen of op een advertentie van ons heeft geklikt. Indien u geregistreerd bent bij een Google-dienst, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of zich niet hebt aangemeld, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres verkrijgt en opslaat. Het gebruik van GMP kan ook leiden tot het verzenden van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS.

Als u bezwaar wilt maken tegen deelname aan deze trackingprocedure, kunt u de cookies voor conversietracking uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein www.googleadservices.com, (zie https://www.google.de/settings/ads ), waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies deactiveert. U kunt ook informatie krijgen over het instellen van cookies bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info en de gewenste instellingen maken. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen het algemeen. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt worden.

U kunt meer informatie vinden over het privacybeleid van GMP by Google privacybeleid op het volgende webadres: https://www.google.de/policies/privacy/.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de optie die hierboven is beschreven voor het maken van bezwaar.

9.5Gebruik van affiliate programma's

-Eigen affiliate programma
In verband met de product productpresentaties op onze website onderhouden wij een eigen affiliateprogramma, in het kader waarvan wij geïnteresseerde derde partijen partnerlinks links voor plaatsing op hun websites die naar onze aanbiedingen leiden. Cookies worden gebruikt voor het affiliate programma, die over het algemeen op de partnerpagina worden geplaatst na het aanklikken van een overeenkomstige partnerlink en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn volgens de wet op de gegevensbescherming. Cookies zijn kleine tekst bestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen om de herkomst herkomst van transacties (bijv. "sales leads") die via dergelijke links worden gegenereerd. Daarbij kunnen wij onder andere herkennen dat u op de partnerlink hebt geklikt link hebt geklikt en naar onze website bent doorgestuurd. Deze informatie is nodig voor de betalingsafwikkeling tussen ons en de affiliate partners. Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, wordt de beschreven verwerking uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de verwerking van provisiebetalingen in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Indien u de evaluatie van gebruikersgedrag via cookies wilt blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen.

-
belboon Partner Programma (belboon GmbH)
Wij nemen deel aan het partnerprogramma "belboon" van belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlijn (hierna "belboon"). Als onderdeel van zijn diensten slaat belboon cookies op de eindtoestellen van de gebruikers op om transacties te documenteren (bijv. "sales leads") wanneer een bezoeker klikt op een advertentie met de partnerlink klikt. Deze cookies dienen uitsluitend om het correct toewijzen van het succes van een reclamemedium en de overeenkomstige facturering binnen het netwerk. Bovendien gebruikt belboon zogenaamde tracking pixels. Deze maken het mogelijk informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina's te worden geëvalueerd.

De door cookies en trackingpixels gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) en de levering van reclameformaten wordt overgebracht naar een server van belboon en daar opgeslagen. Onder belboon kan onder meer herkennen dat de partnerlink op deze website is aangeklikt. werd geklikt. belboon kan deze (geanonimiseerde) informatie onder bepaalde omstandigheden doorgeven aan contractuele partners onder bepaalde omstandigheden, maar gegevens zoals het IP adres zullen niet worden samengevoegd met andere opgeslagen gegevens.

Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, wordt de beschreven verwerking uitgevoerd op grond van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de verwerking van commissie betalingen met belboon in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO.

Verder informatie over het gegevensgebruik door belboon vindt u in de belboon-gegevensbeschermings verklaring op https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/.

Als u de evaluatie van het gebruikersgedrag via cookies wilt blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel over de acceptatie ervan beslissen of de van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar te maken.


- eBay-partnerprogramma (eBay Partner Network)
Wij nemen deel aan het partnerprogramma van eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, VS (hierna te noemen "EPN"). In deze hebben we advertenties op onze website geplaatst als links die leiden naar aanbiedingen op verschillende eBay-websites. EPN maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen om de herkomst te kunnen oorsprong van kliks, bestellingen, enz. die via dergelijke links worden gegenereerd. Onder andere, EPN kan herkennen dat u op de partnerlink op deze website hebt geklikt. Deze informatie is nodig voor de betalingsafhandeling tussen ons en eBay. Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, vindt de beschreven verwerking worden uitgevoerd op basis van ons legitieme financiële belang bij de verwerking van commissiebetalingen met eBay conform Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door EPN kunt u het privacybeleid van het bedrijf raadplegen: https://partnernetwork.ebay.com/page/network-agreement#privacy-notice

Als u de evaluatie van gebruikersgedrag via cookies wilt blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel over de acceptatie ervan beslissen of de van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar te maken.10) Gebruik van een live-chatsysteem

Eigen live-chatsysteem
Op deze website, met het oog op het gebruik van een live-chatsysteem dat dient om live vragen te beantwoorden, uw meegedeelde chatnaam en uw meegedeelde chat inhoud als gegevens verzameld en opgeslagen voor het verloop van de chat. De chat en uw meegedeelde chatnaam worden uitsluitend in het zogenaamde RAM (random access memory) opgeslagen en onmiddellijk gewist, zodra wij of u het chatgesprek hebben beëindigd, maar niet later dan 2 uur na het laatste bericht in de chatgeschiedenis. Cookies worden gebruikt om de chatfunctie te laten werken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de sitebezoeker browser. De cookies maken het mogelijk de internetbrowser van de sitebezoeker te herkennen, zodat de individuele gebruikers van de chatfunctie van onze website kunnen worden onderscheiden.

Indien de op deze wijze verzamelde informatie op deze manier een persoonlijke referentie heeft, wordt de verwerking uitgevoerd in in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij een effectieve klantenservice en de statistische analyse van gebruikers gedrag van gebruikers voor optimalisatiedoeleinden.

Om het opslaan van cookies te voorkomen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies cookies in de toekomst niet meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat cookies die al zijn opgeslagen worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter betekenen dat de chatfunctie op onze website niet meer kan worden uitgevoerd.

Zammad
Deze website maakt gebruik van technologie van Zammad GmbH, Marienstraße 11, 10117 Berlijn (www.zammad.com) voor het verzamelen en opslaan van gepseudonimiseerde gegevens ten behoeve van webanalyse en om het live-chatsysteem te bedienen, dat wordt gebruikt om live vragen om ondersteuning te beantwoorden. Uit deze gepseudonimiseerde gegevens kunnen gebruiksprofielen worden aangemaakt onder een pseudoniem worden aangemaakt. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van de internet browser van de bezoeker worden opgeslagen. De cookies maken onder andere de herkenning van de internetbrowser. Indien de op deze wijze verzamelde informatie een persoonlijke referentie heeft, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij een effectieve klant service en de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie doeleinden.

De gegevens die met de Zammad-technologieën worden verzameld, zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene en zullen niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Om de opslag van van Zammad-cookies te vermijden, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er geen cookies in de toekomst niet meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat cookies die reeds zijn opgeslagen worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter betekenen dat sommige functies op onze internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt het verzamelen en opslaan van gegevens deactiveren ten behoeve van het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel te allen tijde met werking voor de toekomst door ons uw bezwaar informeel per e-mail te sturen naar het e-mailadres dat in het impressum.11) Gereedschap en diversen

11.1 DATEV
Wij gebruiken de cloud-gebaseerde boekhoudsoftware van DATEV eG, Paumgartnerstr. 6-14, 90429 Nürnberg ("DATEV") om onze boekhouding. DATEV verwerkt inkomende en uitgaande facturen en, indien van toepassing ook de banktransacties van onze onderneming, om automatisch facturen automatisch te registreren, ze aan transacties te koppelen en er een financiële boekhouding van te maken in een semi-geautomatiseerd proces.

Indien in dit kader ook persoonsgegevens worden verwerkt deze context worden verwerkt, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO op grond van ons gerechtvaardigd belang bij de efficiënte organisatie en documentatie van onze bedrijfsprocessen.

U kunt meer informatie over DATEV, de geautomatiseerde verwerking van gegevens en de gegevens beschermingsvoorschriften op https://www.datev.de/web/de/m/ueber-datev/datenschutz/.

11.2 ChannelPilot
Deze website maakt gebruik van ChannelPilot, een online marketingtool van Channel Pilot Solutions GmbH. Het gebruik is gebaseerd op Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO. ChannelPilot maakt gebruik van zogenaamde cookies, die zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, zoals browsertype/versie, referrer URL (de eerder bezochte pagina), hostnaam van de toegang hebbende computer (IP-adres), tijdstip van de serververzoek, wordt over het algemeen verzonden naar een server van ChannelPilot in Duitsland en daar opgeslagen. Het IP-adres dat door uw browser binnen het kader van ChannelPilot wordt niet samengevoegd met andere gegevens van ChannelPilot. Bovendien, wordt het IP-adres slechts tijdelijk opgeslagen door ChannelPilot voor een korte periode tijd (meestal maximaal 24 uur) door ChannelPilot opgeslagen en daarna onherkenbaar gemaakt. De caching wordt zonder uitzondering uitgevoerd om mogelijke klikfraude te detecteren (bot detectie).

In opdracht van de beheerder van deze website zal ChannelPilot deze informatie gebruiken om de prestaties van aangesloten online marketingkanalen zoals idealo.de of Google Shopping. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet in staat bent om niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan ChannelPilot evenals de verwerking van deze gegevens door ChannelPilot door gebruik te maken van de opt-out optie die beschikbaar is onder de volgende link: www.channelpilot.de/optout. In dit geval zal een opt-out-cookie worden geplaatst, die zal voorkomen dat in de toekomst verzamelen van uw gegevens wanneer u deze website bezoekt. De opt-out-cookie is alleen van toepassing op de laatst gebruikte browser. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de afmeldingscookie opnieuw instellen.

Voor meer informatie over gegevens bescherming in verband met ChannelPilot, kunt u terecht op www.channelpilot.de/datenschutz.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de optie die hierboven is beschreven voor het maken van bezwaar.

11.3 Google reCAPTCHA
Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer gemaakt door een natuurlijke persoon of wordt misbruikt door machine en geautomatiseerde verwerking. De dienst omvat het verzenden van het IP-adres en, indien van toepassing, verdere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst aan Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het bepalen van de individuele persoonlijke verantwoordelijkheid op het internet en het voorkomen van misbruik en spam. Het gebruik van Google reCAPTCHA kan ook gepaard gaan met de overdracht van persoonsgegevens naar de servers van Google LLC. in de VS.

Verder informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google kunt u vinden op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de optie die hierboven is beschreven voor het maken van bezwaar.12) Rechten van de betrokkene

12.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten van de betrokkene (recht van toegang en van tussenkomst) ten opzichte van de de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij verwezen wordt naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve voorwaarden voor de uitoefening van deze rechten:

- Recht op informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO;

- Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 DSGVO;

- Recht op wissen volgens Art. 17 DSGVO;

- Recht op beperking van de verwerking op grond van Art. 18 DSGVO;

- Recht op informatie ingevolge artikel 19 van de GDPR;

- Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens Art. 20 DSGVO;

- Recht om gegeven toestemming in te trekken in overeenstemming met Art. 7 (3) DSGVO;

- Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 van de GDPR.

12.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN AFWEGING VAN BELANGEN OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVEND LEGITIEM BELANG, HEBT U HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP ELK MOMENT OP GRONDEN DIE UIT UW BIJZONDERE SITUATIE AFKOMEN.

Als u gebruik maakt van VAN UW RECHT VAN VERZET, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ KUNNEN AANTONEN DAT ER DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING BEDOELD IS OM TE DOEN GELDEN, of de verdediging van een rechtsvordering.

WIJ VERWERKEN UW PERSOONSGEGEVENS GEGEVENS VERWERKEN VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. U kunt uw recht van verzet uitoefenen zoals hierboven beschreven.

Als U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN.13) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien relevant - daarnaast op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen volgens de handels- en belastingwetgeving).
Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn/haar toestemming intrekt.

Indien er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op grond van Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO, worden deze gegevens na het verstrijken van de bewaringstermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het sluiten van het contract en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang is voor de verdere opslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op grond van Art. 6(1)(f) DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene gebruik maakt van zijn of haar recht om bezwaar te maken op grond van Art. 21(1) DSGVO, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te te verdedigen.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken met het oog op van direct marketing op grond van Art. 6 (1) lit. f DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene gebruik maakt van zijn recht om bezwaar te maken overeenkomstig in overeenstemming met Art. 21 (2) DSGVO.

Tenzij anders aangegeven in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins worden gewist wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.