Droša jebkura veida, lieluma un sarežģītības failu pārsūtīšana