Bendrosios sąlygos su informacija klientams

1. Paraiškos apimtis
2. Sutarties sudarymas
3. Pirkimas teisminio nagrinėjimo metu
4. Teisė atsisakyti sutarties
5. Kainos ir mokėjimo sąlygos
6. Pristatymo ir siuntimo sąlygos
7. Skaitmeninio turinio naudojimo teisių suteikimas
8. Licencijų raktų naudojimo teisių suteikimas
9. Sutarties trukmė ir sutarties nutraukimas prenumeratos sutarčių atveju
10. Titulų išlaikymas
11. Atsakomybė už defektus (garantija)
12. Akcijos kuponų išpirkimas
13. Dovanų kuponų išpirkimas
14. Taikytinas įstatymas
15. Jurisdikcija
16. Veiklos kodeksas
17. Alternatyvus ginčų sprendimas

.
1) Apimtis
1.1 Šios "TIMmunity GmbH" (toliau - Pardavėjas) bendrosios sąlygos (toliau - Bendrosios sąlygos) taikomos visoms prekių pristatymo sutartims, kurias vartotojas arba verslininkas (toliau - Pirkėjas) sudaro su Pardavėju dėl Pardavėjo internetinėje parduotuvėje pateiktų prekių. Prieštaraujama, kad į šias sutartis būtų įtrauktos paties kliento sąlygos, nebent būtų susitarta kitaip.
1.2 Šios Bendrosios taisyklės atitinkamai taikomos sutartims dėl kuponų pristatymo, jei nesusitarta kitaip.
. 1.3 Šios Bendrosios sąlygos atitinkamai taikomos skaitmeninio turinio teikimo sutartims, jei nesusitarta kitaip. Skaitmeninis turinys, kaip apibrėžta šiose Bendrosiose taisyklėse, yra duomenys, sukurti ir pateikti skaitmenine forma.
1.4 Šios Bendrosios sąlygos atitinkamai taikomos licencijos raktų teikimo sutartims, jei nesusitarta kitaip. Šiomis aplinkybėmis Pardavėjas įsipareigoja suteikti licencijos raktą, kad būtų galima naudotis jo aprašytu skaitmeniniu turiniu ar skaitmeninėmis paslaugomis (toliau - skaitmeniniai produktai), taip pat suteikti sutartyje sutartas teises naudotis atitinkamais skaitmeniniais produktais. Pirkėjas neįgyja jokių intelektinės nuosavybės teisių į skaitmeninį produktą. Atitinkamo skaitmeninio produkto kokybę lemia pardavėjo pateiktas atitinkamo produkto aprašymas.
1.5 Vartotojas, kaip apibrėžta šiose Bendrosiose taisyklėse, yra bet kuris fizinis asmuo, kuris sudaro teisinį sandorį, kurio pagrindinis tikslas nėra nei komercinis, nei savarankiškas darbas.
1.6 Verslininkas, kaip apibrėžta šiose Bendrosiose taisyklėse, yra fizinis ar juridinis asmuo arba juridinio asmens teises turinti bendrija, kurie, sudarydami teisinį sandorį, veikia vykdydami savo komercinę ar savarankišką profesinę veiklą.
1.7 Priklausomai nuo Pardavėjo pateikto prekės aprašymo, sutarties dalykas gali būti tiek prekių pirkimas vienkartinio pristatymo būdu, tiek prekių pirkimas nuolatinio pristatymo būdu (toliau - abonentinė sutartis). Prenumeratos sutarties atveju pardavėjas įsipareigoja sutartyje numatytais laiko intervalais tiekti klientui sutartyje numatytas prekes sutartyje numatytu laikotarpiu.
1.8 Sutarties dalykas gali būti - priklausomai nuo Pardavėjo DeepL aprašymo - tiek vienkartinis skaitmeninio turinio teikimas, tiek reguliarus skaitmeninio turinio teikimas (toliau - prenumeratos sutartis). Prenumeratos sutarties atveju Pardavėjas įsipareigoja sutartyje numatytais laiko intervalais teikti Pirkėjui sutartyje numatytą privalomą skaitmeninį turinį visą sutartyje numatytą laikotarpį.
1.9 Pateikto Pardavėjo asortimento komponentai gali būti - priklausomai nuo Pardavėjo produkto aprašymo - susieti su telekomunikacijų paslaugų teikimo sutarties (toliau - Telekomunikacijų sutartis) su trečiuoju paslaugų teikėju (toliau - Paslaugų teikėjas) sudarymu. Šiuo atveju sutarties su pardavėju egzistavimas priklauso nuo telekomunikacijų paslaugų sutarties su paslaugų teikėju sudarymo ir nuo to, ar klientas neatšaukė telekomunikacijų paslaugų sutarties. Telekomunikacijų sutartį reglamentuoja atitinkamos įstatyminės nuostatos ir, jei taikytina, atitinkamo paslaugų teikėjo sutarties sąlygos, kurios nuo jų nukrypsta. Pardavėjas tokiose sutartyse veikia tik kaip tarpininkas.
2) Sutarties sudarymas
2.1 Pardavėjo internetinėje parduotuvėje pateikti prekių aprašymai nėra Pardavėjo įpareigojantys pasiūlymai, bet yra skirti Pirkėjui pateikti įpareigojantį pasiūlymą.
2.2 Klientas gali pateikti pasiūlymą naudodamasis internetine užsakymo forma, integruota į Pardavėjo internetinę parduotuvę. Įdėjęs pasirinktas prekes į virtualų pirkinių krepšelį ir atlikęs elektroninį užsakymo procesą, klientas pateikia teisiškai įpareigojantį sutartinį pasiūlymą dėl pirkinių krepšelyje esančių prekių paspausdamas užsakymo procesą užbaigiantį mygtuką. Be to, klientas taip pat gali pateikti pasiūlymą pardavėjui faksu, el. paštu, paštu arba naudodamas internetinę kontaktinę formą.
2.3 Pardavėjas gali priimti Pirkėjo pasiūlymą per penkias dienas,
. - išsiunčiant klientui raštišką užsakymo patvirtinimą arba užsakymo patvirtinimą teksto forma (faksu arba el. paštu), šiuo atveju lemiamą reikšmę turi tai, kad klientas gavo užsakymo patvirtinimą, arba
- pareikalaudamas iš kliento apmokėjimo po to, kai klientas pateikė užsakymą.
Jei egzistuoja kelios iš minėtų alternatyvų, sutartis sudaroma tuo metu, kai viena iš minėtų alternatyvų atsiranda pirmoji. Pasiūlymo priėmimo laikotarpis prasideda kitą dieną po to, kai klientas išsiunčia pasiūlymą, ir baigiasi praėjus penktai dienai po pasiūlymo išsiuntimo. Jei pardavėjas nepriima kliento pasiūlymo per minėtą laikotarpį, tai laikoma pasiūlymo atmetimu, dėl kurio klientas nebėra saistomas savo valios pareiškimo.
2.4 Jei pasirenkamas "PayPal" siūlomas mokėjimo būdas, mokėjimas atliekamas per mokėjimo paslaugų teikėją "PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.", 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Liuksemburgas (toliau - "PayPal"), laikantis "PayPal" naudojimo sąlygų, kurias galima peržiūrėti adresu https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full arba - jei klientas neturi "PayPal" paskyros - laikantis mokėjimų be "PayPal" paskyros sąlygų, kurias galima peržiūrėti adresu https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jei klientas moka "PayPal" siūlomu mokėjimo būdu, kurį galima pasirinkti internetinio užsakymo procese, pardavėjas jau pareiškia, kad priima kliento pasiūlymą tuo metu, kai klientas paspaudžia užsakymo procesą užbaigiantį mygtuką.
2.5 Pasirinkus mokėjimo būdą "Amazon Payments", mokėjimas bus vykdomas per mokėjimo paslaugų teikėją "Amazon Payments Europe s.c.a.", 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Liuksemburgas (toliau - "Amazon"), laikantis "Amazon Payments Europe" naudotojo sutarties, kurią galima peržiūrėti adresu https://payments.amazon.de/help/201751590. Jei Klientas užsakymo internetu metu kaip mokėjimo būdą pasirenka "Amazon Payments", Klientas taip pat pateikia mokėjimo nurodymą "Amazon" paspausdamas mygtuką, kuriuo užbaigiamas užsakymo procesas. Šiuo atveju pardavėjas jau pareiškia priimantis kliento pasiūlymą tuo metu, kai klientas paleidžia mokėjimo procesą spustelėdamas užsakymo procesą užbaigiantį mygtuką.
2.6 Kai pasiūlymas pateikiamas naudojantis Pardavėjo internetine užsakymo forma, Pardavėjas sutarties tekstą saugo po sutarties sudarymo ir, išsiuntęs Pirkėjo užsakymą, perduoda jį Pirkėjui teksto forma (pvz., el. paštu, faksu ar laišku). Pardavėjas nesudaro galimybės su sutarties tekstu susipažinti vėliau. Jei Klientas prieš išsiųsdamas užsakymą Pardavėjo internetinėje parduotuvėje susikūrė vartotojo paskyrą, užsakymo duomenys bus archyvuojami Pardavėjo interneto svetainėje ir Klientas juos galės nemokamai pasiekti per savo slaptažodžiu apsaugotą vartotojo paskyrą, pateikęs atitinkamus prisijungimo duomenis.
2.7 Prieš privalomai pateikdamas užsakymą per Pardavėjo internetinę užsakymo formą, Pirkėjas gali nustatyti galimas įvedimo klaidas atidžiai perskaitęs ekrane rodomą informaciją. Veiksminga technine priemone, padedančia geriau atpažinti įvesties klaidas, gali būti naršyklės padidinimo funkcija, kurios pagalba ekrane rodomas vaizdas yra padidinamas. Elektroninio užsakymo proceso metu klientas, naudodamasis įprastomis klaviatūros ir pelės funkcijomis, gali taisyti savo įvestus duomenis, kol paspaudžia mygtuką, kuriuo užbaigiamas užsakymo procesas.
2.8 Sudarant sutartį galima naudotis vokiečių ir anglų kalbomis.
2.9 Užsakymų tvarkymas ir susisiekimas paprastai vyksta elektroniniu paštu ir automatizuotu užsakymų tvarkymu. Klientas privalo užtikrinti, kad jo užsakymo apdorojimui nurodytas el. pašto adresas būtų teisingas, kad pardavėjo siunčiamus el. laiškus būtų galima gauti šiuo adresu. Visų pirma, naudodamasis SPAM filtrais, klientas turi užtikrinti, kad visi pardavėjo arba trečiųjų šalių, kurioms pardavėjas pavedė apdoroti užsakymą, siunčiami el. laiškai galėtų būti pristatyti.

3) Pirkimas bandomuoju laikotarpiu
3.1 Pasirinkus parinktį "Užsakymas patvirtinus" (pirkimas bandant), sutartis sudaroma su sąlyga, kad klientas per keturiolika dienų aiškiai pareikš pardavėjui (pvz., paštu, faksu ar el. paštu) patvirtintų užsakytas prekes arba per keturiolika dienų aiškiai pareikš pardavėjui (pvz., paštu, faksu ar el. paštu), kad neatsisako jau perduotų prekių. Patvirtinimo laikotarpis prasideda kitą dieną po to, kai klientas gauna prekes.
3.2 Patvirtinimo laikotarpiu klientas turi teisę tikrinti jam pristatytų prekių būklę, savybes ir veikimą bei tuo tikslu jas saugoti. Tai darydamas jis turi elgtis su prekėmis atsargiai, atsižvelgdamas į galimą prievolę jas grąžinti. Jei klientas prekes naudoja ne taip, kaip reikia jų būklei, savybėms ir veikimui patikrinti, jis atsako už bet kokį prekių vertės sumažėjimą.
3.3 Jei pirkėjas per patvirtinimo laikotarpį pareiškia, kad sutinka su prekėmis, arba jei per patvirtinimo laikotarpį prekių neatsisako, jis privalo sumokėti pardavėjui sutartą pirkimo kainą. Tokiu atveju pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per septynias dienas, perveda sutartą pirkimo kainą į pardavėjo banko sąskaitą, jei nesusitarta kitaip. Mokėjimo laikotarpis prasideda kitą dieną po to, kai pirkėjas pareiškia apie savo sutikimą, arba, jei nėra aiškaus sutikimo, kitą dieną po to, kai pasibaigia sutikimo laikotarpis. Laiku gautas mokėjimas į Pardavėjo banko sąskaitą turi lemiamą reikšmę termino laikymuisi.
3.4 Jei klientas per patvirtinimo laikotarpį pareiškia atsisakantis prekių, jis privalo per septynias dienas savo sąskaita grąžinti prekes pardavėjui, jei nesusitarta kitaip. Prekių grąžinimo laikotarpis prasideda kitą dieną po to, kai klientas pareiškia apie prekių atmetimą. Kad būtų laikomasi termino, pakanka, kad klientas laiku išsiųstų prekes. Klientas privalo naudoti tinkamą transportavimo pakuotę, kad būtų išvengta transportavimo pažeidimų.
3.5 Jei pirkėjas kaltai pažeidžia savo pareigą rūpintis ir (arba) grąžinti prekę, jis privalo atlyginti pardavėjui dėl to atsiradusią žalą.
3.6 Pirmiau minėtos nuostatos neturi įtakos įstatyme numatytai kliento teisei atsisakyti sutarties.

4) Teisė atsisakyti sutarties
4.1 Vartotojai paprastai turi teisę atsisakyti sutarties.
4.2 Daugiau informacijos apie teisę atsisakyti sutarties galima rasti Pardavėjo atsisakymo taisyklėse.

5) Kainos ir apmokėjimo sąlygos
5.1 Jei Pardavėjo produkto aprašyme nenurodyta kitaip, nurodytos kainos yra bendros kainos, į kurias įskaičiuotas teisės aktais nustatytas pridėtinės vertės mokestis. Bet kokios papildomos pristatymo ir siuntimo išlaidos bus nurodytos atskirai atitinkamame gaminio aprašyme.
5.2 Pristatant prekes į šalis, esančias už Europos Sąjungos ribų, atskirais atvejais gali atsirasti papildomų išlaidų, už kurias Pardavėjas neatsako ir kurias turi padengti Pirkėjas. Tai, pavyzdžiui, kredito įstaigų pinigų pervedimo išlaidos (pvz., pervedimo mokesčiai, valiutos kurso mokesčiai) arba importo muitai ar mokesčiai (pvz., muitai). Tokios išlaidos taip pat gali būti patiriamos dėl lėšų pervedimo, jei pristatymas atliekamas ne į Europos Sąjungai nepriklausančią šalį, bet Klientas atlieka mokėjimą iš Europos Sąjungai nepriklausančios šalies.
5.3 Apie mokėjimo būdą (-us) Pirkėjas bus informuotas Pardavėjo internetinėje parduotuvėje.
5.4 Jei susitarta dėl išankstinio mokėjimo banko pavedimu, mokėjimas turi būti atliktas iš karto po sutarties sudarymo, nebent šalys susitarė dėl vėlesnio mokėjimo termino.
5.5 Pasirinkus mokėjimo būdą "SOFORT", mokėjimas bus vykdomas per mokėjimo paslaugų teikėją "SOFORT GmbH", Theresienhöhe 12, 80339 Miunchenas (toliau - SOFORT). Kad galėtų apmokėti sąskaitos faktūros sumą per "SOFORT", klientas turi turėti internetinės bankininkystės sąskaitą, kuri aktyvuota dalyvauti "SOFORT", mokėjimo proceso metu turi atitinkamai save identifikuoti ir patvirtinti mokėjimo nurodymą "SOFORT". Tuomet "SOFORT" nedelsdama atlieka mokėjimo operaciją ir nurašo lėšas nuo kliento banko sąskaitos. Išsamesnę informaciją apie "SOFORT" mokėjimo būdą klientas gali rasti internete adresu https://www.klarna.com/sofort/.
5.6 Pasirinkus mokėjimo būdą, siūlomą per mokėjimo paslaugą "Shopify Payments", mokėjimas bus tvarkomas per mokėjimo paslaugų teikėją "Stripe Payments Europe Ltd", 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublinas, Airija (toliau - "Stripe"). Apie atskirus "Shopify Payments" siūlomus mokėjimo būdus Pirkėjas bus informuotas Pardavėjo internetinėje parduotuvėje. Mokėjimams apdoroti "Stripe" gali naudotis kitomis mokėjimo paslaugomis, kurioms gali būti taikomos specialios mokėjimo sąlygos, apie kurias Klientas gali būti informuotas atskirai. Daugiau informacijos apie "Shopify Payments" galima rasti internete adresu https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.
5.7 Pasirinkus mokėjimo būdą, siūlomą per mokėjimo paslaugą "mollie", mokėjimas bus vykdomas per mokėjimo paslaugų teikėją "Mollie B.V.", Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdamas, Nyderlandai (toliau - "mollie"). Apie atskirus mokėjimo būdus, siūlomus per "mollie", Pirkėjas bus informuotas Pardavėjo internetinėje parduotuvėje. Mokėjimams apdoroti "mollie" gali naudotis kitomis mokėjimo paslaugomis, kurioms gali būti taikomos specialios mokėjimo sąlygos, apie kurias Pirkėjas gali būti informuotas atskirai. Daugiau informacijos apie "mollie" galima rasti internete adresu https://www.mollie.com/de/.
5.8 Pasirinkus mokėjimo būdą pirkimas į sąskaitą, pirkimo kaina tampa mokėtina pristačius prekes ir išrašius sąskaitą faktūrą. Šiuo atveju pirkimo kaina turi būti sumokėta per 7 (septynias) dienas nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos be išskaitų, jei nesusitarta kitaip. Pardavėjas pasilieka teisę siūlyti mokėjimo būdą pirkti į sąskaitą tik iki tam tikros užsakymo apimties ir atsisakyti šio mokėjimo būdo, jei viršijama nurodyta užsakymo apimtis. Tokiu atveju Pardavėjas informuos klientą apie atitinkamą mokėjimo apribojimą jo mokėjimo informacijoje internetinėje parduotuvėje.
5.9 Pasirinkus mokėjimo būdą "Pirkti į sąskaitą", pirkimo kaina pradedama mokėti po to, kai prekės pristatomos ir išrašoma sąskaita faktūra. Šiuo atveju pirkimo kaina turi būti sumokėta per 7 (septynias) dienas nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos be išskaitų, jei nesusitarta kitaip. Pardavėjas pasilieka teisę siūlyti mokėjimo būdą pirkti į sąskaitą tik iki tam tikros užsakymo apimties ir atsisakyti šio mokėjimo būdo, jei viršijama nurodyta užsakymo apimtis. Tokiu atveju pardavėjas informuos klientą apie atitinkamą mokėjimo apribojimą jo mokėjimo informacijoje internetinėje parduotuvėje. Be to, Pardavėjas pasilieka teisę pasirinkti mokėjimo būdą pirkti į sąskaitą ir neigiamo kredito patikrinimo atveju atmesti šį mokėjimo būdą.
5.10 Pasirinkus mokėjimo būdą "PayPal" sąskaita faktūra, Pardavėjas perleidžia savo mokėjimo reikalavimą "PayPal". Prieš priimdama Pardavėjo pareiškimą dėl reikalavimo perleidimo, "PayPal" atlieka kreditingumo patikrinimą, naudodamasi perduotais kliento duomenimis. Pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti klientui taikyti mokėjimo būdą "PayPal sąskaita faktūra", jei patikrinimo rezultatas neigiamas. Jei "PayPal" leidžia naudoti mokėjimo būdą "PayPal invoice", klientas privalo sumokėti "PayPal" sąskaitos sumą per 30 dienų nuo prekių gavimo, nebent "PayPal" jam nurodo kitą mokėjimo terminą. Tokiu atveju jis gali atlikti mokėjimą "PayPal" tik su skolos padengimo efektu. Tačiau Pardavėjas lieka atsakingas už bendrus kliento paklausimus, pavyzdžiui, dėl prekių, pristatymo termino, išsiuntimo, grąžinimo, skundų, atšaukimo pareiškimų ir pristatymo ar kreditinių raštų, net ir reikalavimo perleidimo atveju. Be to, taikomos "PayPal" pirkimo sąskaitoje naudojimo bendrosios sąlygos, kurias galima peržiūrėti adresu https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.
. 5.11 Pasirinkus SEPA tiesioginio debeto mokėjimo būdą, sąskaitos faktūros suma turi būti sumokėta išdavus SEPA tiesioginio debeto įgaliojimą, bet ne anksčiau nei pasibaigs išankstinės informacijos pateikimo terminas. Tiesioginio debeto mokestis imamas, kai užsakytos prekės išvežamos iš Pardavėjo sandėlio, bet ne anksčiau, nei baigiasi išankstinės informacijos pateikimo terminas. Išankstinis pranešimas - tai bet koks pardavėjo pranešimas (pvz., sąskaita faktūra, polisas, sutartis) klientui, kuriame pranešama apie debetą SEPA tiesioginio debeto būdu. Jei tiesioginis debetas nevykdomas dėl lėšų trūkumo sąskaitoje arba dėl neteisingų banko duomenų pateikimo, arba jei klientas prieštarauja tiesioginiam debetui, nors neturi teisės to daryti, klientas padengia atitinkamos kredito įstaigos mokesčius, patirtus dėl atgalinio debeto, jei jis už tai atsakingas.
5.12 Pasirinkus SEPA tiesioginio debeto mokėjimo būdą, sąskaitos faktūros suma turi būti sumokėta išdavus SEPA tiesioginio debeto įgaliojimą, bet ne anksčiau nei pasibaigs išankstinės informacijos pateikimo terminas. Tiesioginio debeto mokestis imamas, kai užsakytos prekės išvežamos iš Pardavėjo sandėlio, bet ne anksčiau, nei baigiasi išankstinės informacijos pateikimo terminas. Išankstinis pranešimas - tai bet koks pardavėjo pranešimas (pvz., sąskaita faktūra, polisas, sutartis) klientui, kuriame pranešama apie debetą SEPA tiesioginio debeto būdu. Jei tiesioginis debetas nevykdomas dėl to, kad sąskaitoje nėra pakankamai lėšų, arba dėl to, kad pateikti neteisingi banko duomenys, arba jei klientas prieštarauja tiesioginiam debetui, nors neturi teisės to daryti, klientas padengia atitinkamos kredito įstaigos mokesčius, patirtus dėl atgalinio debeto, jei jis už tai atsakingas. Pardavėjas pasilieka teisę pasirinkti mokėjimo būdą SEPA tiesioginis debetas ir neigiamo kredito patikrinimo atveju atsisakyti šio mokėjimo būdo.
5.13 Jei pasirinktas mokėjimo būdas "PayPal" tiesioginis debetas", "PayPal" pardavėjo vardu sąskaitos sumą iš kliento banko sąskaitos surinks po to, kai bus išduotas SEPA tiesioginio debeto įgaliojimas, bet ne anksčiau nei pasibaigs išankstinio pranešimo laikotarpis. Išankstinis pranešimas - tai bet koks pranešimas (pvz., sąskaita faktūra, polisas, sutartis) klientui, kuriame pranešama apie lėšų nurašymą SEPA tiesioginio debeto būdu. Jei tiesioginis debetas nevykdomas dėl lėšų trūkumo sąskaitoje arba dėl neteisingų banko duomenų pateikimo, arba jei klientas prieštarauja tiesioginiam debetui, nors neturi teisės to daryti, klientas padengia atitinkamos kredito įstaigos mokesčius, patirtus dėl atgalinio debeto, jei jis už tai atsakingas.
5.14 Pasirinkus mokėjimo kreditine kortele per "Stripe" būdą, sąskaitos suma turi būti sumokėta iš karto po sutarties sudarymo. Mokėjimas apdorojamas per mokėjimo paslaugų teikėją "Stripe Payments Europe Ltd", 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublinas, Airija (toliau - "Stripe"). Stripe pasilieka teisę atlikti kredito patikrinimą ir atsisakyti šio mokėjimo būdo, jei kredito patikrinimas yra neigiamas.
5.15 Jei pasirenkamas mokėjimo būdas, siūlomas naudojantis "Klarna" mokėjimo paslauga, mokėjimas bus vykdomas per "Klarna Bank AB (publ)", Sveavägen 46, 111 34 Stokholmas, Švedija (toliau - "Klarna"). Daugiau informacijos ir "Klarna" sąlygas galima rasti Pardavėjo mokėjimo informacijoje, kurią galima peržiūrėti šiuo interneto adresu:
https://www.klarna.com/de/smoooth/

6) Pristatymo ir siuntimo sąlygos
6.1 Jei Pardavėjas siūlo išsiųsti prekes, jos pristatomos Pardavėjo nurodytoje pristatymo teritorijoje į Pirkėjo nurodytą pristatymo adresą, jei nesusitarta kitaip. Vykdant sandorį, lemiamą reikšmę turi Pardavėjo užsakyme nurodytas pristatymo adresas.
6.2 Jei prekės nepristatomos dėl priežasčių, už kurias atsakingas klientas, klientas padengia pagrįstas dėl to pardavėjo patirtas išlaidas. Ši nuostata netaikoma grąžinamo siuntinio išlaidoms, jei klientas veiksmingai pasinaudoja savo teise atšaukti prekę. Jei klientas veiksmingai pasinaudoja atšaukimo teise, prekių grąžinimo išlaidoms taikoma pardavėjo atšaukimo instrukcijose numatyta nuostata.
6.3 Jei klientas veikia kaip verslininkas, parduotų prekių atsitiktinio praradimo ir atsitiktinio sugedimo rizika pereina klientui, kai tik pardavėjas perduoda prekes ekspeditoriui, vežėjui arba kitam asmeniui ar institucijai, paskirtai vykdyti pervežimą. Jei klientas veikia kaip vartotojas, parduotų prekių atsitiktinio praradimo ir atsitiktinio sugedimo rizika iš esmės pereina klientui arba asmeniui, įgaliotam priimti prekes, tik tada, kai prekės perduodamos klientui. Nukrypstant nuo šios nuostatos, parduotų prekių atsitiktinio žuvimo ir atsitiktinio sugedimo rizika vartotojo atveju taip pat pereina klientui iš karto, kai tik pardavėjas perduoda prekę ekspeditoriui, vežėjui arba asmeniui ar institucijai, kitaip paskirtai atlikti pervežimą, jeigu klientas paveda ekspeditoriui, vežėjui arba asmeniui ar institucijai, kitaip paskirtai atlikti pervežimą, atlikti pervežimą, o pardavėjas prieš tai nenurodė šio asmens ar institucijos klientui.
6.4 Pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti sutarties, jei prekės pristatomos neteisingai arba netinkamai savarankiškai. Tai taikoma tik tuo atveju, jei Pardavėjas nėra atsakingas už nepristatymą ir Pardavėjas su tiekėju sudarė konkretų dengiamąjį sandorį su deramu atidumu. Pardavėjas deda visas pagrįstas pastangas, kad įsigytų prekes. Jei prekių nėra arba jų yra tik iš dalies, klientas bus nedelsiant informuotas, o atlygis bus nedelsiant grąžintas.
6.5 Savarankiškas atsiėmimas neįmanomas dėl logistinių priežasčių.
6.6 Kuponai Klientui pateikiami tokia tvarka:
- elektroniniu paštu
6.7 Skaitmeninis turinys Klientui bus teikiamas taip:
- elektroniniu paštu
6.8 Licencijų raktai Klientui pateikiami taip:
- elektroniniu paštu

7) Skaitmeninio turinio naudojimo teisių suteikimas
7.1 Jei Pardavėjo internetinės parduotuvės DeepL aprašyme nenurodyta kitaip, Pardavėjas suteikia Pirkėjui neišimtinę, laiko ir vietos atžvilgiu neribotą teisę naudoti pateiktą turinį asmeniniais ir komerciniais tikslais.
7.2 Turinio perdavimas trečiosioms šalims arba kopijų kūrimas trečiosioms šalims, nepatenkančioms į šių Bendrųjų sąlygų taikymo sritį, neleidžiamas, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas sutinka perduoti sutartinę licenciją trečiajai šaliai.
7.3 Jei sutartis susijusi su vienkartiniu skaitmeninio turinio teikimu, teisių suteikimas įsigalioja tik tada, kai klientas sumoka visą mokėtiną atlygį. Pardavėjas gali laikinai leisti naudoti sutartyje numatytą turinį ir iki šio momento. Toks laikinas leidimas nelaikomas teisių perdavimu.

8) Licencijų raktų naudojimo teisių suteikimas
8.1 Pateiktas licencijos raktas suteikia Klientui teisę naudotis skaitmeniniu produktu, matomu iš atitinkamo Pardavėjo produkto aprašymo, jame aprašyta apimtimi.
8.2 Jei licencijos raktas susijęs su vienkartiniu skaitmeninio turinio teikimu, teisių suteikimas įsigalioja tik tada, kai klientas sumoka visą mokėtiną atlyginimą.

9) Prenumeratos sutarčių terminas ir nutraukimas
9.1 Prenumeratos sutartys sudaromos ribotam laikotarpiui, sutarties terminui, nurodytam Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančiame atitinkamo produkto aprašyme, ir pasibaigus sutarties terminui automatiškai nutraukiamos.
9.2 Teisė į neeilinį sutarties nutraukimą dėl svarbios priežasties išlieka nepakitusi. Laikoma, kad svarbi priežastis egzistuoja, jeigu, atsižvelgiant į visas konkretaus atvejo aplinkybes ir įvertinus abiejų šalių interesus, negalima pagrįstai tikėtis, kad sutartį nutraukianti šalis tęs sutartinius santykius iki sutarto sutarties nutraukimo arba iki įspėjimo termino pabaigos.
9.3 Atšaukimas turi būti atliktas raštu arba teksto forma (pvz., el. paštu)

10) Titulo išlaikymas
Jei pardavėjas atlieka išankstinį mokėjimą, jis išlaiko nuosavybės teisę į pristatytas prekes tol, kol bus sumokėta visa mokėtina pirkimo kaina.

11) Atsakomybė už defektus (garantija)
11.1 Jei toliau nenurodyta kitaip, taikomos įstatyminės atsakomybės už defektus nuostatos. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, prekių pristatymo sutartims taikomos šios nuostatos:
11.2 Jei pirkėjas veikia kaip verslininkas,
- pardavėjas gali pasirinkti tolesnio vykdymo būdą;
- naujų prekių atveju senaties terminas dėl defektų yra vieneri metai nuo prekių pristatymo;
- senaties terminas neatsinaujina, jei atsakomybės už defektus ribose pristatoma pakaitinė prekė.
11.3 Pirmiau minėti atsakomybės apribojimai ir terminų sutrumpinimas netaikomi
- tuo atveju, jei pardavėjas nesąžiningai nuslėpė defektą,
- dėl prekių, kurios buvo naudojamos pastate pagal įprastą paskirtį ir sukėlė jo defektus,
- dėl bet kokio egzistuojančio pardavėjo įsipareigojimo teikti skaitmeninių produktų atnaujinimus, kai sudaromos prekių su skaitmeniniais elementais tiekimo sutartys.
11.4 Be to, verslininkams įstatymuose nustatyti senaties terminai, taikomi bet kokiai įstatymuose numatytai teisei kreiptis į teismą, lieka nepakeisti.
11.5 Jei klientas veikia kaip prekybininkas, kaip apibrėžta Vokietijos komercinio kodekso (HGB) 1 straipsnyje, pagal Vokietijos komercinio kodekso (HGB) 377 straipsnį jam taikoma komercinė pareiga tikrinti ir pranešti apie defektus. Jei klientas nesilaiko jame reglamentuotų pranešimo pareigų, laikoma, kad prekės yra patvirtintos.
11.6 Jei klientas veikia kaip vartotojas, jis prašomas pateikti pretenziją dėl pristatytų prekių su akivaizdžiais transportavimo pažeidimais prekių tiekėjui ir apie tai informuoti pardavėją. Jei klientas to nesilaiko, tai neturi įtakos jo įstatyminėms ar sutartinėms pretenzijoms dėl defektų.
11.7 Pardavėjas neatsako už telekomunikacijų sutarties vykdymo trūkumus, už kuriuos išimtinai atsakingas atitinkamas paslaugų teikėjas. Šiuo atžvilgiu taikomos atitinkamos įstatyminės nuostatos ir visos nuo jų nukrypstančios atitinkamo paslaugų teikėjo sutarties sąlygos.

12) Reklaminių kuponų išpirkimas
12.1 Pardavėjo nemokamai išduoti kuponai, kurie yra tam tikro galiojimo laikotarpio akcijų dalis ir kurių Pirkėjas negali įsigyti (toliau - Akcijos kuponai), gali būti panaudoti tik Pardavėjo internetinėje parduotuvėje ir tik nurodytu laikotarpiu.
12.2 Atskiri produktai gali būti neįtraukiami į akcijos kuponą, jei atitinkamas apribojimas kyla iš akcijos kupono turinio.
12.3 Akcijos kuponus galima išpirkti tik iki užsakymo proceso pabaigos. Vėlesnis įskaitymas negalimas.
12.4 Vienam užsakymui galima panaudoti ir kelis reklaminius kuponus.
12.5 Prekių vertė turi būti ne mažesnė nei reklaminio kupono suma. Likusio kredito Pardavėjas negrąžina
12.6 Jei reklaminio kupono vertės nepakanka užsakymui apmokėti, skirtumui padengti gali būti pasirinktas vienas iš kitų Pardavėjo siūlomų mokėjimo būdų.
12.7 Akcinio kupono kredito likutis neišmokamas grynaisiais pinigais ir už jį nemokamos palūkanos.
12.8 Reklaminis čekis negrąžinamas, jei klientas grąžina prekes, už kurias visiškai ar iš dalies sumokėta reklaminiu čekiu, pasinaudodamas teisės aktuose numatyta teise atsisakyti sutarties.
12.9 Reklaminis kuponas gali būti perduodamas. Pardavėjas gali atlikti mokėjimą su išpildomuoju poveikiu atitinkamam turėtojui, išperkančiam reklaminį kuponą Pardavėjo internetinėje parduotuvėje. Ši nuostata netaikoma, jei Pardavėjas žino arba dėl didelio neatsargumo nežino apie atitinkamo turėtojo netinkamumą, teisinį neveiksnumą arba atstovavimo įgaliojimų nebuvimą.

13) Dovanų kuponų išpirkimas
13.1 Dovanų kuponai, kuriuos galima įsigyti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje (toliau - Dovanų kuponai), gali būti panaudoti tik Pardavėjo internetinėje parduotuvėje, nebent Dovanų kupone nurodyta kitaip.
13.2 Dovanų čekiai ir likusi Dovanų čekio suma gali būti išperkami iki trečiųjų metų, einančių po Dovanų čekio įsigijimo metų, pabaigos. Likę kreditai bus įskaityti klientui iki galiojimo pabaigos datos.
13.3 Dovanų kuponus galima išpirkti tik iki užsakymo proceso pabaigos. Vėliau užskaityti negalima
13.4 Vienam užsakymui galima panaudoti ir kelis dovanų kuponus.
13.5 Dovanų čekiai gali būti naudojami tik prekėms įsigyti ir negali būti naudojami kitiems dovanų čekiams įsigyti.
13.6 Jei dovanų kupono vertės nepakanka užsakymui apmokėti, skirtumui padengti gali būti pasirinktas vienas iš kitų Pardavėjo siūlomų mokėjimo būdų.
13.7 Dovanų kupono likutis nebus išmokamas grynaisiais pinigais ir už jį nebus skaičiuojamos palūkanos.
13.8 Dovanų čekis gali būti perleidžiamas. Pardavėjas gali atlikti mokėjimą su išpildomuoju poveikiu atitinkamam Dovanų kupono turėtojui, kuris Dovanų kuponą realizuoja Pardavėjo internetinėje parduotuvėje. Ši nuostata netaikoma, jei Pardavėjas žino arba dėl didelio neatsargumo nežino apie atitinkamo turėtojo netinkamumą, teisinį neveiksnumą arba atstovavimo įgaliojimų nebuvimą.

14) Taikoma teisė
Visiems šalių teisiniams santykiams taikomi Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymai, išskyrus įstatymus, reglamentuojančius tarptautinį kilnojamųjų daiktų pardavimą. Vartotojų atveju ši pasirinkta teisė taikoma tik tiek, kiek suteiktos apsaugos nepanaikina valstybės, kurioje yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, įstatymų imperatyvios nuostatos.

15) Jurisdikcija
Jei klientas yra prekybininkas, viešosios teisės juridinis asmuo arba viešosios teisės specialusis fondas, kurio registruota buveinė yra Vokietijos Federacinės Respublikos teritorijoje, išimtinė jurisdikcijos vieta visiems ginčams, kylantiems iš šios sutarties, yra Pardavėjo registruota buveinė. Jei kliento registruota buveinė yra už Vokietijos Federacinės Respublikos teritorijos ribų, pardavėjo registruota buveinė yra išimtinė jurisdikcijos vieta visiems ginčams, kylantiems iš šios sutarties, jei sutartis arba iš sutarties kylantys reikalavimai gali būti siejami su kliento profesine ar komercine veikla. Tačiau pirmiau nurodytais atvejais Pardavėjas bet kuriuo atveju turi teisę pareikšti ieškinį teisme, esančiame kliento verslo vietoje.

16) Elgesio kodeksas
- Pardavėjas laikosi "EHI Geprüfter Online-Shop" "EHI Retail Institute GmbH" kokybės kriterijų, su kuriais galima susipažinti internete adresu http://www.shopinfo.net/haendler/kriterien/index.html.
.
17) Alternatyvus ginčų sprendimas
17.1 ES Komisija pateikia ginčų sprendimo internetu platformą internete, kurios adresas nurodytas šioje nuorodoje: <Ši platforma naudojama kaip kontaktinis punktas ginčams, kylantiems dėl internetu sudarytų pirkimo ar paslaugų sutarčių, kuriose dalyvauja vartotojas, spręsti neteismine tvarka.
17.2 Pardavėjas neprivalo dalyvauti ginčų sprendimo procedūroje vartotojų arbitražo komisijoje, tačiau yra pasirengęs tai padaryti.