Atšaukimo taisyklės ir atšaukimo forma


Vartotojai turi teisę atsisakyti sutarties pagal toliau nurodytas nuostatas, pagal kurias vartotojas yra bet kuris fizinis asmuo, kuris sudaro teisinį sandorį dėl tikslais, kurie iš esmės negali būti priskirti nei jo komerciniam, nei nepriklausoma profesine veikla:


A) Atšaukimo politika


Teisė atsisakyti sutarties 
 
Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per keturiolika dienų nenurodydami jokios priežasties.

Sutarties atsisakymo laikotarpis yra keturiolika dienų nuo sutarties sudarymo dienos sutarties sudarymo.

Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, turite informuoti mus (TIMmunity GmbH, Erftstr. 15, 38120 Braunšveigas, Vokietija, tel.: +49 531 40202440, el. paštas: info@timmunity.com) aiškiu pareiškimu (pvz. paštu išsiųstą elektroninį laišką) apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties.

Šiam tikslui galite naudoti pridedamą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą, kuri yra, tačiau ji nėra privaloma.

Norint laikytis atšaukimo laikotarpio, pakanka, kad atsiųstumėte pranešimą apie pasinaudojimą teise atsisakyti sutarties iki šio termino pabaigos atšaukimo laikotarpio pabaigos.


Atsisakymo pasekmės 


Jei atsisakysite šio sutarties, privalome grąžinti visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas atsiradusias dėl to, kad pasirinkote kitą pristatymo tipą nei pigiausią mūsų siūlomą standartinį pristatymą), nedelsdami ir ne vėliau kaip iki per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai gavome pranešimą apie jūsų atsisakymą nuo šios sutarties. Šiam grąžinimui mes naudosime tas pačias mokėjimo priemonę, kurią naudojote pradiniam sandoriui, nebent aiškiai su jumis nesusitarta kitaip; jokiu būdu už šį grąžinimą iš jūsų nebus imamas mokestis.


Teisės atsisakyti sutarties pasibaigimas 


Teisė atsisakyti sutarties galioja pasibaigia anksčiau laiko, jei mes pradėjome vykdyti sutartį po to, kai jūs jūs aiškiai sutikote, kad mes pradėtume vykdyti sutartį anksčiau nei sutarties nutraukimo termino pabaigos ir jūs mums patvirtinote savo žinote, kad duodami sutikimą prarandate teisę nutraukti sutartį, kai pradėjus vykdyti sutartį.


B) Sutarties atsisakymo forma


Jei norite nutraukti sutartį, užpildykite ir grąžinkite šią formą.


Į

TIMmunity GmbH

Erftstr. 15

38120 Brunswick

Vokietija

E-paštas: info@timmunity.com

Aš (mes) (*) atšaukiame mano (mūsų) (*) sudarytą sutartį dėl šių prekių (*)/šių paslaugų (*) teikimo (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Užsakyta (*) ____________ / gauta (*) __________________

________________________________________________________

Vartotojo (-ų) pavadinimas

________________________________________________________

Vartotojo (-ų) adresas

________________________________________________________

Vartotojo (-ų) parašas (tik popierinio pranešimo atveju)

_________________________

Data

(*) Išbraukti, jei taikoma