Általános szerződési feltételek ügyféltájékoztatóval


Tartalomjegyzék


1. A pályázat hatálya
2. Szerződés megkötése
3. Vásárlási jog próbaidőre
4. Elállási jog
5. Árak és fizetési feltételek
6. Kiszállítási és szállítási feltételek
7. A digitális tartalom felhasználási jogainak biztosítása
8. Licenckulcsok használati jogának biztosítása
9. Szerződés időtartama és a szerződés megszüntetése előfizetői szerződések esetén
10. A cím megtartása
11. Hibákért való felelősség (jótállás)
12. Ajándékutalványok beváltása
13. Az ajándékutalványok beváltása
14. Az alkalmazandó jogszabályok
15. Joghatóság
16. Magatartási kódex
17. Alternatív vitarendezés

1) Hatály
1.1 A TIMmunity GmbH (a továbbiakban: Eladó) jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a fogyasztó vagy vállalkozó (a továbbiakban: Vevő) által az Eladóval kötött valamennyi, az Eladó által az Eladó webáruházában bemutatott árukra vonatkozó áruszállítási szerződésre vonatkozik. A Vevő saját általános szerződési feltételeinek bevonása ellen - eltérő megállapodás hiányában - ezúton tiltakozunk."
1.2 A jelen ÁSZF eltérő megállapodás hiányában az utalványok szállítására vonatkozó szerződésekre is megfelelően alkalmazandó.
1.3 A jelen ÁSZF eltérő megállapodás hiányában a digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződésekre megfelelően alkalmazandó. A jelen ÁSZF értelmében a digitális tartalom olyan adat, amelyet digitális formában hoznak létre és bocsátanak rendelkezésre.
. 1.4 A licenckulcsok szolgáltatására vonatkozó szerződésekre - eltérő megállapodás hiányában - a jelen ÁSZF-et kell megfelelően alkalmazni. Ebben az összefüggésben az Eladó az általa leírt digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás (a továbbiakban: digitális termékek) használatához szükséges licenckulcs biztosításával, valamint az adott digitális termékek használatára vonatkozó szerződéses jogok biztosításával tartozik. A vevő nem szerez szellemi tulajdonjogokat a digitális termékre vonatkozóan. A digitális termék minőségére vonatkozóan az eladó vonatkozó termékleírása az irányadó.
A digitális termék minőségére vonatkozóan az eladó vonatkozó termékleírása az irányadó. 1.5 A jelen ÁSZF értelmében fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki túlnyomórészt nem üzleti vagy önálló vállalkozási céllal köt jogügyletet.
1.6 A jelen ÁSZF értelmében vállalkozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, aki a jogügylet megkötése során kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének gyakorlása során jár el.
. 1.7 Az Eladó termékleírásától függően a szerződés tárgya lehet egyszeri szállítással történő áruvásárlás és tartós szállítással történő áruvásárlás is (a továbbiakban: előfizetői szerződés). Előfizetői szerződés esetén az eladó vállalja, hogy a szerződésben foglalt időtartam alatt a szerződésben foglalt időközönként a szerződésben foglaltak szerint szállítja a vevőnek a szerződésben foglalt árut.
Megállapodás szerinti időtartamra a szerződésben foglalt árut. 1.8 A szerződés tárgya lehet - az Eladó DeepL leírásától függően - egyszeri digitális tartalomszolgáltatás és rendszeres digitális tartalomszolgáltatás (a továbbiakban: előfizetői szerződés) egyaránt. Az Előfizetői szerződés esetében az Eladó vállalja, hogy a szerződésben vállalt szerződéses időtartam alatt a szerződésben vállalt időközönként a Vevő rendelkezésére bocsátja a szerződésben foglalt digitális tartalmat.
> 1.9 Az Eladó bemutatott kínálatának elemei - az Eladó termékleírásától függően - összekapcsolódhatnak egy harmadik fél szolgáltatóval (a továbbiakban "Szolgáltató") kötött távközlési szolgáltatási szerződés (a továbbiakban "Távközlési Szerződés") megkötésével. Ebben az esetben az Eladóval kötött szerződés fennállása attól függ, hogy a távközlési szerződés a szolgáltatóval létrejött-e, és hogy a távközlési szerződést a vásárló nem vonja-e vissza. A távközlési szerződésre a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és adott esetben az adott szolgáltató ezektől eltérő szerződési feltételei az irányadóak. Az eladó az ilyen szerződések esetében csak közvetítőként jár el.
> 2) A szerződés megkötése
2.1 Az Eladó webáruházában található termékleírások nem minősülnek az Eladó részéről kötelező érvényű ajánlatnak, hanem a Vevő általi kötelező érvényű ajánlat megtételére szolgálnak.
. 2.2.2 A Vevő az ajánlatot az Eladó webáruházába integrált online megrendelőlapon keresztül nyújthatja be. Miután a kiválasztott árukat a virtuális kosárba helyezte és az elektronikus rendelési folyamaton végigment, a vásárló a rendelési folyamatot lezáró gombra kattintva jogilag kötelező érvényű szerződéses ajánlatot tesz a kosárban található árukra vonatkozóan. A vásárló továbbá faxon, e-mailben, postai úton vagy online kapcsolatfelvételi űrlapon is benyújthatja ajánlatát az eladónak.
> 2.3 Az Eladó a Vevő ajánlatát öt napon belül elfogadhatja,
. - a megrendelő részére írásbeli megrendelés-visszaigazolás vagy szöveges formában (faxon vagy e-mailben) történő megrendelés-visszaigazolás megküldésével, amely esetben a megrendelés-visszaigazolás megrendelő általi kézhezvétele a mérvadó, vagy
- a megrendelt áru kiszállításával a megrendelőnek, amely esetben az áru megrendelő általi átvétele a mérvadó, vagy
- a megrendelés leadását követően a megrendelőtől a fizetés bekérésével.
Ha a fent említett alternatívák közül több is létezik, a szerződés akkor jön létre, amikor a fent említett alternatívák közül az egyik előbb bekövetkezik. Az ajánlat elfogadására nyitva álló határidő az ügyfél ajánlatának elküldését követő napon kezdődik és az ajánlat elküldését követő ötödik nap lejártával ér véget. Ha az eladó a fent említett határidőn belül nem fogadja el a vevő ajánlatát, ez az ajánlat elutasításának minősül, aminek következtében a vevő a továbbiakban nem kötve van a szándéknyilatkozatához.
Meghatározás szerint az ajánlatot nem lehet elfogadni. 2.4 A PayPal által kínált fizetési mód kiválasztása esetén a fizetés a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. pénzforgalmi szolgáltatón keresztül történik, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban: "PayPal"), a PayPal felhasználási feltételei szerint, amelyek megtekinthetők a https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oldalon, vagy - ha az ügyfél nem rendelkezik PayPal-fiókkal - a PayPal-fiók nélküli fizetésekre vonatkozó feltételek szerint, amelyek megtekinthetők a https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full oldalon. Ha a vásárló a PayPal által kínált, az online rendelési folyamat során választható fizetési móddal fizet, az eladó már akkor nyilatkozik a vásárló ajánlatának elfogadásáról, amikor a vásárló a rendelési folyamatot lezáró gombra kattint.
. 2.5 Az "Amazon Payments" fizetési mód kiválasztása esetén a fizetés az Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (a továbbiakban: "Amazon") nevű pénzforgalmi szolgáltatón keresztül történik, az Amazon Payments Europe felhasználói szerződésének megfelelően, amely megtekinthető a https://payments.amazon.de/help/201751590 oldalon. Ha a Vásárló az online rendelési folyamat során az "Amazon Payments" fizetési módot választja, a megrendelési folyamatot lezáró gombra kattintva fizetési megbízást is ad az Amazon számára. Ebben az esetben az eladó már abban az időpontban nyilatkozik a Vevő ajánlatának elfogadásáról, amikor a Vevő a fizetési folyamatot a megrendelési folyamatot lezáró gombra kattintva elindítja.
2.6 Ha az ajánlat az Eladó online megrendelőlapján keresztül történik, a szerződés szövegét az Eladó a szerződés megkötését követően tárolja, és a Vevő megrendelésének elküldését követően szöveges formában (pl. e-mail, fax vagy levél) továbbítja a Vevőnek. Az Eladó a szerződés szövegét ezen túlmenően nem teszi hozzáférhetővé. Amennyiben a Vevő a megrendelés elküldése előtt felhasználói fiókot hozott létre az Eladó webáruházában, a megrendelés adatai az Eladó weboldalán archiválásra kerülnek, és a Vevő a jelszóval védett felhasználói fiókján keresztül a megfelelő bejelentkezési adatok megadásával ingyenesen hozzáférhet.
. 2.7 Mielőtt az Eladó online megrendelőlapján keresztül kötelezően leadja a megrendelést, a Vevő a képernyőn megjelenő információk gondos elolvasásával azonosíthatja az esetleges beviteli hibákat. A beviteli hibák jobb felismerésének hatékony technikai eszköze lehet a böngésző nagyító funkciója, amelynek segítségével a képernyőn megjelenő kijelző felnagyítható. A vásárló az elektronikus rendelési folyamat során a szokásos billentyűzet- és egérfunkciókkal javíthatja beírásait, amíg a rendelési folyamatot lezáró gombra nem kattint.
>. 2.8 A szerződéskötéshez a német és az angol nyelv áll rendelkezésre.
2.9 A megrendelések feldolgozása és a kapcsolatfelvétel általában e-mailben és automatizált megrendelésfeldolgozással történik. A vásárlónak biztosítania kell, hogy az általa a rendelés feldolgozásához megadott e-mail cím helyes legyen, hogy az eladó által küldött e-mailek ezen a címen érkezhessenek. Különösen a SPAM-szűrők használata esetén a vásárlónak biztosítania kell, hogy az eladó vagy az eladó által a megrendelés feldolgozásával megbízott harmadik fél által küldött összes e-mail kézbesíthető legyen.
>
3) Próbavásárlás
3.1 A "Megrendelés jóváhagyás után" (vásárlás próbavásárlás) opció kiválasztása esetén a szerződés azzal a feltétellel jön létre, hogy a vevő tizennégy napon belül az eladónak küldött kifejezett nyilatkozattal (pl. postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levélben) jóváhagyja a megrendelt árut, vagy a vevő tizennégy napon belül az eladónak küldött kifejezett nyilatkozattal (pl. postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levélben) nem utasítja vissza a már átadott árut. A jóváhagyási határidő az áru vevő általi átvételét követő napon kezdődik.
>Az áru vevő általi átvételét követő napon kezdődik. 3.2 A jóváhagyási időszak alatt a megrendelő jogosult a neki átadott árut állapotára, tulajdonságaira és működésére vonatkozóan megvizsgálni, és e célból tárolni. Ennek során az árukat az esetleges visszaküldési kötelezettségre tekintettel gondosan kell kezelnie. Ha a vásárló az árut olyan módon használja, amely nem szükséges az állapot, a tulajdonságok és a működés vizsgálatához, akkor az áru értékvesztéséért felelősséggel tartozik.
3.3.3 Ha a vevő a jóváhagyási határidőn belül nyilatkozik az áru elfogadásáról, vagy ha a jóváhagyási határidőn belül nem utasítja vissza az árut, köteles az eladónak a megállapított vételárat megfizetni. Ebben az esetben a vevő köteles a megállapított vételárat haladéktalanul, de legkésőbb hét napon belül - eltérő megállapodás hiányában - átutalni az eladó bankszámlájára. A fizetési határidő a vevő jóváhagyó nyilatkozatát követő napon, illetve - kifejezett jóváhagyás hiányában - a jóváhagyási határidő lejártát követő napon kezdődik. A határidő betartása szempontjából az Eladó bankszámlájára történő időben történő fizetés beérkezése a mérvadó.
> 3.4 Ha a vevő a jóváhagyási határidőn belül az áru visszautasításáról nyilatkozik, az árut - eltérő megállapodás hiányában - hét napon belül saját költségén köteles az eladónak visszaküldeni. Az áru visszaküldésének határideje a vevő elutasító nyilatkozatát követő napon kezdődik. A határidő betartásához elegendő, ha a vevő időben elküldi az árut. A megrendelő köteles megfelelő szállítási csomagolást használni a szállítási károk elkerülése érdekében.
3.5 Ha a vevő gondossági kötelezettségét vétkesen megszegi és/vagy visszaküldi, köteles az ebből eredő kárt az eladónak megtéríteni.
3.6 A vásárló törvényes elállási jogát a fenti rendelkezések nem érintik.

4) Elállási jog
4.1 A fogyasztókat általában megilleti az elállási jog.
4.2 Az elállási joggal kapcsolatos további információk az Eladó elállási szabályzatában találhatók.

5) Árak és fizetési feltételek
5.1 Amennyiben az Eladó termékleírása másként nem rendelkezik, a feltüntetett árak teljes árak, amelyek tartalmazzák a törvényes általános forgalmi adót. Minden további szállítási és szállítási költség külön feltüntetésre kerül a vonatkozó termékleírásban.
5.2 Az Európai Unión kívüli országokba történő szállítás esetén egyedi esetekben további költségek merülhetnek fel, amelyekért az Eladó nem felelős, és amelyek a Vevőt terhelik. Ezek közé tartoznak például a hitelintézetek általi pénzátutalás költségei (pl. átutalási díjak, árfolyamdíjak) vagy az importvámok vagy adók (pl. vámok). Ilyen költségek merülhetnek fel a pénzátutalással kapcsolatban akkor is, ha a szállítás nem az Európai Unión kívüli országba történik, de a vásárló az Európai Unión kívüli országból teljesíti a fizetést.
5.3 A fizetési lehetőség(ek)et az Eladó webáruházában közli a Vevővel.
5.4 Amennyiben banki átutalással történő előrefizetésről állapodtak meg, a fizetés a szerződéskötést követően azonnal esedékes, kivéve, ha a felek későbbi esedékességben állapodtak meg.
5.5 A "SOFORT" fizetési mód kiválasztása esetén a fizetés a fizetési szolgáltató SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (a továbbiakban: "SOFORT") útján történik. Ahhoz, hogy a számla összegét a "SOFORT"-on keresztül fizethesse ki, az ügyfélnek rendelkeznie kell a "SOFORT"-ban való részvételre aktivált online bankszámlával, a fizetési folyamat során megfelelően azonosítania kell magát, és a fizetési utasítást meg kell erősítenie a "SOFORT"-nak. A "SOFORT" ezt követően azonnal végrehajtja a fizetési műveletet, és megterheli az ügyfél bankszámláját. A "SOFORT" fizetési móddal kapcsolatos részletesebb információk az ügyfél számára az interneten a https://www.klarna.com/sofort/ címen érhetők el.
>. 5.6 A "Shopify Payments" fizetési szolgáltatáson keresztül kínált fizetési mód kiválasztása esetén a fizetés a Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írország (a továbbiakban "Stripe") nevű fizetési szolgáltatóval történik. A Shopify Payments-en keresztül kínált egyes fizetési módokról az Eladó webáruházában tájékoztatja a Vevőt. A fizetések feldolgozásához a Stripe más fizetési szolgáltatásokat is igénybe vehet, amelyekre speciális fizetési feltételek vonatkozhatnak, amelyekről a Vásárlót külön tájékoztatjuk. A "Shopify Payments" szolgáltatással kapcsolatos további információk az interneten a https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de címen érhetők el.
5.7 Ha a "mollie" fizetési szolgáltatáson keresztül kínált fizetési módot választja, a fizetés a Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amszterdam, Hollandia (a továbbiakban: "mollie") fizetési szolgáltatóján keresztül kerül feldolgozásra. A mollie-n keresztül kínált egyes fizetési módokat az Eladó webáruházában közöljük a Vevővel. A fizetések feldolgozásához a mollie más fizetési szolgáltatásokat is igénybe vehet, amelyekre speciális fizetési feltételek vonatkozhatnak, amelyekről a Vevőt külön tájékoztatjuk. A "mollie"-val kapcsolatos további információk az interneten a https://www.mollie.com/de/ címen érhetők el.
5.8 Amennyiben a számlás vásárlás fizetési módot választják, a vételár az áru leszállítását és számlázását követően válik esedékessé. Ebben az esetben a vételárat a számla kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül, levonás nélkül kell megfizetni, hacsak másként nem állapodtak meg. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a számlás fizetési módot csak egy bizonyos rendelési mennyiségig ajánlja fel, és a megadott rendelési mennyiség túllépése esetén elutasítja ezt a fizetési módot. Ebben az esetben az Eladó tájékoztatja a vásárlót a megfelelő fizetési korlátozásról a webáruházban található fizetési adataiban.
A vásárlót a megfelelő fizetési korlátozásról tájékoztatja. 5.9 Amennyiben a számlás vásárlás fizetési módot választja, a vételár az áru leszállítását és számlázását követően válik esedékessé. Ebben az esetben a vételárat a számla kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül, levonás nélkül kell megfizetni, hacsak másként nem állapodtak meg. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a számlás fizetési módot csak egy bizonyos rendelési mennyiségig ajánlja fel, és a megadott rendelési mennyiség túllépése esetén elutasítja ezt a fizetési módot. Ebben az esetben az eladó a vásárlót a webáruházban található fizetési adataiban tájékoztatja a megfelelő fizetési korlátozásról. Az Eladó fenntartja továbbá a jogot, hogy a számlás fizetési mód kiválasztásakor hitelképesség-ellenőrzést végezzen, és negatív hitelképesség-ellenőrzés esetén elutasítsa ezt a fizetési módot.
5.10 A "PayPal számla" fizetési mód kiválasztása esetén az Eladó a fizetési igényét a PayPal-ra engedményezi. Az Eladó engedményezési nyilatkozatának elfogadása előtt a PayPal a továbbított ügyféladatok alapján hitelképesség-ellenőrzést végez. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy negatív ellenőrzési eredmény esetén megtagadja a vásárlótól a "PayPal számla" fizetési módot. Amennyiben a PayPal engedélyezi a "PayPal számla" fizetési módot, a vevőnek az áru átvételétől számított 30 napon belül kell a számla összegét a PayPal részére kifizetnie, kivéve, ha a PayPal ettől eltérő fizetési határidőt ad neki. Ebben az esetben csak tartozásmentesítő hatállyal fizethet a PayPal felé. Az Eladó azonban a követelés engedményezése esetén is felelős marad az általános vevői megkeresésekért, pl. az áruval, a szállítási határidővel, a szállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonó nyilatkozatokkal és a szállítással vagy a jóváírásokkal kapcsolatban. Ezenkívül a PayPal számlás vásárlás használatára vonatkozó általános szerződési feltételek is érvényesek, amelyek a https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms oldalon tekinthetők meg.
A PayPal számlán történő vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételek is érvényesek. 5.11 SEPA beszedési megbízás fizetési mód választása esetén a számla összege a SEPA beszedési megbízás kiadását követően, de legkorábban az előzetes tájékoztatás határidejének lejárta után válik esedékessé. A beszedésre akkor kerül sor, amikor a megrendelt áru elhagyja az Eladó raktárát, de nem az előzetes tájékoztatás határidejének lejárta előtt. Előzetes értesítésnek minősül az eladó által a vevőnek küldött minden olyan közlemény (pl. számla, szabályzat, szerződés), amely a SEPA-alapú beszedési megbízással történő terhelést jelenti. Ha a beszedést a számlán lévő fedezet elégtelensége vagy a hibás banki adatok megadása miatt nem váltják be, vagy ha a vevő tiltakozik a beszedés ellen, bár erre nem jogosult, a vevő viseli az adott hitelintézetnél a visszaterhelés miatt felmerülő díjakat, ha ezt ő maga okozza.
5.12 SEPA beszedési megbízás fizetési mód választása esetén a számla összege a SEPA beszedési megbízás kiadását követően, de legkorábban az előzetes tájékoztatás határidejének lejárta után válik esedékessé. A beszedésre akkor kerül sor, amikor a megrendelt áru elhagyja az Eladó raktárát, de nem az előzetes tájékoztatás határidejének lejárta előtt. Előzetes értesítésnek minősül az eladó által a vevőnek küldött minden olyan közlemény (pl. számla, szabályzat, szerződés), amely a SEPA-alapú beszedési megbízással történő terhelést jelenti. Ha a beszedést nem váltják be, mert a számlán nincs elegendő fedezet, vagy mert a banki adatokat helytelenül adták meg, vagy ha a vevő tiltakozik a beszedés ellen, bár erre nem jogosult, a vevő viseli az adott hitelintézetnél a visszaterhelés miatt felmerülő díjakat, ha ezt ő maga okozza. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a SEPA beszedési mód kiválasztásakor hitelképesség-ellenőrzést végezzen, és negatív hitelképesség-ellenőrzés esetén elutasítsa ezt a fizetési módot.
5.13 A "PayPal beszedési megbízás" fizetési mód kiválasztása esetén a PayPal a SEPA beszedési megbízás kiadását követően, de legkorábban az előzetes bejelentési időszak lejárta után az eladó nevében beszedi a számla összegét a vevő bankszámlájáról. Az előzetes értesítés a SEPA-beszedési megbízással történő terhelést bejelentő, az ügyfélnek szóló bármely közlemény (pl. számla, szabályzat, szerződés). Ha a beszedést nem váltják be a számlán lévő fedezet elégtelensége vagy a banki adatok helytelen megadása miatt, vagy ha a vevő tiltakozik a beszedés ellen, bár erre nem jogosult, a vevő viseli az adott hitelintézetnél a visszaterhelés miatt felmerülő díjakat, amennyiben ezt ő maga okozza.
5.14 A Stripe-on keresztül történő bankkártyás fizetési mód kiválasztása esetén a számla összege a szerződéskötéskor azonnal esedékes. A fizetés feldolgozása a Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írország (a továbbiakban: "Stripe") fizetési szolgáltatóján keresztül történik. A Stripe fenntartja magának a jogot, hogy hitelképesség-ellenőrzést végezzen, és negatív hitelképesség-ellenőrzés esetén elutasítsa ezt a fizetési módot.
5.15 Ha a "Klarna" fizetési szolgáltatáson keresztül kínált fizetési módot választja, a fizetés a Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Svédország (a továbbiakban "Klarna") útján kerül feldolgozásra. További információk és a Klarna fizetési feltételei az Eladó fizetési tájékoztatójában találhatók, amely az alábbi internetcímen tekinthető meg:
https://www.klarna.com/de/smoooth/

6) Szállítási és szállítási feltételek
6.1 Amennyiben az Eladó felajánlja az áru szállítását, a szállítás az Eladó által meghatározott szállítási területen belül a Vevő által megadott szállítási címre történik, kivéve, ha másként nem állapodtak meg. Az ügylet feldolgozása során az Eladó megrendelésének feldolgozásakor megadott szállítási cím az irányadó.
Megrendelés feldolgozásakor az Eladó által megadott szállítási cím az irányadó. 6.2 Ha az áru kiszállítása olyan okból sikertelen, amelyért a vevő felelős, a vevő viseli az eladónál emiatt felmerült ésszerű költségeket. Ez nem vonatkozik a visszaküldés költségeire, ha a vevő ténylegesen él az elállási jogával. Abban az esetben, ha a vásárló ténylegesen gyakorolja az elállási jogát, az áru visszaküldésének költségeire az eladó elállási nyilatkozatában foglalt rendelkezés vonatkozik.
6.3 Ha a vevő vállalkozóként jár el, az eladott áru véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának veszélye a vevőre száll át, amint az eladó az árut átadta a szállítmányozónak, a fuvarozónak vagy a fuvarozás teljesítésére kijelölt más személynek vagy intézménynek. Ha a vevő fogyasztóként jár el, az eladott áruk véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának veszélye elvileg csak akkor száll át a vevőre vagy az áru átvételére jogosult személyre, amikor az árut átadják a vevőnek. Ettől eltérően az eladott áru véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának veszélye fogyasztók esetében is akkor száll át a vevőre, amikor az eladó a terméket a szállítmányozónak, a fuvarozónak vagy a szállításra egyébként kijelölt személynek vagy intézménynek átadta, ha a vevő a szállítmányozót, a fuvarozót vagy a szállításra egyébként kijelölt személyt vagy intézményt bízza meg a szállítás elvégzésével, és az eladó ezt a személyt vagy intézményt nem nevezte meg korábban a vevőnek.
6.4 Az Eladó fenntartja a jogot, hogy hibás vagy nem megfelelő önszállítás esetén elálljon a szerződéstől. Ez csak abban az esetben érvényes, ha az Eladó nem felelős a szállítás elmaradásáért, és az Eladó kellő gondossággal konkrét fedezeti ügyletet kötött a szállítóval. Az Eladó minden ésszerű erőfeszítést megtesz az áruk beszerzése érdekében. Az áru nem vagy csak részbeni rendelkezésre állása esetén a vásárlót haladéktalanul tájékoztatja, és az ellenértéket haladéktalanul visszatéríti.
> 6.5 Az önátvétel logisztikai okokból nem lehetséges.
6.6 Az utalványokat az alábbiak szerint kell a Megrendelő részére átadni:
- e-mailben
. 6.7 A Digitális Tartalom az alábbiak szerint kerül a Vevő rendelkezésére bocsátásra:
- e-mailben
. 6.8 A licenckulcsokat az alábbiak szerint kell a Vevőnek átadni:
- e-mailben

7) A digitális tartalom felhasználási jogainak biztosítása
7.1 Amennyiben az Eladó webáruházában található DeepL leírás másként nem rendelkezik, az Eladó biztosítja a Vevő számára a rendelkezésre bocsátott tartalom időben és térben korlátlan, nem kizárólagos jogát a magán- és kereskedelmi célú felhasználásra.
. 7.2 A tartalom harmadik félnek történő átadása vagy másolat készítése harmadik fél számára a jelen ÁSZF hatályán kívül csak akkor megengedett, ha az Eladó hozzájárult a szerződéses licenc harmadik félre történő átruházásához.
7.3 Amennyiben a szerződés digitális tartalom egyszeri rendelkezésre bocsátására vonatkozik, a jogok átadása csak akkor lép hatályba, ha a megrendelő a fizetendő díjat teljes egészében megfizette. Az Eladó ideiglenesen engedélyezheti a szerződéses tartalom felhasználását ezt az időpontot megelőzően is. Az ilyen ideiglenes engedély nem minősül jogátruházásnak.
>
8) A licenckulcsok használati jogának megadása
. 8.1 A megadott licenckulcs az Eladó vonatkozó termékleírásából látható digitális termék használatára jogosítja fel a Vevőt az ott leírt mértékben.
8.2 Amennyiben a licenckulcs a digitális tartalom egyszeri rendelkezésre bocsátására vonatkozik, a jogok átadása csak akkor lép hatályba, ha a megrendelő a fizetendő díjat teljes egészében megfizette.

9) Az előfizetői szerződések lejárata és megszüntetése
. 9.1 Az előfizetői szerződések határozott időre, az Eladó webáruházában az adott termékleírásban feltüntetett szerződési időtartamra jönnek létre, és a szerződési időtartam lejártával automatikusan megszűnnek.
. 9.2 A rendkívüli felmondás jogát jó okból történő rendkívüli felmondás nem érinti. Jó oknak minősül, ha a felmondó féltől - az egyedi eset összes körülményét figyelembe véve és mindkét fél érdekeit mérlegelve - ésszerűen nem várható el, hogy a szerződéses jogviszonyt a megállapodás szerinti felmondásig vagy a felmondási idő lejártáig folytassa.
9.3 A lemondást írásban vagy szöveges formában (pl. e-mailben) kell megtenni.

10) A cím megtartása
Ha az eladó előleget fizet, a szállított áru tulajdonjoga a teljes vételár megfizetéséig fennmarad.

11) Felelősség a hibákért (jótállás)
11.1 Ha az alábbi rendelkezések másként nem rendelkeznek, a törvényes hibafelelősségre vonatkozó rendelkezések az irányadóak. A fentiektől eltérően az áruszállítási szerződésekre a következők vonatkoznak:
11.2 Ha a vevő vállalkozóként jár el,
- az eladó választhat az utólagos teljesítés módjáról;
- új áru esetén a hibák elévülési ideje az áru átadásától számított egy év;
- a használt áruk esetében a hibák miatti jogok és igények kizártak;
- az elévülési idő nem kezdődik újra, ha a hibákért való felelősség hatálya alá tartozó cserekiszállításra kerül sor.
11.3 A fent említett felelősségkorlátozások és határidők lerövidítése nem vonatkozik
- a megrendelő kártérítési és költségtérítési igényeire,
- abban az esetben, ha az eladó a hibát csalárd módon eltitkolta,
- olyan áruk esetében, amelyeket a szokásos használatnak megfelelően használtak egy építményhez, és amelyek annak hibáját okozták,
- digitális elemeket tartalmazó áruk szállítására vonatkozó szerződések esetén az eladónak a digitális termékekhez kapcsolódó frissítések szolgáltatására vonatkozó, fennálló kötelezettsége esetén.
11.4 Továbbá, a vállalkozók esetében a törvényes jogorvoslati jog elévülési ideje változatlan marad.
11.5 Ha a megrendelő a német kereskedelmi törvénykönyv (HGB) 1. §-a értelmében kereskedőként jár el, a német kereskedelmi törvénykönyv (HGB) 377. §-a szerinti kereskedelmi vizsgálati és hibabejelentési kötelezettség terheli. Ha a vevő nem tesz eleget az ott szabályozott értesítési kötelezettségének, az árut jóváhagyottnak kell tekinteni.
>Az árut jóváhagyottnak kell tekinteni. 11.6 Ha a vevő fogyasztóként jár el, akkor a nyilvánvaló szállítási sérüléssel szállított árut a szállítónak kell reklamálnia, és erről az eladót tájékoztatnia kell. Ha a vevő ennek nem tesz eleget, ez nem érinti a törvényes vagy szerződéses hibaigényét.
11.7 Az Eladó nem felel a távközlési szerződés teljesítésének olyan hibáiért, amelyekért kizárólag az adott szolgáltató felelős. E tekintetben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és az adott szolgáltató ettől eltérő szerződési feltételei az irányadóak.

12) Promóciós utalványok beváltása
12.1 Az Eladó által meghatározott érvényességi idejű promóciók keretében ingyenesen kiadott, a Vevő által nem megvásárolható utalványok (a továbbiakban: "Promóciós utalványok") kizárólag az Eladó webáruházában és csak a meghatározott időszakban válthatók be.
. 12.2 Egyes termékek kizárhatók az utalványos promócióból, ha a promóciós utalvány tartalmából megfelelő korlátozás következik.
12.3 Az akciós utalványok csak a rendelési folyamat lezárása előtt válthatók be. Utólagos beszámítás nem lehetséges.
12.4 Egy rendelésnél több promóciós utalvány is beváltható.
12.5 Az áru értékének legalább a promóciós utalvány összegével kell megegyeznie. A fennmaradó összeget az Eladó nem téríti vissza.
12.6 Amennyiben a promóciós utalvány értéke nem elegendő a megrendelés fedezésére, a különbözet kiegyenlítésére az Eladó által kínált egyéb fizetési módok egyike választható.
12.7 Az akciós utalvány egyenlege nem kerül készpénzben kifizetésre és nem kamatozik.
12.8 A promóciós utalvány nem kerül visszatérítésre, ha a vásárló a promóciós utalvánnyal részben vagy egészben kifizetett árut a törvényes elállási joga keretében visszaküldi.
12.9 A promóciós utalvány átruházható. Az Eladó a promóciós utalványt az Eladó webáruházában beváltó mindenkori jogosultnak teljesíthet kifizetést mentesítő hatállyal. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó tudott vagy súlyosan gondatlanul nem tudott az adott jogosult jogosulatlanságáról, cselekvőképtelenségéről vagy képviseleti jogosultságának hiányáról.

13) Ajándékutalványok beváltása
13.1 Az Eladó webáruházán keresztül megvásárolható ajándékutalványok (a továbbiakban: "Ajándékutalványok") kizárólag az Eladó webáruházában válthatók be, hacsak az Ajándékutalvány másként nem rendelkezik.
. 13.2 Az Ajándékutalványok és a fennmaradó Ajándékutalvány egyenlegek az Ajándékutalvány megvásárlásának évét követő harmadik év végéig válthatók be. A fennmaradó kreditek a lejárat napjáig kerülnek jóváírásra a vásárló részére.
13.3 Az ajándékutalványok csak a rendelési folyamat lezárása előtt válthatók be. Utólagos beszámítás nem lehetséges.
13.4 Több ajándékutalvány is beváltható egy rendelésnél.
13.5 Az Ajándékutalványok kizárólag Áruk vásárlására használhatók fel, és nem használhatók fel más Ajándékutalványok vásárlására.
13.6 Amennyiben az ajándékutalvány értéke nem elegendő a megrendelés fedezésére, a különbözet kiegyenlítésére az Eladó által kínált egyéb fizetési módok egyike választható.
13.7 Az ajándékutalvány egyenlege nem kerül készpénzben kifizetésre és nem kamatozik.
13.8 Az ajándékutalvány átruházható. Az Eladó az Ajándékutalványt az Eladó webáruházában beváltó mindenkori birtokos részére teljesítheti a kifizetést mentesítő hatállyal. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó tudott vagy súlyosan gondatlanul nem tudott az adott jogosult jogosulatlanságáról, cselekvőképtelenségéről vagy képviseleti jogosultságának hiányáról.

14) Alkalmazandó jog
A felek közötti valamennyi jogviszonyra a Németországi Szövetségi Köztársaság joga irányadó, az ingóságok nemzetközi adásvételére vonatkozó jogszabályok kizárásával. Fogyasztók esetében ez a jogválasztás csak annyiban alkalmazandó, amennyiben a nyújtott védelmet a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogának kötelező rendelkezései nem vonják meg.

15) Joghatóság
Amennyiben a vevő a Német Szövetségi Köztársaság területén székhellyel rendelkező kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különalapítvány, a jelen szerződésből eredő valamennyi jogvitára az Eladó székhelye a kizárólagos joghatóság. Ha a vevő székhelye a Németországi Szövetségi Köztársaság területén kívül található, az Eladó székhelye a kizárólagos illetékesség helye a jelen szerződésből eredő valamennyi jogvita tekintetében, amennyiben a szerződés vagy a szerződésből eredő követelések a vevő szakmai vagy kereskedelmi tevékenységéhez köthetők. A fenti esetekben azonban az Eladó minden esetben jogosult a Vevő székhelye szerinti bíróság előtt is pert indítani.
.
16) Viselkedési kódex
- Az Eladó alávetette magát az EHI Retail Institute GmbH "EHI Geprüfter Online-Shop" minőségi kritériumainak, amelyek megtekinthetők az interneten a http://www.shopinfo.net/haendler/kriterien/index.html oldalon.
.
17) Alternatív vitarendezés
17.1 Az EU Bizottsága az alábbi linken biztosít platformot az online vitarendezéshez az interneten: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Ez a platform a fogyasztót érintő online vásárlási vagy szolgáltatási szerződésekből eredő viták bíróságon kívüli rendezésének kapcsolattartására szolgál.
. 17.2 Az Eladó nem köteles részt venni a fogyasztói békéltető testület előtti vitarendezési eljárásban, de kész erre.