Ασφαλής μεταφορά αρχείων οποιουδήποτε τύπου, μεγέθους και πολυπλοκότητας