Δημιουργία υψηλής ποιότητας, προσαρμόσιμων κωδικών QR