Πολιτική απορρήτου


1) Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων και τα στοιχεία επικοινωνίας των του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων

1.1 Χαιρόμαστε που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Στη συνέχεια, θα σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε δεδομένο με με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά.

1.2 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο στο πλαίσιο της κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) είναι η TIMmunity GmbH, Erftstr. 15, 38120 Braunschweig, Γερμανία, Τηλ: +49 531 40202440, e-mail: Μπράουνσβαϊχ, Τηλ: info@timmunity.com. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ο φυσικός ή νομικός πρόσωπο που καθορίζει μόνο του ή από κοινού με άλλους τους σκοπούς και τα μέσα των επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1.3 Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί SSL ή TLS κρυπτογράφηση για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης των προσωπικών δεδομένων και άλλου εμπιστευτικού περιεχομένου (π.χ. παραγγελίες ή ερωτήματα προς τον αρμόδιο πρόσωπο). Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από τη συμβολοσειρά "https://" και το σύμβολο της κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησής σας. ,


2) Συλλογή δεδομένων κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δηλαδή εάν δεν εγγραφείτε ή μας διαβιβάσετε με άλλο τρόπο πληροφορίες, συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα που το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει στον διακομιστή μας (τα λεγόμενα "αρχεία καταγραφής διακομιστή"). Όταν καλείτε τον ιστότοπό μας, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα, τα οποία είναι είναι τεχνικά απαραίτητα για να σας εμφανίσουμε τον ιστότοπο:

- Ο ιστότοπός μας

- Ημερομηνία και ώρα κατά τη στιγμή της πρόσβασης

- Ποσότητα δεδομένων που αποστέλλονται σε bytes

- Πηγή/παραπομπή από την οποία φτάσατε στη σελίδα

- Πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται

- Χρησιμοποιηθέν λειτουργικό σύστημα

- Χρησιμοποιούμενη διεύθυνση IP (κατά περίπτωση: σε ανώνυμη μορφή)

Η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 6 παρ. 1 lit. f DSGVO βάσει του έννομου συμφέροντός μας για τη βελτίωση της σταθερότητας και της λειτουργικότητας του ιστότοπού μας. Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε χρησιμοποιούνται σε καμία άλλη τρόπο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγχουμε τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή εκ των υστέρων, εάν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.3) Cookies

Για να κάνουμε την επίσκεψη στον ιστότοπό μας πιο ελκυστική και για να επιτρέψουμε τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies σε διάφορες σελίδες. Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης, δηλαδή αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας (τα λεγόμενα cookies περιόδου λειτουργίας). Άλλα cookies παραμένουν στην τελική σας συσκευή και επιτρέπουν την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησής σας την επόμενη φορά που θα το επισκεφθείτε (τα λεγόμενα μόνιμα cookies). Εάν έχουν οριστεί cookies, συλλέγουν και επεξεργάζονται ορισμένες πληροφορίες χρήστη, όπως δεδομένα προγράμματος περιήγησης και τοποθεσίας, καθώς και τιμές διευθύνσεων IP σε ατομικό βαθμό. Τα μόνιμα cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το cookie. Η διάρκεια αποθήκευσης του εκάστοτε cookie μπορεί να βρεθεί στην επισκόπηση των ρυθμίσεων cookie του προγράμματος περιήγησης ιστού σας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα cookies χρησιμεύουν για την απλούστευση της διαδικασίας παραγγελίας με την αποθήκευση ρυθμίσεων (π.χ. την απομνημόνευση του περιεχομένου ενός εικονικού καλαθιού αγορών για μια μεταγενέστερη επίσκεψη στον ιστότοπο). Εάν τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία από μεμονωμένα cookies που χρησιμοποιούνται από εμάς, η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 6 παρ. 1 lit. b DSGVO είτε για την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 6 παρ. 1 στοιχ. α DSGVO σε περίπτωση που έχει δοθεί συγκατάθεση ή σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 6 παρ. 1 lit. f DSGVO για την προστασία της νόμιμης συμφερόντων μας για την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα του ιστότοπου, καθώς και μια φιλικό προς τον πελάτη και αποτελεσματικό σχεδιασμό της επίσκεψης στη σελίδα.
Σημειώστε ότι μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά τρόπο ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να μπορείτε να αποφασίζετε ατομικά αν θα τα αποδέχεστε ή να αποκλείετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις των cookies. Αυτό περιγράφεται στο μενού βοήθειας κάθε προγράμματος περιήγησης, το οποίο εξηγεί πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies. Μπορείτε να τα βρείτε για τα αντίστοιχα προγράμματα περιήγησης στους ακόλουθους συνδέσμους:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι εάν δεν αποδέχεστε τα cookies, η λειτουργικότητα των υπηρεσιών μας ιστότοπου ενδέχεται να είναι περιορισμένη.


4) Επικοινωνία

4.1 Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται κατά την επικοινωνία μαζί μας (π.χ. μέσω της επικοινωνίας φόρμα επικοινωνίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Ποια δεδομένα συλλέγονται σε περίπτωση χρήσης μιας φόρμας επικοινωνίας φόρμας επικοινωνίας μπορείτε να δείτε από την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της απάντησης στο αίτημά σας ή για την επικοινωνία με σας και τη σχετική τεχνική διαχείριση. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον μας να απαντήσουμε στο αίτημά σας σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 lit. f DSGVO. Εάν η επικοινωνία σας αποσκοπεί στην σύναψη σύμβασης, η πρόσθετη νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 εδ. β DSGVO. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την εκπλήρωση του αιτήματός σας επεξεργασία. Αυτό συμβαίνει όταν οι περιστάσεις υποδεικνύουν ότι το θέμα σε εν λόγω ζήτημα έχει αποσαφηνιστεί οριστικά και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν αντίθετες νομοθετικές υποχρεώσεις διατήρησης.


4.2 WhatsApp Business
Προσφέρουμε στους επισκέπτες του ιστοτόπου μας τη δυνατότητα να να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp της WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με το WhatsApp, χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη "επιχειρηματική έκδοση" του WhatsApp.

Εάν επικοινωνήσετε με το μας μέσω WhatsApp με αφορμή μια συγκεκριμένη συναλλαγή (για παράδειγμα, μια παραγγελία), αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε στο WhatsApp ως καθώς και - εφόσον παρέχεται - το όνομα και το επώνυμό σας σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 6 Παρ. 1 lit. b. DSGVO για να επεξεργαστούμε και να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Με βάση της ίδιας νομικής βάσης, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε περαιτέρω δεδομένα (αριθμός παραγγελίας, αριθμό πελάτη, διεύθυνση ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μέσω WhatsApp, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιστοιχίσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένη διαδικασία.

Εάν χρησιμοποιείτε το WhatsApp μας επικοινωνίας για γενικές ερωτήσεις (π.χ. σχετικά με το εύρος των υπηρεσιών, τη διαθεσιμότητα ή τον ιστότοπό μας), αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε στο WhatsApp και - εφόσον παρέχεται - το όνομα και το επώνυμό σας σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 6 (1) lit. f DSGVO με βάση το έννομο συμφέρον μας για την παροχή του αιτούμενου πληροφοριών αποτελεσματικά και έγκαιρα. Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να απαντήσουμε στο αίτημά σας μέσω WhatsApp. Τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους μέρη.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι το WhatsApp Business αποκτά πρόσβαση στα βιβλίο διευθύνσεων της κινητής συσκευής που χρησιμοποιούμε για τον σκοπό αυτό και αυτόματα μεταφέρει τους τηλεφωνικούς αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στο βιβλίο διευθύνσεων σε έναν διακομιστή της μητρικής εταιρείας Meta Platforms Inc. στις ΗΠΑ. Για τη λειτουργία του λογαριασμού WhatsApp Business, χρησιμοποιούμε μια κινητή τελική συσκευή, στο βιβλίο διευθύνσεων της οποίας βρίσκονται μόνο τα δεδομένα επαφών WhatsApp των χρηστών εκείνων που έχουν επίσης επικοινωνήσει μαζί μας μέσω WhatsApp είναι αποθηκευμένα.

Αυτό διασφαλίζει ότι κάθε άτομο του οποίου το WhatsApp δεδομένα επαφής αποθηκεύονται στο βιβλίο διευθύνσεών μας, έχει ήδη συναινέσει στην τη διαβίβαση του τηλεφωνικού του αριθμού WhatsApp από τα βιβλία διευθύνσεων των των επαφών του στο chat, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 6 (1) lit. a DSGVO κατά τη χρήση του εφαρμογή στη συσκευή τους για πρώτη φορά αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του WhatsApp. Μια διαβίβαση δεδομένων αυτών των χρηστών που δεν χρησιμοποιούν το WhatsApp και/ή δεν έχουν επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του WhatsApp αποκλείεται εν προκειμένω.

Για την σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και της περαιτέρω επεξεργασίας και χρήσης των των δεδομένων από το WhatsApp, καθώς και για τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτό και τη ρύθμιση επιλογών για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στις οδηγίες απορρήτου του WhatsApp πολιτική της WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy5) Επεξεργασία δεδομένων κατά το άνοιγμα λογαριασμού πελάτη και για σύμβαση επεξεργασία

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 παρ. 1 lit. b DSGVO, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα συνεχίσουν να συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία εάν μας τα παρέχετε για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή κατά το άνοιγμα λογαριασμού πελάτη. Ποια δεδομένα συλλέγονται μπορεί να είναι φαίνονται από τις αντίστοιχες φόρμες εισαγωγής. Η διαγραφή του λογαριασμού πελάτη σας είναι είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή και μπορεί να γίνει με την αποστολή μηνύματος στην παραπάνω διεύθυνση του υπεύθυνου. Αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε για την σκοπό της επεξεργασίας της σύμβασης. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της σύμβασης ή τη διαγραφή του λογαριασμού πελάτη σας, τα δεδομένα σας θα μπλοκαριστούν όσον αφορά τις περιόδους διατήρησης της φορολογικής και εμπορικής νομοθεσίας και διαγράφονται μετά τη λήξη τους περιόδων, εκτός εάν έχετε ρητά συναινέσει στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή σε μια έχει επιφυλαχθεί από μέρους μας η νομικά επιτρεπόμενη περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας.6) Χρήση δεδομένων πελατών για απευθείας διαφήμιση

6.1Εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, θα σας αποστέλλουμε τακτικά πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές μας. Για την αποστολή απαιτείται μόνο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας του ενημερωτικού δελτίου. Η παροχή περαιτέρω δεδομένων είναι εθελοντική και χρησιμοποιείται για να να σας απευθυνθούμε προσωπικά. Χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη διαδικασία διπλής επιλογής για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Αυτό σημαίνει ότι θα σας στείλουμε μόνο ένα e-mail ενημερωτικό δελτίο μόλις επιβεβαιώσετε ρητά ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία. Στη συνέχεια, θα σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης, ζητώντας σας να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο στο μέλλον κάνοντας κλικ σε ένα

Ενεργοποιώντας τον σύνδεσμο επιβεβαίωσης, μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO. Όταν εγγράφεστε για το ενημερωτικό δελτίο, αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP σας που καταχωρίστηκε από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) σας, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα της εγγραφής, προκειμένου να είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε ενδεχόμενη κατάχρηση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου διεύθυνσης σας σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Τα δεδομένα που συλλέγονται από εμάς κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό να σας απευθυνθούμε σε ένα διαφημιστικό τρόπο μέσω του ενημερωτικού δελτίου. Μπορείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή μέσω του συνδέσμου που παρέχεται για το σκοπό αυτό στο ενημερωτικό δελτίο ή αποστέλλοντας αντίστοιχο μήνυμα στον υπεύθυνο που αναφέρεται στην αρχή. Μετά τη διαγραφή, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα διαγραφεί αμέσως από τη λίστα διανομής του ενημερωτικού μας δελτίου, εκτός εάν έχετε συναινέσει ρητά στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας με τρόπο που υπερβαίνει αυτό και επιτρέπεται από το νόμο και για τον οποίο σας ενημερώνουμε στην παρούσα δήλωση.

6.2 Αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε υφιστάμενους πελάτες
Εάν μας έχετε παράσχει τα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, διατηρούμε το δικαίωμα να να σας αποστέλλουμε τακτικά προσφορές για παρόμοια αγαθά ή υπηρεσίες με αυτές που έχετε ήδη έχουν αγοραστεί από την γκάμα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του Γερμανικού νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού (UWG), δεν χρειάζεται να λάβουμε τη δική σας ξεχωριστή συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό. Εν προκειμένω, η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με βάση το έννομο συμφέρον μας για εξατομικευμένη άμεση διαφήμιση σε σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 6 παρ. 1 lit. f DSGVO. Εάν έχετε αρχικά αντιταχθεί τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για τον σκοπό αυτό, δεν θα σας στείλουμε καμία μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για τον προαναφερθέντα διαφημιστικό σκοπό ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, μέσω ενημερώνοντας τον υπεύθυνο που αναφέρεται στην αρχή. Αυτό συνεπάγεται μόνο κόστος μετάδοσης για εσάς σύμφωνα με τις βασικές τιμές. Μετά την παραλαβή του αντίρρησης, η χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για διαφημιστικούς σκοπούς θα παύσει αμέσως.

6.3 Διαφήμιση μέσω επιστολικής αλληλογραφίας
Με βάση την το έννομο συμφέρον μας για εξατομικευμένη απευθείας διαφήμιση, διατηρούμε το δικαίωμα το δικαίωμα να αποθηκεύουμε το όνομα και το επώνυμό σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση και - στο βαθμό που εφόσον έχουμε λάβει αυτές τις πρόσθετες πληροφορίες από εσάς στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης - τον τίτλο σας, το ακαδημαϊκό σας πτυχίο, το έτος γέννησης και το επαγγελματική, βιομηχανική ή επιχειρηματική ιδιότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 6 (1) lit. f DSGVO και να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας στείλουμε ενδιαφέρουσες προσφορές και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας μέσω ταχυδρομείου. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην αποθήκευση και τη χρήση των δεδομένων σας για τον σκοπό αυτό ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας μήνυμα στο πρόσωπο υπεύθυνο.

6.4 Γνωστοποίηση διαθεσιμότητας αγαθών μέσω e-mail
Εάν προσφέρουμε τη δυνατότητα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail σχετικά με τον χρόνο διαθεσιμότητας για επιλεγμένα είδη που είναι προσωρινά δεν είναι διαθέσιμα, μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία μας για την ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα διαθεσιμότητας των προϊόντων. Εάν εγγραφείτε στην ειδοποίηση διαθεσιμότητας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπηρεσία, θα σας στείλουμε μια εφάπαξ ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαθεσιμότητα των του προϊόντος που έχετε επιλέξει. Για την αποστολή απαιτείται μόνο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας αυτής της ειδοποίησης. Η παροχή περαιτέρω δεδομένων είναι προαιρετική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σας απευθυνθούμε προσωπικά. Χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη διαδικασία διπλής επιλογής για για την αποστολή αυτής της ειδοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι θα σας στείλουμε μόνο αντίστοιχη ειδοποίηση μόλις επιβεβαιώσετε ρητά ότι συναινείτε. να λάβετε ένα τέτοιο μήνυμα. Στη συνέχεια θα σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης που θα σας ζητάει να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε την εν λόγω ειδοποίηση κάνοντας κλικ σε ένα κατάλληλο σύνδεσμο.

Ενεργοποιώντας τον σύνδεσμο επιβεβαίωσης, μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO. Όταν εγγράφεστε για την υπηρεσία ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ιστοσελίδα διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων, αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP που έχετε εισάγει μέσω του διαδικτύου σας πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), καθώς και την ημερομηνία και την ώρα της εγγραφής, προκειμένου να να είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε τυχόν καταχρηστική χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε μεταγενέστερο χρόνο ημερομηνία. Τα δεδομένα που συλλέγουμε όταν εγγράφεστε για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο διαθεσιμότητας αγαθών μας υπηρεσία ειδοποίησης διαθεσιμότητας αγαθών χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της ενημέρωσής σας σχετικά με την διαθεσιμότητα ενός συγκεκριμένου προϊόντος στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Μπορείτε να διαγραφείτε από τη διεύθυνση από την υπηρεσία ηλεκτρονικής ειδοποίησης διαθεσιμότητας αγαθών ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας ένα μήνυμα στον υπεύθυνο που αναφέρεται στην αρχή. Μετά τη διαγραφή, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα διαγραφεί αμέσως από τη λίστα διανομής που έχουμε δημιουργήσει που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, εκτός εάν έχετε συναινέσει ρητά στην περαιτέρω χρήση της τα δεδομένα σας ή διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα πέραν αυτού, το οποίο επιτρέπεται από το νόμο και για τα οποία σας ενημερώνουμε στην παρούσα δήλωση.7) Επεξεργασία δεδομένων για το χειρισμό παραγγελιών

7.1 Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την επεξεργασία της σύμβασης για σκοπούς παράδοσης και πληρωμής, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εμάς θα είναι διαβιβάζονται στην εντεταλμένη μεταφορική εταιρεία και στην εντεταλμένη πιστωτική πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 6 παρ. 1 lit. b DSGVO.

Εάν εμείς σας οφείλουμε ενημερώσεις για αγαθά με ψηφιακά στοιχεία ή για ψηφιακά προϊόντα στο βάσει αντίστοιχης σύμβασης, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που έχετε παράσχει κατά την παραγγελία, προκειμένου να να σας ενημερώνουμε προσωπικά για επερχόμενες ενημερώσεις εντός των νομικά προβλεπόμενων χρονικό διάστημα στο πλαίσιο της νόμιμης υποχρέωσής μας για ενημέρωση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 6 (1) lit. c DSGVO με κατάλληλα μέσα επικοινωνίας (π.χ. μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Το σας στοιχεία επικοινωνίας σας θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά για τον σκοπό της ενημέρωσής σας σχετικά με ενημερώσεις που οφείλουμε και θα τύχουν επεξεργασίας από εμάς μόνο για τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο των βαθμό που είναι απαραίτητος για την αντίστοιχη ενημέρωση.

Προκειμένου να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας, συνεργαζόμαστε επίσης με την ακόλουθη υπηρεσία πάροχο(-ους), οι οποίοι μας υποστηρίζουν εν όλω ή εν μέρει στην εκτέλεση των συναπτόμενων συμβάσεων. Ορισμένα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών σε σύμφωνα με τις ακόλουθες πληροφορίες.

7.2 Χρήση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (υπηρεσίες πληρωμών)

- Mollie
Εάν επιλέξετε έναν τρόπο πληρωμής από την υπηρεσία πληρωμών Mollie, η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί μέσω της υπηρεσίας πληρωμών Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες, προς στον οποίο θα διαβιβάσουμε τις πληροφορίες που δώσατε κατά τη διαδικασία παραγγελίας μαζί με πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία σας (όνομα, διεύθυνση, IBAN, BIC, τιμολόγιο ποσό, νόμισμα και αριθμός συναλλαγής) σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 6 (1) lit. b. DSGVO. Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν μόνο για τους σκοπούς της επεξεργασίας της πληρωμής με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών Mollie και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τον σκοπό αυτό.

- Paypal
Κατά την πληρωμή μέσω PayPal, πιστωτικής κάρτας μέσω PayPal, απευθείας χρέωσης μέσω PayPal ή - εάν προσφέρεται - "αγορά σε λογαριασμό" ή "πληρωμή μέσω δόσεις" μέσω PayPal, διαβιβάζουμε τα δεδομένα πληρωμής σας στην PayPal (Ευρώπη) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (εφεξής "PayPal") στο πλαίσιο της επεξεργασίας των πληρωμών. Η μεταφορά πραγματοποιείται σε σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 6 παρ. 1 lit. b DSGVO και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την επεξεργασία της πληρωμής.

Η PayPal διατηρεί το δικαίωμα να να διενεργεί έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας για τις μεθόδους πληρωμής με πιστωτική κάρτα μέσω PayPal, άμεση χρέωση μέσω PayPal ή - εφόσον προσφέρονται - "αγορά σε λογαριασμό" ή "πληρωμή μέσω πληρωμή σε δόσεις" μέσω PayPal. Για τον σκοπό αυτό, τα δεδομένα πληρωμής σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε πιστωτικά γραφεία σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 6 παρ. 1 στοιχ. στ DSGVO βάσει του έννομου συμφέροντος της PayPal για τον προσδιορισμό της φερεγγυότητάς σας. Η PayPal χρησιμοποιεί τα αποτέλεσμα του πιστωτικού ελέγχου σε σχέση με τη στατιστική πιθανότητα μη πληρωμής με σκοπό τη λήψη απόφασης σχετικά με την παροχή της αντίστοιχης μεθόδου πληρωμής. Οι πληροφορίες πιστοληπτικής ικανότητας ενδέχεται να περιέχουν πιθανότητα τιμές (τις λεγόμενες τιμές βαθμολογίας). Στο βαθμό που οι τιμές βαθμολογίας περιλαμβάνονται στις αποτέλεσμα της έκθεσης πιστοληπτικής ικανότητας, έχουν τη βάση τους σε μια επιστημονικά αναγνωρισμένη μαθηματική-στατιστική διαδικασία. Ο υπολογισμός της βαθμολογίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δεδομένα διευθύνσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τους χρησιμοποιούμενους πιστωτικούς οργανισμούς, ανατρέξτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων της PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή μέσω στέλνοντας μήνυμα στην PayPal. Ωστόσο, η PayPal ενδέχεται να εξακολουθεί να δικαιούται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμβατική επεξεργασία των πληρωμών.8) Χρήση γραφικών αξιολόγησης και σφραγίδας έγκρισης

Widget σφραγίδας έγκρισης EHI

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τη σφραγίδα "EHI Geprüfter Online-Shop", ένα widget της EHI Retail Institute GmbH, Spichernstraße 55, 50672 Κολωνία ("EHI"). Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, η δυναμική περιεχόμενο (τρέχουσα αξιολόγηση του καταστήματος, πιστοποιητικό κ.λπ.) φορτώνεται στο widget από τους διακομιστές του EHI. Κατά τη διαδικασία αυτή, η διεύθυνση IP σας, οι προηγούμενες επισκέψεις σας στο ιστότοπος, η ημερομηνία και η ώρα της ανάκτησης, ο όγκος των δεδομένων που μεταφέρονται, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε και το πάροχος που ζητά (δεδομένα παραπομπής) διαβιβάζονται στους διακομιστές της EHI. Το επεξεργασία βασίζεται στο υπέρτερο έννομο συμφέρον μας για τη βελτιστοποίηση του προσφοράς μας σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 (1) στ DSGVO.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων στο EHI μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.ehi-siegel.de/datenschutz9) Διαδικτυακό μάρκετινγκ

9.1 billiger.de Παρακολούθηση πωλήσεων
Αυτό το ιστότοπος χρησιμοποιεί την παρακολούθηση πωλήσεων billiger.de, μια τεχνολογία παρακολούθησης της solute.de GmbH, Zeppelinstraße 15, D-76185 Karlsruhe, Γερμανία, για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των ορισμένες ενέργειες του χρήστη που πραγματοποιήθηκαν μετά από ανακατεύθυνση από το billiger.de στο τον ιστότοπό μας. Για το σκοπό αυτό, ένα λεγόμενο εικονοστοιχείο παρακολούθησης με βάση τη Javascript είναι στις σελίδες επιβεβαίωσης της παραγγελίας μας, το οποίο μπορεί να παρακολουθεί τις ενέργειες του χρήστη ως αρχείο ενός pixel μέσω της αλληλεπίδρασης με το billiger.de.

Το εικονοστοιχείο παρακολούθησης δημιουργεί μια σύνδεση μεταξύ ενός κλικ του χρήστη σε ένα διαφήμισης (σημείο επαφής) στο billiger.de και μιας ολοκληρωμένης παραγγελίας στο ιστοσελίδα μας. Όταν ολοκληρώνεται μια παραγγελία, το πρόγραμμα περιήγησής σας στέλνει ένα αίτημα HTTP στο billiger.de μέσω του εικονοστοιχείου, με το οποίο αποστέλλονται ορισμένες πληροφορίες.

Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP του τελικού χρήστη. συσκευής (αυτή η διεύθυνση IP ανωνυμοποιείται από την billiger.de πριν αποθηκευτεί), επικεφαλίδα HTTP (πακέτο δεδομένων που μεταδίδεται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησής σας και περιέχει διάφορες τεχνικές πληροφορίες) και την ώρα του αιτήματος. Επιπλέον, η αριθμός παραγγελίας και η αξία του καλαθιού αγορών της παραγγελίας σας διαβιβάζονται επίσης και αποθηκεύονται από την billiger.de. Αυτές οι πληροφορίες καταγράφονται και διαβιβάζονται μόνο και αποθηκεύονται από την billiger.de εάν η παραγγελία έχει πράγματι πραγματοποιηθεί αφού προωθηθεί από την billiger.de στον ιστότοπό μας.

Σε περίπτωση που η η διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στην billiger.de περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα χρήστη, αυτό γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 6 (1) lit. f DSGVO με βάση το έννομου συμφέροντος για τη στατιστική αξιολόγηση της επιτυχίας των προϊόντων διαφημίσεων στο billiger.de και της αγοραστικής συμπεριφοράς των χρηστών και συνεπώς εξυπηρετεί τη βελτιστοποίηση της διαδικτυακής μας προσφοράς.

Εάν δεν επιθυμείτε την μελλοντική διαβίβαση των περιγραφόμενων πληροφοριών στο billiger.de, μπορείτε μόνο να το αποτρέψετε απενεργοποιώντας την εκτέλεση του Java-Script στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να αποτρέψετε την εκτέλεση του κώδικα JavaScript μέσω εγκαθιστώντας ένα πρόγραμμα αποκλεισμού JavaScript (π.χ. https://noscript.net/ ή https://www.ghostery.com). Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, είναι πολύ πιθανό να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου στον πλήρη βαθμό τους.

Στο βαθμό που νομικά απαιτείται, έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας όπως περιγράφεται παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO. Εσείς μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Προκειμένου να ασκήσετε την ανάκλησή σας, ακολουθήστε τη δυνατότητα που περιγράφεται παραπάνω για την υποβολή ένσταση.

9.2 Google AdSense
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Google AdSense, μια υπηρεσία διαδικτυακής διαφήμισης που παρέχεται από την Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). Google AdSense χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσει τον ιστότοπο να αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Επιπλέον, η Google AdSense επίσης χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "web beacons" (μικρά αόρατα γραφικά) για τη συλλογή πληροφορίες, με τη χρήση των οποίων πραγματοποιούνται απλές ενέργειες, όπως η επισκεψιμότητα των επισκεπτών στον ιστότοπο μπορούν να καταγράφονται, να συλλέγονται και να αναλύονται.

Το πληροφορίες που παράγονται από το cookie και/ή το web beacon (συμπεριλαμβανομένης της IP σας διεύθυνση) σχετικά με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου από εσάς, διαβιβάζονται γενικά σε ένα Google διακομιστή της Google και αποθηκεύονται εκεί. Αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη διαβίβαση στους διακομιστές της Google LLC. στις ΗΠΑ.

Η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνονται κατά την αυτόν τον τρόπο για να πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση της συμπεριφοράς σας ως προς τη χρήση σε σχέση με την διαφημίσεις AdSense. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος της Google AdSense δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τη Google ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή/και εάν τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για λογαριασμό της Google.

Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία που ενεργοποιείται από το Google AdSense και τον χειρισμό των δεδομένων από την Google από ιστότοπους μπορείτε να βρείτε εδώ: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Η περιγραφόμενη επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 6 (1) lit. f DSGVO με σκοπό τη στόχευση του χρήστη με διαφήμιση από διαφημιστικά τρίτα μέρη, των οποίων οι διαφημίσεις προβάλλονται σε αυτόν τον ιστότοπο βάσει της αξιολογημένης συμπεριφοράς του χρήστη. Αυτή η επεξεργασία εξυπηρετεί επίσης το οικονομικό μας συμφέρον για την αξιοποίηση των οικονομικών δυνατοτήτων του ιστότοπου με την προβολή εξατομικευμένου διαφημιστικού περιεχομένου τρίτων με αντάλλαγμα έναντι πληρωμής.

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο της Google πολιτική της Google στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.google.de/policies/privacy/

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μόνιμα τα cookies για τις προτιμήσεις διαφημίσεων μέσω αποτρέποντάς τα, ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας ή μπορείτε να να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι ορισμένες λειτουργίες αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή μπορεί να είναι περιορισμένες εάν έχετε απενεργοποιήσει τη χρήση των cookies.

Εφόσον εφόσον απαιτείται από το νόμο, έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων όπως περιγράφεται παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO. Εσείς μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Προκειμένου να ασκήσετε την ανάκλησή σας, ακολουθήστε τη δυνατότητα που περιγράφεται παραπάνω για την υποβολή ένσταση.

9.3 Παρακολούθηση μετατροπής Google Ads
Αυτό το ιστότοπος χρησιμοποιεί το διαδικτυακό διαφημιστικό πρόγραμμα "Google Ads" και, στο πλαίσιο της πλαίσιο του Google Ads, την παρακολούθηση μετατροπών της Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). Χρησιμοποιούμε την Google Ads για να τραβήξουμε την προσοχή στις ελκυστικές προσφορές μας σε εξωτερικούς ιστότοπους με την βοήθεια διαφημιστικών μέσων (τα λεγόμενα Google Adwords). Μπορούμε να καθορίσουμε πώς επιτυχείς είναι τα επιμέρους διαφημιστικά μέτρα σε σχέση με τα δεδομένα της των διαφημιστικών εκστρατειών. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκουμε τον στόχο της προβολής διαφήμιση που σας ενδιαφέρει, καθιστώντας τον ιστότοπό μας πιο ενδιαφέροντα για εσάς και να επιτύχουμε έναν δίκαιο υπολογισμό του κόστους διαφήμισης που έχει πραγματοποιηθεί.

Το cookie για τον εντοπισμό μετατροπών τίθεται όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε μια διαφήμιση που έχει τοποθετηθεί από Google. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή. Αυτά τα cookies χάνουν συνήθως την εγκυρότητά τους μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμοποιούνται για προσωπική ταυτοποίηση. Εάν ο χρήστης επισκεφθεί ορισμένες σελίδες αυτού του δικτυακού τόπου και το cookie δεν έχει ακόμη λήξει, η Google και εμείς μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι ο χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμιση και ανακατευθύνθηκε σε αυτή τη σελίδα. Κάθε πελάτης Google Ads λαμβάνει ένα διαφορετικό cookie. Επομένως, τα cookies δεν μπορούν να εντοπιστούν σε όλες τις υπηρεσίες της Google Ads πελατών της Google Ads. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται με τη χρήση του cookie μετατροπής είναι χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών μετατροπής για τους πελάτες της Google Ads που έχουν επιλέξει στην παρακολούθηση μετατροπών. Οι πελάτες μαθαίνουν το συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμισή τους και ανακατευθύνθηκαν σε μια σελίδα με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπής ετικέτα. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν καμία πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσωπική ταυτοποίηση των χρηστών.

Η χρήση των διαφημίσεων Google μπορεί επίσης να οδηγήσει σε τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στους διακομιστές της Google LLC. στις ΗΠΑ.

Περιεχόμενα σχετικά με την επεξεργασία που προκαλείται από την παρακολούθηση μετατροπής του Google Ads και σχετικά με την Google επεξεργασία δεδομένων από ιστότοπους μπορείτε να βρείτε εδώ: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Όλη η επεξεργασία που περιγράφεται παραπάνω, ιδίως η τοποθέτηση cookies για την ανάγνωση πληροφοριών σχετικά με την τελική συσκευή που χρησιμοποιείται, πραγματοποιείται μόνο εάν εσείς μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 6 (1) lit. α DSGVO. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον μέσω απενεργοποιώντας αυτή την υπηρεσία στο "Εργαλείο συγκατάθεσης cookie" που παρέχεται στην ιστοσελίδα.

Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε μόνιμα στη ρύθμιση των cookies από το Google Ads Conversion Tracking κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το Google browser plug-in που διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι ορισμένες λειτουργίες αυτού του δικτυακού τόπου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή να είναι περιορισμένες εάν έχετε απενεργοποιήσει τη χρήση των cookies.

Η πολιτική απορρήτου της Google μπορεί να δείτε εδώ: https://www.google.de/policies/privacy/


9.4 Πλατφόρμα μάρκετινγκ της Google
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το εργαλείο διαδικτυακού μάρκετινγκ Google Marketing Platform του φορέα εκμετάλλευσης Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("GMP"). GMP χρησιμοποιεί cookies για την προβολή διαφημίσεων που είναι σχετικές με τους χρήστες, για τη βελτίωση της καμπάνιας αναφορές απόδοσης ή για να αποτρέψει έναν χρήστη από το να βλέπει τις ίδιες διαφημίσεις περισσότερες από μία φορά. Η Google χρησιμοποιεί ένα αναγνωριστικό cookie για να καταγράφει ποιες διαφημίσεις εμφανίζονται σε ποια πρόγραμμα περιήγησης και μπορεί έτσι να αποτρέψει την εμφάνισή τους περισσότερες από μία φορές. Το επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για το βέλτιστο μάρκετινγκ των ιστότοπου σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 6 παρ. 1 lit. f DSGVO. Επιπλέον, η GMP μπορεί να χρησιμοποιεί αναγνωριστικά cookie για την καταγραφή των λεγόμενων μετατροπών που είναι σχετίζονται με αιτήματα διαφημίσεων. Αυτή είναι η περίπτωση, για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης βλέπει ένα GMP διαφήμιση και αργότερα, χρησιμοποιώντας το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης, καλεί τον ιστότοπο του διαφημιζόμενου και πραγματοποιεί μια αγορά μέσω αυτού του ιστότοπου. Σύμφωνα με την Google, τα cookies GMP δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες.

Λόγω των εργαλείων μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται, το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί αυτόματα μια άμεση σύνδεση με το Google διακομιστή της Google. Δεν έχουμε καμία επιρροή στην έκταση και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων που συλλέγονται από τη Google μέσω της χρήσης αυτού του εργαλείου και ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε σύμφωνα με το επίπεδο των γνώσεών μας ως εξής: Μέσω της ενσωμάτωσης της GMP, η Google λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε καλέσει το αντίστοιχο τμήμα του ιστότοπού μας ή κάνατε κλικ σε μια διαφήμισή μας. Εάν είστε έχετε εγγραφεί σε κάποια υπηρεσία της Google, η Google μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη στο λογαριασμό σας. Ακόμη και αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στη Google ή δεν έχετε συνδεθεί, είναι πιθανό ο πάροχος να λάβει και να αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP σας. Η χρήση της GMP μπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσμα τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στους διακομιστές της Google LLC. στις ΗΠΑ.

Εάν επιθυμείτε να αντιταχθείτε στη συμμετοχή σας σε αυτή τη διαδικασία παρακολούθησης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies για την παρακολούθηση μετατροπής μέσω ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αποκλείει τα cookies από τον τομέα www.googleadservices.com, (βλ. https://www.google.de/settings/ads ), οπότε η ρύθμιση αυτή διαγράφεται όταν απενεργοποιείτε τα cookies σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των cookies από το Digital Advertising Alliance στη διεύθυνση διαδικτύου www.aboutads.info και να κάνετε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε. Τέλος, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε ατομικά για τα την αποδοχή τους ή να αποκλείσετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή σε γενικά. Εάν δεν αποδέχεστε τα cookies, η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να είναι περιορισμένο.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το GMP από το Google πολιτική απορρήτου της Google στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: https://www.google.de/policies/privacy/.

Στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως περιγράφεται παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για την μέλλον. Για να ασκήσετε την ανάκλησή σας, ακολουθήστε την επιλογή που περιγράφεται παραπάνω για την υποβολή ένστασης.


9.5 Χρήση των προγραμμάτων θυγατρικών

- Δικό σας πρόγραμμα θυγατρικών
Σε σχέση με το προϊόν παρουσιάσεις στον ιστότοπό μας, διατηρούμε το δικό μας πρόγραμμα συνεργατών, στο πλαίσιο του οποίου παρέχουμε σε ενδιαφερόμενους τρίτους φορείς εκμετάλλευσης συνεργάτες συνδέσμους προς τοποθέτηση στους ιστότοπούς τους που οδηγούν στις προσφορές μας. Τα cookies είναι χρησιμοποιούνται για το πρόγραμμα θυγατρικών, τα οποία κατά κανόνα τοποθετούνται στη σελίδα του συνεργάτη μετά από κλικ σε έναν αντίστοιχο σύνδεσμο συνεργάτη και για τα οποία δεν είμαστε υπεύθυνοι από την άποψη αυτή σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Τα cookies είναι μικρό κείμενο αρχεία που αποθηκεύονται στην τελική σας συσκευή, προκειμένου να είναι δυνατή η ανίχνευση των προέλευση των συναλλαγών (π.χ. "sales leads") που δημιουργούνται μέσω τέτοιων συνδέσμων. Κατά την αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να αναγνωρίσουμε, μεταξύ άλλων, ότι έχετε κάνει κλικ στον συνεργάτη σύνδεσμο συνεργάτη και έχετε ανακατευθυνθεί στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται για τη διεκπεραίωση πληρωμών μεταξύ εμάς και των συνεργατών θυγατρικών. Στο βαθμό που η πληροφορίες περιέχουν επίσης προσωπικά δεδομένα, η περιγραφόμενη επεξεργασία πραγματοποιείται πραγματοποιείται βάσει του νόμιμου οικονομικού μας συμφέροντος για την επεξεργασία των πληρωμών προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 6 παρ. 1 lit. f DSGVO.

Εάν επιθυμείτε να αποκλείσετε την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των χρηστών μέσω των cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε ατομικά για την αποδοχή τους ή να αποκλείετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά.

-
belboon Partner Πρόγραμμα (belboon GmbH)
Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα συνεργατών "belboon" της belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Βερολίνο (εφεξής "belboon"). Στο πλαίσιο των υπηρεσιών της, η belboon αποθηκεύει cookies στις τελικές συσκευές των χρηστών για να να τεκμηριώνει συναλλαγές (π.χ. "πωλήσεις") όταν ένας επισκέπτης κάνει κλικ σε ένα διαφήμιση με τον σύνδεσμο του συνεργάτη. Αυτά τα cookies εξυπηρετούν τον αποκλειστικό σκοπό την ορθή απόδοση της επιτυχίας ενός διαφημιστικού μέσου και των αντίστοιχων τιμολόγηση εντός του δικτύου. Επιπλέον, η belboon χρησιμοποιεί τα λεγόμενα tracking pixels. Αυτά επιτρέπουν την παροχή πληροφοριών, όπως η επισκεψιμότητα των επισκεπτών στις σελίδες της

Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies και τα tracking pixels σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και την παράδοση των διαφημιστικών μορφών μεταφέρονται σε διακομιστή της belboon και αποθηκεύονται εκεί. Μεταξύ των μεταξύ άλλων, η belboon μπορεί να αναγνωρίσει ότι ο σύνδεσμος συνεργάτη σε αυτόν τον ιστότοπο έχει Η belboon μπορεί να διαβιβάσει αυτές τις (ανώνυμες) πληροφορίες σε συμβατικούς συνεργάτες υπό ορισμένες συνθήκες, αλλά δεδομένα όπως η IP διεύθυνση δεν θα συγχωνευθούν με άλλα αποθηκευμένα δεδομένα.

Στο βαθμό που η πληροφορίες περιέχουν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η περιγραφόμενη επεξεργασία πραγματοποιείται πραγματοποιείται βάσει του νόμιμου οικονομικού μας συμφέροντος για την επεξεργασία προμηθειών πληρωμών με την belboon σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 6 παρ. 1 lit. f DSGVO.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων από την belboon μπορείτε να βρείτε στην προστασία δεδομένων της belboon στη διεύθυνση https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/.

Εάν θέλετε να αποκλείσετε την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των χρηστών μέσω της cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε ατομικά για την αποδοχή τους ή να αποκλείετε την την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά.

Εφόσον νομικά απαιτείται, έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων όπως περιγράφεται παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO. Εσείς μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Προκειμένου να ασκήσετε την ανάκλησή σας, ακολουθήστε τη δυνατότητα που περιγράφεται παραπάνω για την υποβολή ένσταση.


- Πρόγραμμα συνεργατών eBay (eBay Partner Network)
Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα συνεργατών του eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, ΗΠΑ (εφεξής "EPN"). Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε τοποθετήσει διαφημίσεις στον ιστότοπό μας ως συνδέσμους που οδηγούν σε προσφορές σε διάφορες ιστοσελίδες του eBay. Το EPN χρησιμοποιεί cookies. Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή, προκειμένου να είναι δυνατή η ανίχνευση των προέλευση των κλικ, των παραγγελιών κ.λπ. που δημιουργούνται μέσω αυτών των συνδέσμων. Μεταξύ άλλων, η EPN μπορεί να αναγνωρίσει ότι κάνατε κλικ στον σύνδεσμο συνεργάτη σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται για την επεξεργασία πληρωμών μεταξύ εμάς και του eBay. Στο βαθμό που οι πληροφορίες περιέχουν επίσης προσωπικά δεδομένα, οι περιγραφόμενες επεξεργασία διενεργείται βάσει του νόμιμου οικονομικού μας συμφέροντος σε την επεξεργασία των πληρωμών προμηθειών με το eBay σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 6 παρ. 1 lit. f DSGVO.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την EPN, μπορείτε να ανατρέξετε στην πολιτική απορρήτου της εταιρείας: https://partnernetwork.ebay.com/page/network-agreement#privacy-notice

Εάν θέλετε να αποκλείσετε την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των χρηστών μέσω cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε ατομικά για την αποδοχή τους ή να αποκλείετε την την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά.

Εφόσον νομικά απαιτείται, έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων όπως περιγράφεται παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO. Εσείς μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Προκειμένου να ασκήσετε την ανάκλησή σας, ακολουθήστε τη δυνατότητα που περιγράφεται παραπάνω για την υποβολή για την υποβολή ένστασης.10) Χρήση συστήματος ζωντανής συνομιλίας


Διαθέτει δικό του σύστημα ζωντανής συνομιλίας
On αυτόν τον ιστότοπο, με σκοπό τη λειτουργία ενός συστήματος ζωντανής συνομιλίας που εξυπηρετεί την να απαντά σε ζωντανά ερωτήματα, το όνομα συνομιλίας που κοινοποιήσατε και το όνομα συνομιλίας που κοινοποιήσατε περιεχόμενο συλλέγονται ως δεδομένα και αποθηκεύονται για τη διάρκεια της συνομιλίας. Η συνομιλία και το όνομα συνομιλίας που δηλώσατε αποθηκεύονται αποκλειστικά στη λεγόμενη μνήμη RAM (μνήμη τυχαίας προσπέλασης) και διαγράφονται αμέσως μόλις εμείς ή εσείς τερματίσετε τη συνομιλία. τη συνομιλία συνομιλίας, αλλά το αργότερο 2 ώρες μετά το τελευταίο μήνυμα στην ιστορικό συνομιλίας. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της λειτουργίας συνομιλίας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται τοπικά στην προσωρινή μνήμη cache του διαδικτυακού υπολογιστή του επισκέπτη του ιστότοπου browser. Τα cookies καθιστούν δυνατή την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο του επισκέπτη του ιστότοπου, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι μεμονωμένοι χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας της ιστοσελίδας μας μπορούν να διακριθούν.

Εάν οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο έχουν προσωπική αναφορά, η επεξεργασία πραγματοποιείται με σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 6 παρ. 1 lit. f DSGVO βάσει της νόμιμης συμφέροντος για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών και τη στατιστική ανάλυση των χρηστών συμπεριφοράς για σκοπούς βελτιστοποίησης.

Για να αποφύγουμε την αποθήκευση των cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο έτσι ώστε να μην μπορούν να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας στο μέλλον ή έτσι ώστε τα cookies που έχουν ήδη έχουν αποθηκευτεί, διαγράφονται. Ωστόσο, η απενεργοποίηση όλων των cookies μπορεί να σημαίνει ότι η λειτουργία συνομιλίας στον ιστότοπό μας δεν μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί.

Zammad
Αυτό το ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τεχνολογία της Zammad GmbH, Marienstraße 11, 10117 Berlin (www.zammad.com) για τη συλλογή και αποθήκευση ψευδωνυμοποιημένων δεδομένων με σκοπό την ανάλυσης του διαδικτύου και για τη λειτουργία του συστήματος ζωντανής συνομιλίας, το οποίο χρησιμοποιείται για την απάντηση σε ζωντανές ερωτήματα υποστήριξης. Από αυτά τα ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα μπορούν να δημιουργηθούν προφίλ χρήσης με ψευδώνυμο. Για το σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται τοπικά στην προσωρινή μνήμη cache του επισκέπτη του ιστότοπου στο διαδίκτυο. browser. Μεταξύ άλλων, τα cookies επιτρέπουν την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο. Εάν οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο έχουν προσωπική αναφορά, η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 6 παρ. 1 lit. f DSGVO με βάση το έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας. εξυπηρέτησης και τη στατιστική ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών για τη βελτιστοποίηση σκοπούς.

Τα δεδομένα που συλλέγονται με τις τεχνολογίες Zammad δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προσωπική ταυτοποίηση του επισκέπτη του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς την χωριστά χορηγηθείσα συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου και δεν θα συγχωνευθούν με προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον φορέα του ψευδωνύμου. Προκειμένου να αποφευχθεί η αποθήκευση των cookies Zammad, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην να αποθηκεύονται στο μέλλον περισσότερα cookies στον υπολογιστή σας ή ότι τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί διαγράφονται. Ωστόσο, η απενεργοποίηση όλων των cookies μπορεί σημαίνει ότι ορισμένες λειτουργίες στις σελίδες μας στο Διαδίκτυο δεν μπορούν πλέον να εκτελεστούν. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία ενός ψευδωνυμοποιημένου προφίλ χρήστη ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον στέλνοντάς μας την αντίρρησή σας ανεπίσημα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας δώσατε στο αποτύπωμα.11) Εργαλεία και διάφορα

11.1 DATEV
Χρησιμοποιούμε το λογιστικό λογισμικό που βασίζεται στο υπολογιστικό νέφος της DATEV eG, Paumgartnerstr. 6-14, 90429 Νυρεμβέργη ("DATEV") για την εκτέλεση των εργασιών μας. λογιστική μας. Η DATEV επεξεργάζεται τα εισερχόμενα και εξερχόμενα τιμολόγια και, κατά περίπτωση, επίσης τις τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας μας, προκειμένου να καταγράφει αυτόματα τα τιμολόγια, την αντιστοίχισή τους με τις συναλλαγές και τη δημιουργία οικονομικής λογιστικής από αυτά σε μια ημιαυτόματη διαδικασία.

Εάν τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία σε αυτό το πλαίσιο, η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 6 (1) lit. στ DSGVO βάσει του έννομου συμφέροντός μας για την αποτελεσματική οργάνωση και την τεκμηρίωση των επιχειρηματικών μας διαδικασιών.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα πληροφορίες σχετικά με την DATEV, την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων και τα δεδομένα κανονισμούς προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση https://www.datev.de/web/de/m/ueber-datev/datenschutz/.

11.2 ChannelPilot
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το ChannelPilot, ένα εργαλείο διαδικτυακού μάρκετινγκ της Channel Pilot Solutions GmbH. Η χρήση βασίζεται σε Art. 6 παρ. 1 p. 1 lit. f. DSGVO. Η ChannelPilot χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση του χρήση του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση του τον ιστότοπο, όπως ο τύπος/η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, η διεύθυνση URL παραπομπής (η προηγουμένως σελίδα που επισκεφτήκατε), όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης (διεύθυνση IP), ώρα του του αιτήματος του διακομιστή, διαβιβάζονται γενικά σε έναν διακομιστή της ChannelPilot στη Γερμανία και αποθηκεύεται εκεί. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο της του ChannelPilot δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα του ChannelPilot. Επιπλέον, η διεύθυνση IP αποθηκεύεται προσωρινά από το ChannelPilot μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα. χρονικό διάστημα (συνήθως το πολύ 24 ώρες) και στη συνέχεια καθίσταται μη αναγνωρίσιμη. Το προσωρινή αποθήκευση πραγματοποιείται χωρίς εξαίρεση για τον εντοπισμό πιθανής απάτης με κλικ (bot

Εκ μέρους του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου, η ChannelPilot θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τις επιδόσεις των συνδεδεμένων σε απευθείας σύνδεση καναλιών μάρκετινγκ, όπως το idealo.de ή το Google Shopping. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies, ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην είστε σε θέση να να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου στον πλήρη βαθμό τους. Επιπλέον, μπορείτε μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) προς την ChannelPilot, καθώς και την την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την ChannelPilot, χρησιμοποιώντας την επιλογή opt-out που είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.channelpilot.de/optout. Σε αυτή την περίπτωση, θα οριστεί ένα cookie εξαίρεσης, το οποίο θα αποτρέψει τη μελλοντική συλλογή των δεδομένων σας όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Το cookie εξαίρεσης μόνο ισχύει μόνο για το τελευταίο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε. Εάν διαγράψετε τα cookies σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης, πρέπει να ορίσετε ξανά το cookie εξαίρεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προστασία σε σχέση με το ChannelPilot, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.channelpilot.de/datenschutz.

Στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως περιγράφεται παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για την μέλλον. Για να ασκήσετε την ανάκλησή σας, ακολουθήστε την επιλογή που περιγράφεται παραπάνω για την υποβολή ένστασης.


11.3 Google reCAPTCHA
Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούμε επίσης τη λειτουργία reCAPTCHA της Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται κυρίως για να διακρίνει εάν μια καταχώρηση είναι γίνεται από ένα φυσικό πρόσωπο ή γίνεται κατάχρηση από μηχανή και αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Το υπηρεσία περιλαμβάνει την αποστολή της διεύθυνσης IP και, κατά περίπτωση, περαιτέρω δεδομένα που απαιτούνται από την Google για την υπηρεσία reCAPTCHA στην Google και πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 παρ. 1 lit. f DSGVO βάσει του νόμιμου δικαιώματός μας. συμφέροντος για τον προσδιορισμό της ατομικής προσωπικής ευθύνης στο διαδίκτυο και την πρόληψη της κατάχρησης και της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Η χρήση του Google reCAPTCHA μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στους διακομιστές της Google LLC. στις ΗΠΑ.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Google reCAPTCHA και την πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως περιγράφεται παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για την μέλλον. Για να ασκήσετε την ανάκλησή σας, ακολουθήστε την επιλογή που περιγράφεται παραπάνω για την υποβολή ένστασης.12) Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

12.1 Ο ισχύων νόμος περί προστασίας δεδομένων σας παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων (δικαιώματα πρόσβασης και παρέμβασης) έναντι της υπεύθυνο επεξεργασίας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τα οποία γίνεται αναφορά στην αναφερόμενη νομική βάση για τις αντίστοιχες προϋποθέσεις για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων:

- Δικαίωμα στην πληροφόρηση σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 15 DSGVO,

- Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 16 DSGVO;

- Δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 17 DSGVO;

- Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 18 DSGVO;

- Δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 19 του ΓΚΠΔ;

- Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 20 DSGVO;

- Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης που δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 7 (3) DSGVO;

- Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ.

12.2 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΈΝΣΤΑΣΗΣ

ΕΆΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΜΙΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΌΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΟ ΥΠΈΡΤΕΡΟ ΈΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΜΑΣ, ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΌΓΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΙΣΧΎ ΓΙΑ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΣΤΟ λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας.

Εάν ασκήσετε ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΆ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ, ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΤΑ ΕΝ ΛΌΓΩ ΔΕΔΟΜΈΝΑ. ΟΜΩΣ, ΕΜΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΟΎΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΊΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ, ΕΆΝ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΊΞΟΥΜΕ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΆ ΝΌΜΙΜΟΥΣ ΛΌΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΙΣΧΎΟΥΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΣΑΣ, ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΏΝ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΊΕΣ ΣΑΣ, Ή ΕΆΝ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΌ ΤΗ ΔΙΕΚΔΊΚΗΣΗ, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων.

ΑΝ Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΆΜΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ, ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΎΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΌΓΩ MARKETING. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ.

Εάν ΑΣΚΉΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΆ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ, ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΆΜΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ.13) Διάρκεια της αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων

Η διάρκεια της αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθορίζεται με βάση την αντίστοιχη νομική βάση, τον σκοπό της επεξεργασίας και -κατά περίπτωση- επιπλέον με βάση την αντίστοιχη νόμιμη περίοδο διατήρησης (π.χ. περίοδοι διατήρησης βάσει της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας).
Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται βάσει ρητής συγκατάθεσης σύμφωνα με το Art. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO, τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται έως ότου το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του.

Εάν υπάρχουν νόμιμες περίοδοι διατήρησης για δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο νομικών ή οιονεί νομικών υποχρεώσεων βάσει του άρθρου 1 του ν. 6 παρ. 1 lit. b DSGVO, τα δεδομένα αυτά θα διαγράφονται κανονικά μετά τη λήξη των περιόδων διατήρησης, εφόσον δεν είναι απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση της σύμβασης ή την έναρξη της σύμβασης και/ή δεν υπάρχει δικαιολογημένο συμφέρον εκ μέρους μας για τη συνέχιση της αποθήκευση.

Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται βάσει του άρθρου 3 του ν. 6(1)(f) DSGVO, τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται έως ότου το υποκείμενο των δεδομένων ασκήσει το δικαίωμά του να προβάλει αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 21(1) DSGVO, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικά νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, ή η επεξεργασία εξυπηρετεί τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων.

Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό της άμεσης εμπορικής προώθησης βάσει του άρθρου 1 του ν. 6 (1) lit. f DSGVO, τα δεδομένα αυτά είναι αποθηκεύονται έως ότου το υποκείμενο των δεδομένων ασκήσει το δικαίωμά του να αντιταχθεί σύμφωνα με σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 21 (2) DSGVO.

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε άλλα πληροφορίες στην παρούσα δήλωση σχετικά με συγκεκριμένες καταστάσεις επεξεργασίας, αποθηκεύονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται διαφορετικά όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.