Καλύτερη, εξυπνότερη και ταχύτερη προστασία συσκευών