Afbestillingsregler og afbestillingsformular


Forbrugerne har fortrydelsesret i henhold til følgende bestemmelser, hvorefter en forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retshandel for formål, der overvejende hverken kan tilskrives den pågældendes erhvervsmæssige eller hans selvstændige erhvervsmæssige virksomhed:


A) Afbestillingspolitik


Ret til fortrydelsesret 
 
Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra dagen for indgåelsen af den kontrakten.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (TIMmunity GmbH, Erftstr. 15, 38120 Braunschweig, Tyskland, tlf: +49 531 40202440, e-mail: info@timmunity.com) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev eller e-mail sendt med posten) om din beslutning om at træde tilbage fra denne kontrakt.

Du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular til dette formål, som er, dog ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender den meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristens udløb.


Følgevirkninger af tilbagekaldelse 


Hvis du trækker dig tilbage fra denne kontrakten, skal vi tilbagebetale dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostningerne (med undtagelse af de ekstra omkostninger som følge af, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden forsinkelse og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelsen om din fortrydelse af denne aftale. Til denne tilbagebetaling vil vi anvende samme betalingsmiddel, som du brugte ved den oprindelige transaktion, medmindre det udtrykkeligt andet er aftalt med dig; i intet tilfælde vil du blive opkrævet for denne tilbagebetaling.


Udløb af fortrydelsesretten 


Rykkelsesretten skal udløber før tid, hvis vi har påbegyndt opfyldelsen af kontrakten, efter at du har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi påbegynder opfyldelsen af kontrakten før udløbet af fortrydelsesfristen, og du har bekræftet over for os din kendskab til, at du ved at give dit samtykke mister din fortrydelsesret ved påbegyndelse af opfyldelsen af kontrakten.


B) Fortrydelsesformular


Hvis du ønsker at fortryde kontrakten, bedes du udfylde og returnere denne formular.


Til

TIMmunity GmbH

Erftstr. 15

38120 Brunswick

Tyskland

E-mail: info@timmunity.com

Jeg/vi (*) fortryder hermed den kontrakt, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende varer (*)/den følgende tjenesteydelse (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bestilt den (*) ____________ / modtaget den (*) __________________

________________________________________________________

Navn på forbruger(e)

________________________________________________________

Forbrugerens/forbrugernes adresse

________________________________________________________

Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun i tilfælde af anmeldelse på papir)

_________________________

Dato

(*) Slet det ikke gældende over