Zásady ochrany osobních údajů


1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktních údajů o osobách, které se nacházejí na území České republiky. správce údajů

1.1 Jsme rádi, že jste navštívili naše webové stránky, a děkujeme vám za to. za váš zájem. V následujícím textu vás budeme informovat o tom, jakým způsobem zpracováváme Vašich osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobními údaji jsou veškeré údaje s které vás mohou osobně identifikovat.

1.2 Správcem zpracování údajů na této webové stránce v rámci ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je společnost TIMmunity GmbH, Erftstr. 15, 38120 Braunschweig, Německo, Tel.: tel.: +49 531 40202440, e-mail: +49 531 40202440, e-mail: +49 531 40202440: info@timmunity.com. Správcem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. zpracování osobních údajů.

1.3 Tyto webové stránky používají protokol SSL. nebo TLS šifrování z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu dat. osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. objednávek nebo dotazů na odpovědné osobě). Šifrované spojení poznáte podle řetězce "https://" a symbolu zámku v řádku prohlížeče. 


2) Shromažďování údajů při návštěvě našich webových stránek

Pokud naše webové stránky používáte pouze pro informační účely, tj. pokud je nepoužíváte, můžete se na ně podívat. neregistrujete ani nám jinak nepředáváte informace, shromažďujeme pouze údaje které váš prohlížeč přenáší na náš server (tzv. "soubory protokolu serveru"). Když vyvoláte naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, kterými jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli webové stránky zobrazit:

- Naše navštívené webové stránky

- Datum a čas v době přístupu

- Množství odeslaných dat v bytech

- Zdroj/odkaz, ze kterého jste se na stránku dostali

- Použitý prohlížeč

- Použitý operační systém

- Použitá IP adresa (případně: v anonymizované podobě)

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek. Údaje nejsou předávány ani používány v žádném jiném žádným jiným způsobem. Vyhrazujeme si však právo kontrolovat protokolové soubory serveru. zpětně, pokud se objeví konkrétní náznaky nezákonného používání.3) Soubory cookie

Pro zatraktivnění návštěvy našich webových stránek a umožnění používání některých funkcí používáme na různých stránkách takzvané soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. Některé z námi používaných souborů cookie se po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče, vymažou (tzv. relační soubory cookie). Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (tzv. trvalé soubory cookie). Pokud jsou soubory cookie nastaveny, shromažďují a zpracovávají určité informace o uživateli, jako jsou údaje o prohlížeči a poloze, jakož i hodnoty IP adres v individuálním rozsahu. Trvalé soubory cookie se automaticky vymažou po uplynutí určité doby, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Dobu uložení příslušného souboru cookie naleznete v přehledu nastavení souborů cookie vašeho webového prohlížeče.
V některých případech slouží soubory cookie ke zjednodušení procesu objednávání tím, že ukládání nastavení (např. zapamatování obsahu virtuálního nákupního košíku), - ukládání nastavení (např. zapamatování obsahu virtuálního nákupního košíku). pro pozdější návštěvu webových stránek). Pokud jsou osobní údaje zpracovávány také jednotlivé námi používané soubory cookie, probíhá zpracování v souladu s právními předpisy. s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO buď za účelem plnění smlouvy, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO v případě uděleného souhlasu nebo v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO za účelem ochrany našich oprávněných zájmů. zájmů na co nejlepší funkčnosti webových stránek, jakož i zákaznicky přívětivý a efektivní design návštěvy stránky.
Vezměte prosím na vědomí, že svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a mohli se individuálně rozhodnout, zda je chcete přijímat, nebo můžete přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně vyloučit. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje nastavení souborů cookie. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, kde je vysvětleno, jak můžete nastavení souborů cookie změnit. Tyto nabídky pro příslušné prohlížeče najdete pod následujícími odkazy:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen.

Chrom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en.

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nepřijmete soubory cookie, funkčnost našich stránek se může zhoršit. webové stránky mohou být omezeny.


4) Navázání kontaktu.

4.1 Osobní údaje jsou shromažďovány při kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktních údajů). formuláře nebo e-mailu). Které údaje jsou shromažďovány v případě použití kontaktního formuláře formuláře, lze zjistit z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje se ukládají a použity výhradně pro účely odpovědi na vaši žádost nebo pro kontaktování. vás a související technické správy. Právní základ pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem na zodpovězení vaší žádosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Pokud je cílem vašeho kontaktu uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je Čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Vaše údaje budou vymazány po vyřízení vaší žádosti. zpracována. Tak tomu bude v případě, kdy okolnosti naznačují, že záležitost ve daná záležitost byla s konečnou platností vyjasněna a za předpokladu, že neexistují žádné zákonné povinnosti uchovávání údajů, které by tomu bránily.

4.2 WhatsApp Business
Nabízíme návštěvníkům našich webových stránek možnost kontaktovat nás prostřednictvím služby zasílání zpráv WhatsApp společnosti WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. K tomuto účelu slouží např, používáme takzvanou "obchodní verzi" služby WhatsApp.

Pokud kontaktujete nás prostřednictvím aplikace WhatsApp při příležitosti konkrétní transakce (např. zadání objednávky), ukládáme a používáme číslo mobilního telefonu, které používáte ve službě WhatsApp, jako jakož i - pokud je uvedeno - vaše jméno a příjmení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO, abychom mohli zpracovat vaši žádost a odpovědět na ni. Na základě stejného právního základu vás můžeme požádat o poskytnutí dalších údajů (číslo objednávky, zákaznické číslo, adresu nebo e-mailovou adresu) prostřednictvím aplikace WhatsApp, abychom mohli Vaši žádost přiřadit ke konkrétnímu procesu.

Pokud používáte naši aplikaci WhatsApp. kontakt pro obecné dotazy (např. na rozsah služeb, dostupnost). nebo našich webových stránkách), ukládáme a používáme číslo mobilního telefonu, které používáte v aplikaci WhatsApp. a - pokud je poskytnete - vaše jméno a příjmení v souladu s čl. 6 (1) písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na poskytnutí požadovaného informací efektivně a rychle. Vaše údaje budou použity pouze k odpovědi na vaši žádost prostřednictvím aplikace WhatsApp. Vaše údaje nebudou předávány třetím stranám.

Upozorňujeme, že společnost WhatsApp Business získává přístup k adresáři mobilního zařízení, které k tomuto účelu používáme, a automaticky přenáší telefonní čísla uložená v adresáři na server společnosti. mateřské společnosti Meta Platforms Inc. v USA. Pro provoz našeho WhatsApp Business používáme mobilní koncové zařízení, v jehož adresáři se nachází WhatsApp jsou uloženy pouze kontaktní údaje těch uživatelů, kteří nás kontaktovali také prostřednictvím aplikace WhatsApp. WhatsApp.

Tímto způsobem je zajištěno, že každá osoba, jejíž kontakt přes WhatsApp kontaktní údaje jsou uloženy v našem adresáři, již souhlasila s tím, aby se její přenosem svého telefonního čísla ze služby WhatsApp z adresářů těchto zařízení. svých chatových kontaktů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO při používání aplikace. aplikace na svém zařízení poprvé tím, že souhlasí s podmínkami používání aplikace WhatsApp. Přenos údajů takových uživatelů, kteří nepoužívají aplikaci WhatsApp a/nebo nemají nás prostřednictvím aplikace WhatsApp nekontaktovali, je v tomto ohledu vyloučeno.

Pro účel a rozsah shromažďování údajů a dalšího zpracování a používání údajů. údajů společností WhatsApp, jakož i o vašich právech v tomto ohledu a nastavení možností pro ochranu vašeho soukromí, naleznete na stránkách společnosti WhatsApp o ochraně osobních údajů. Zásady společnosti WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy.5) Zpracování údajů při otevření zákaznického účtu a pro uzavření smlouvy zpracování

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO budou osobní údaje i nadále shromažďovány a zpracovávány, pokud nám je poskytnete za účelem plnění smlouvy nebo při otevření zákaznického účtu. Které údaje jsou shromažďovány, může být zjistíte z příslušných vstupních formulářů. Vymazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze jej provést zasláním zprávy na výše uvedenou adresu. odpovědné osoby. Vámi poskytnuté údaje uchováváme a používáme pro účely účely zpracování smlouvy. Po úplném zpracování smlouvy nebo vymazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje zablokovány s ohledem na lhůty pro uchovávání údajů podle daňového a obchodního práva a po jejich uplynutí budou vymazány. lhůt, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo pokud jste nezískali souhlas s dalším používáním vašich údajů. zákonem povolené další použití údajů bylo z naší strany vyhrazeno.6) Využití údajů o zákaznících pro přímou reklamu

6.1Předplatné našeho e-mailového zpravodaje
Pokud se zaregistrujete k odběru našeho e-mailového zpravodaje, budeme vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Pro zasílání je vyžadována pouze vaše e-mailová adresa newsletteru. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné a slouží k tomu, abychom mohli k vašemu osobnímu oslovení. Používáme tzv. postup dvojitého přihlášení (double opt-in) pro zasílání newsletteru. To znamená, že vám zašleme pouze e-mailovou zprávu newsletter, jakmile výslovně potvrdíte, že se zasíláním souhlasíte. newsletterů. Poté vám zašleme potvrzující e-mail s žádostí o potvrzení. že si přejete dostávat newsletter i v budoucnu, a to kliknutím na tlačítko . příslušného odkazu.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám dáváte souhlas k tomu, abychom vám mohli zasílat souhlas s použitím vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Při registraci k odběru newsletteru ukládáme vaši IP adresu. zadanou vaším poskytovatelem internetových služeb (ISP), jakož i datum a čas. registrace, abychom mohli vysledovat případné zneužití vašeho e-mailu. adresy později. Údaje, které shromažďujeme při vaší registraci k odběru novinek newsletteru, slouží výhradně k tomu, abychom vás mohli oslovit v rámci reklamním způsobem prostřednictvím newsletteru. Z odběru newsletteru se můžete odhlásit newsletteru kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu, který je k tomuto účelu uveden v newsletteru. newsletteru nebo zasláním příslušné zprávy odpovědné osobě. uvedené na začátku. Po odhlášení z odběru bude vaše e-mailová adresa okamžitě vymazána z našeho seznamu pro rozesílání newsletteru, ledaže byste se o to výslovně souhlasili s dalším používáním vašich údajů, nebo si vyhrazujeme právo použít vaše údaje pro další účely. vaše údaje způsobem, který jde nad tento rámec a je povolen zákonem a o o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

6.2 Zasílání e-mailového zpravodaje stávajícím zákazníkům
Pokud jste nám poskytli svůj e-mailovou adresu při nákupu zboží nebo služeb, vyhrazujeme si právo vám pravidelně zasílat nabídky na podobné zboží nebo služby, jaké již byly nabídnuty. zakoupené z našeho sortimentu, a to prostřednictvím e-mailu. V souladu s § 7 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů. německého zákona o nekalé soutěži (UWG) nepotřebujeme získat vaši samostatnou souhlas. V tomto ohledu se zpracování údajů provádí výhradně na základě našeho oprávněného zájmu na personalizované přímé reklamě ve v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Pokud jste původně vznesli námitku proti používání vaší e-mailové adresy pro tento účel, nebudeme vám zasílat žádné zprávy. e-maily. Jste oprávněni vznést námitku proti používání vaší e-mailové adresy pro účely výše uvedené reklamní účely kdykoli s účinností do budoucna tím, že oznámením odpovědné osobě uvedené na začátku. Tím vznikne pouze pro vás náklady na přenos podle základních sazeb. Po obdržení vaší námitky bude používání vaší e-mailové adresy pro reklamní účely ukončeno. okamžitě.

6.3 Reklama prostřednictvím listovních zásilek
Na základě našeho oprávněného zájmu na personalizované přímé reklamě si vyhrazujeme právo právo uchovávat vaše jméno a příjmení, vaši poštovní adresu a - v rozsahu, v jakém je to možné - také vaši adresu, na kterou se budete obracet. pokud jsme od vás tyto další informace obdrželi v rámci smluvního vztahu - váš titul, akademický titul, rok narození a vaše jméno. profesní, oborové nebo obchodní označení v souladu s čl. 6 (1) písm. f DSGVO a abychom tyto informace použili k zasílání zajímavých nabídek a informace o našich produktech poštou. Proti ukládání a používání můžete vznést námitku vašich údajů k tomuto účelu kdykoli zasláním zprávy osobě, která se o vás stará. odpovědné osobě.

6.4 Oznámení o dostupnosti zboží prostřednictvím e-mailem
Pokud v našem internetovém obchodě nabízíme možnost informovat vás prostřednictvím e-mailem o době dostupnosti vybraného zboží, které je dočasně nedostupné. nedostupné, můžete se zaregistrovat do naší služby e-mailového upozornění na dostupnost zboží. Pokud se přihlásíte k odběru našeho e-mailového oznámení o dostupnosti službu, zašleme vám jednorázové e-mailové oznámení o dostupnosti zboží. vámi vybraného zboží. Pro zasílání je vyžadována pouze vaše e-mailová adresa tohoto oznámení. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné a mohou být použity k vašemu osobnímu oslovení. Používáme tzv. postup dvojitého souhlasu (double opt-in) pro zasílání tohoto oznámení. To znamená, že vám zašleme pouze odpovídající oznámení, jakmile výslovně potvrdíte, že s tím souhlasíte. se zasíláním takové zprávy souhlasíte. Poté vám zašleme potvrzující e-mail s dotazem. vás, abyste potvrdili, že si přejete takové oznámení dostávat, a to kliknutím na tlačítko příslušného odkazu.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám dáváte souhlas s tím, abychom vám zasílali zprávy. souhlas s použitím vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Když se zaregistrujete k naší službě e-mailového upozornění na stránkách dostupnosti zboží, ukládáme vaši IP adresu zadanou vaším internetovým poskytovatelem internetových služeb (ISP), jakož i datum a čas registrace, abychom mohli zjistit, zda je vaše IP adresa abychom mohli později vysledovat případné zneužití vaší e-mailové adresy. později. Údaje, které shromažďujeme při registraci k odběru našeho e-mailu o dostupnosti zboží slouží výhradně k tomu, abychom vás mohli informovat o dostupnosti zboží. dostupnosti konkrétního zboží v našem internetovém obchodě. Z odběru se můžete odhlásit službu e-mailového upozornění na dostupnost zboží kdykoli zasláním zprávy odpovědné osobě uvedené na začátku. Po odhlášení z odběru, bude vaše e-mailová adresa okamžitě vymazána z našeho distribučního seznamu. zřízeného k tomuto účelu, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním tohoto seznamu. vašich údajů, nebo si vyhrazujeme právo použít údaje nad rámec, který je povolen zákonem a o kterých vás informujeme v tomto prohlášení.7) Zpracování dat pro vyřízení objednávky

7.1 V rozsahu nezbytném pro zpracování smlouvy o dílo pro dodání a platby, budou námi shromážděné osobní údaje předány pověřené přepravní společnosti a pověřené úvěrové společnosti. instituci v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO.

Pokud jsme vám dlužíme aktualizace za zboží s digitálními prvky nebo za digitální produkty na základě příslušné smlouvy, budeme zpracovávat kontaktní údaje (jméno, adresu, e-mailovou adresu), které jste poskytli při zadávání objednávky, abyste mohli vás osobně informovat o nadcházejících aktualizacích v zákonem stanovené lhůtě lhůtě v rámci naší zákonné povinnosti informovat podle čl. 6 (1) písm. c DSGVO vhodnými komunikačními prostředky (např. poštou nebo e-mailem). Vaše kontaktní údaje budou použity výhradně pro účely informování o aktualizacích, které nám dlužíte, a budou námi zpracovávány pouze za tímto účelem v rozsahu v rozsahu nezbytném pro příslušné informace.

Abychom mohli vyřízení vaší objednávky spolupracujeme také s následující službou poskytovateli služeb, kteří nás zcela nebo zčásti podporují při realizaci uzavřené smluv. Těmto poskytovatelům služeb jsou předávány určité osobní údaje ve v souladu s následujícími informacemi.

7.2 Použití poskytovatelů platebních služeb (platební služby)

- Mollie
Pokud si vyberete způsob platby z platební služby. Mollie, bude platba zpracována prostřednictvím platební služby Mollie. poskytovatele služeb Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nizozemsko, na adresu kterému předáme informace, které jste poskytli během procesu objednávání. spolu s informacemi o vaší objednávce (jméno, adresa, IBAN, BIC, faktura). částka, měna a číslo transakce) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Vaše údaje budou předány pouze za účelem zpracování platby s poskytovatelem platebních služeb Mollie, a to pouze v nezbytném rozsahu. k tomuto účelu.

- Paypal
Při platbě přes PayPal, kreditní kartou přes PayPal, přímo inkasem přes PayPal nebo - pokud je to nabízeno - "nákupem na účet" nebo "platbou přes PayPal". splátky" prostřednictvím služby PayPal, předáváme vaše platební údaje společnosti PayPal (Evropa). S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen "společnost"). "PayPal") v rámci zpracování platby. Převod probíhá v v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO a pouze v rozsahu, v jakém je to je to nezbytné pro zpracování platby.

PayPal si vyhrazuje právo provést kontrolu kreditu u platebních metod kreditní kartou prostřednictvím služby PayPal, inkaso prostřednictvím služby PayPal nebo - pokud je nabízeno - "nákup na účet" nebo "platba prostřednictvím účtu". splátky" prostřednictvím služby PayPal. Za tímto účelem mohou být vaše platební údaje předány dál. úvěrovým agenturám v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě oprávněného zájmu společnosti PayPal na zjištění vaší platební schopnosti. Společnost PayPal používá výsledek kontroly úvěruschopnosti ve vztahu ke statistické pravděpodobnosti. nezaplacení pro účely rozhodování o poskytnutí příslušného platební metody. Informace o úvěruschopnosti mohou obsahovat pravděpodobnost hodnoty (tzv. hodnoty skóre). Pokud jsou hodnoty skóre zahrnuty do výsledku úvěrové zprávy, mají svůj základ ve vědecky podložených hodnotách. uznávaném matematicko-statistickém postupu. Výpočet skóre zahrnuje mimo jiné údaje o adrese. Další informace o zákoně o ochraně osobních údajů, včetně informací o používaných úvěrových agenturách, naleznete v prohlášení společnosti PayPal o ochraně osobních údajů: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Proti tomuto zpracování vašich údajů můžete kdykoli vznést námitku, a to tak, že zasláním zprávy společnosti PayPal. Společnost PayPal však může být i nadále oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování vašich osobních údajů. plateb.8) Použití grafiky hodnocení a pečeti schválení

Widget s pečetí EHI

Na našich webových stránkách používáme pečeť "EHI". Geprüfter Online-Shop", widget společnosti EHI Retail Institute GmbH, Spichernstraße 55, 50672 Kolín nad Rýnem ("EHI"). Když navštívíte naše webové stránky, dynamické obsah (aktuální hodnocení obchodu, certifikát apod.) načten do webové stránky, která se zobrazuje na internetu. widgetu prostřednictvím serverů EHI. Při tomto procesu se zjišťuje vaše IP adresa, dříve navštívený webové stránky, datum a čas načtení, množství přenesených dat, typ použitého prohlížeče, operační systém, který používáte, a informace o tom, co bylo přeneseno. žádajícího poskytovatele (údaje o odkazu) jsou přenášeny na servery EHI. Na adrese zpracování je založeno na našem převažujícím oprávněném zájmu optimalizovat naše služby. nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO.

Další informace o ochraně osobních údajů v EHI naleznete na adrese: www.ehi-siegel.de/datenschutz.9) Online marketing

9.1 billiger.de Sledování prodeje
Tento webové stránky používají billiger.de Sales Tracking, technologii sledování prodeje společnosti solute.de. GmbH, Zeppelinstraße 15, D-76185 Karlsruhe, Německo, ke sledování a vyhodnocování prodejů. určitých akcí uživatele, které byly provedeny po přesměrování z billiger.de na naše webové stránky. K tomuto účelu slouží takzvaný sledovací pixel založený na Javascriptu. na našich stránkách pro potvrzení objednávky implementován pixel, který může sledovat akce uživatele jako jednoho pixelu prostřednictvím interakce s billiger.de.

Tento pixel může být použit i v případě, že je sledovací pixel vytváří spojení mezi kliknutím uživatele na reklamou (touch point) na billiger.de a dokončenou objednávkou na našich stránkách. webových stránkách. Po dokončení objednávky odešle prohlížeč požadavek HTTP na. billiger.de prostřednictvím pixelu, pomocí kterého se zjistí určité informace.

Tyto informace zahrnují IP adresu koncového uživatele, který je na pixelu. zařízení (tuto IP adresu billiger.de před uložením anonymizuje), hlavičku HTTP (datový paket automaticky přenášený prohlížečem, který obsahuje různé technické informace) a čas požadavku. Kromě toho číslo objednávky a hodnota nákupního košíku vaší objednávky. a ukládá je billiger.de. Tyto informace jsou zaznamenávány a předávány pouze a uloženy společností billiger.de, pokud je objednávka skutečně provedena poté, co byla odeslána. předána z billiger.de na naši webovou stránku.

Pokud je objednávka odeslána z billiger.de na naši webovou stránku. přenos těchto informací na billiger.de zahrnuje osobní údaje uživatele, děje se tak v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na statistickém vyhodnocování úspěšnosti produktů. reklamy na billiger.de a nákupního chování uživatelů, a tím i slouží k optimalizaci naší online nabídky.

Pokud si nepřejete, aby se tyto údaje budoucí předávání popsaných informací na billiger.de, můžete pouze tomu zabránit tím, že ve svém prohlížeči deaktivujete provádění Java-Scriptu. Případně můžete zabránit provádění kódu JavaScriptu také tím, že instalací blokátoru JavaScriptu (např. https://noscript.net/ nebo https://www.ghostery.com). V takovém případě je však velmi pravděpodobné, že nebudete moci použít např. všechny funkce webové stránky v plném rozsahu.

Pokud je to možné. zákonem vyžadováno, jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich údajů. údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Vy . můžete svůj souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Za účelem odvolání provedli, postupujte podle výše popsaného způsobu provedení odvolání. námitky.

9.2 Google AdSense
Tato webová stránka používá Google AdSense, webovou reklamní službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Google AdSense používá soubory cookie, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které vám pomáhají webu analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Kromě toho Google AdSense také používá takzvané "webové majáky" (malé neviditelné grafické prvky) ke shromažďování informace, jejichž prostřednictvím jsou prováděny jednoduché akce, jako je návštěvnost návštěvníků. na webových stránkách, mohou být zaznamenávány, shromažďovány a analyzovány.

Podrobnější informace o návštěvnosti webových stránek jsou uvedeny v příloze. informace vygenerované souborem cookie a/nebo web beacon (včetně vaší IP adresy). adresu) o vašem používání této webové stránky jsou zpravidla předávány společnosti Google. serveru společnosti Google a ukládají se tam. Může se jednat také o přenos na servery např. Google LLC. v USA.

Google používá informace získané v rámci tímto způsobem, aby provedl vyhodnocení vašeho chování při používání stránek s ohledem na jejich obsah. AdSense reklamy. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google AdSense nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Shromážděné informace společností Google mohou být předány třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon. a/nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google.

Podrobnosti o zpracování vyvolaném službou Google AdSense a o nakládání s údaji ze strany společnosti Google z webových stránek naleznete zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Popsané zpracování údajů probíhá v souladu s pravidly pro zpracování údajů. s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO za účelem zacílení na uživatele. reklamy prostřednictvím reklamních třetích stran, jejichž reklamy se zobrazují na těchto webových stránkách na základě vyhodnoceného chování uživatele. Toto zpracování slouží také našemu finančnímu zájmu na využití ekonomického potenciálu našich webových stránek zobrazováním personalizovaného reklamního obsahu třetích stran na oplátku za úplatu.

Další informace o ochraně osobních údajů společnosti Google získáte na následující internetové adrese: https://www.google.de/policies/privacy/

Soubory cookie pro předvolby reklamy můžete trvale deaktivovat tak, že je vypnete. zabránit jim příslušným nastavením softwaru prohlížeče nebo můžete stáhnout a nainstalovat zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce této webové stránky nemusí být k dispozici. nebo mohou být omezeny, pokud jste deaktivovali používání souborů cookie.

Pokud jste se rozhodli pro používání souborů cookie. pokud to zákon vyžaduje, jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich údajů. údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Vy můžete svůj souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Za účelem odvolání provedli, postupujte podle výše popsaného způsobu provedení odvolání. námitky.

9.3 Sledování konverzí v rámci služby Google Ads
Tento webové stránky využívají online reklamní program "Google Ads" a v rámci Google Ads, sledování konverzí společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Používáme Google Ads, abychom upozornili na naše atraktivní nabídky na externích webových stránkách s tím. pomocí reklamních médií (tzv. Google Adwords). Můžeme určit, jak úspěšná jednotlivá reklamní opatření ve vztahu k údajům o reklamních kampaní. Tímto způsobem sledujeme cíl zobrazování reklamy, která vás zajímá, a tím učinit naše webové stránky zajímavějšími. pro vás a dosáhnout spravedlivého vyčíslení vynaložených nákladů na reklamu.

Zařízení Soubor cookie pro sledování konverzí se nastaví, když uživatel klikne na reklamu umístěnou prostřednictvím Google. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají v koncovém zařízení. Tyto soubory cookie obvykle ztrácejí svou platnost po 30 dnech a nepoužívají se pro osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat napříč společností Google Ads. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie jsou slouží k vytváření statistik konverzí pro zákazníky služby Google Ads, kteří si zvolili službu cookie. ke sledování konverzí. Klienti se dozvídají celkový počet uživatelů, kteří klikli na na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou sledováním konverzí. tagem. Nezískávají však žádné informace, které by mohly být použity k osobně identifikovat uživatele.

Používání reklam Google může mít za následek také k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC. v USA.

Podrobnosti o zpracování vyvolaném sledováním konverzí v rámci Google Ads a o společnosti Google. nakládání s údaji z webových stránek naleznete zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Všechna výše popsaná zpracování, zejména nastavení souborů cookie. pro načítání informací o použitém koncovém zařízení, se provádí pouze v případě, že jste jste nám k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna, a to tak, že deaktivací této služby v "nástroji pro souhlas se soubory cookie", který je k dispozici na webových stránkách. webových stránkách.

Můžete také trvale vyjádřit nesouhlas s nastavením souborů cookie. službou Google Ads Conversion Tracking tak, že si stáhnete a nainstalujete soubor Google plug-in prohlížeče dostupný na následujícím odkazu: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Vezměte prosím na vědomí, že určité funkce této webové stránky nemusí být dostupné nebo mohou být omezeny, pokud jste jste deaktivovali používání souborů cookie.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google lze prohlédnout zde: https://www.google.de/policies/privacy/

9.4 Marketingová platforma Google
Tato webová stránka používá tzv. online marketingový nástroj Google Marketing Platform provozovatele Google Ireland. Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("GMP"). GMP používá soubory cookie k zobrazování reklam, které jsou pro uživatele relevantní, ke zlepšení kampaní výkonnostních přehledů nebo k tomu, aby se uživateli nezobrazovaly stejné reklamy vícekrát. jednou. Společnost Google používá ID souboru cookie k záznamu toho, které reklamy se zobrazují v jakých prohlížeči a může tak zabránit jejich opakovanému zobrazení. Na adrese . zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu na optimálním marketingu našich produktů. webových stránek v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

V rámci Kromě toho může společnost GMP používat identifikátory souborů cookie k zaznamenávání tzv. konverzí, které jsou souvisejí s reklamními požadavky. Jedná se například o případ, kdy uživatel zobrazí GMP reklamu a později pomocí stejného prohlížeče vyvolá webové stránky inzerenta a nakoupí prostřednictvím této webové stránky. Podle společnosti Google soubory cookie GMP nemají neobsahují žádné osobní údaje.

Vzhledem k použitým marketingovým nástrojům, váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se společností Google. serverem. Na rozsah a další využití údajů nemáme žádný vliv. shromážděných společností Google prostřednictvím tohoto nástroje, a proto vás o tom informujeme. podle stavu našich znalostí následujícím způsobem: Prostřednictvím integrace GMP získává společnost Google informaci o tom, že jste vyvolali příslušný části našich webových stránek nebo jste klikli na naši reklamu. Pokud jste zaregistrováni u některé ze služeb Google, může společnost Google přiřadit návštěvu k vašemu účtu. I v případě, že nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili. možné, že poskytovatel získá a uloží vaši IP adresu. Použití GMP může rovněž vést k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC. v USA.

Pokud si přejete vyjádřit nesouhlas s účastí na tohoto postupu sledování, můžete soubory cookie pro sledování konverzí deaktivovat tak, že je vypnete. nastavením prohlížeče na blokování souborů cookie z domény www.googleadservices.com, (viz. https://www.google.de/settings/ads. ), přičemž toto nastavení se při deaktivaci souborů cookie vymaže. Případně můžete získat informace o nastavení souborů cookie na adrese Digital Advertising Alliance na internetové adrese www.aboutads.info a provést požadované nastavení. Nakonec můžete prohlížeč nastavit tak, abyste byli informován o nastavení souborů cookie a individuálně se rozhodnout o jejich použití. přijímání souborů cookie nebo vyloučit přijímání souborů cookie pro určité případy nebo ve obecně. Pokud soubory cookie nepřijmete, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

Další informace o GMP najdete na stránkách Google Zásady ochrany osobních údajů na následující webové adrese: https://www.google.de/policies/privacy/.

Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas pro zpracování vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností pro budoucnosti. Chcete-li odvolání provést, postupujte podle možnosti popsané výše pro vznesení námitky.

9.5 Použití partnerských programů

- Vlastní partnerský program
V souvislosti s produktem prezentací na našich webových stránkách udržujeme vlastní partnerský program, ve v jehož rámci poskytujeme zájemcům z řad třetích subjektů partnerské odkazy k umístění na jejich webové stránky, které vedou na naše nabídky. Soubory cookie jsou pro partnerský program, které jsou zpravidla nastaveny na partnerské stránce. po kliknutí na příslušný partnerský odkaz a za které nejsme odpovědní. v tomto ohledu podle zákona o ochraně osobních údajů odpovědné. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho koncového zařízení, aby bylo možné sledovat původ transakcí (např. "prodejních příležitostí") vytvořených prostřednictvím takových odkazů. Přitom tak můžeme mimo jiné rozpoznat, že jste klikli na partnerský odkaz. odkazu a byli přesměrováni na naše webové stránky. Tyto informace jsou potřebné pro zpracování plateb mezi námi a partnery. Pokud informace obsahují také osobní údaje, probíhá popsané zpracování prováděno na základě našeho oprávněného finančního zájmu na zpracování údajů. provizních plateb v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Pokud chcete zablokovat vyhodnocování chování uživatelů prostřednictvím souborů cookie, můžete si to nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a individuálně rozhodnout o jejich přijetí nebo vyloučit přijímání cookies pro určité případy nebo obecně.

-
belboon Partner Program (belboon GmbH)
Podílíme se na partnerském programu "belboon". společnosti belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlín (dále jen "belboon"). V rámci svých služeb ukládá společnost belboon na koncových zařízeních uživatelů soubory cookie, aby mohla dokumentování transakcí (např. "prodejních příležitostí"), když návštěvník klikne na stránku reklamu s partnerským odkazem. Tyto soubory cookie slouží výhradně k těmto účelům správnému přiřazení úspěšnosti reklamního média a odpovídajícího účtování v rámci sítě. Kromě toho společnost belboon používá tzv. sledovací pixely. Ty umožňují získávat informace, jako je návštěvnost stránek. vyhodnocovat.

Informace generované soubory cookie a sledovacími pixely o používání těchto webových stránek (včetně IP adresy) a o doručování informací z těchto stránek. reklamních formátů jsou přenášeny na server společnosti belboon a tam ukládány. Mezi belboon může mimo jiné rozpoznat, že partnerský odkaz na této webové stránce má belboon může tyto (anonymizované) informace předat společnosti smluvním partnerům za určitých okolností, ale údaje, jako je IP IP adresa, nebudou sloučeny s jinými uloženými údaji.

Pokud je IP adresa uložena v databázi, bude informace obsahují také osobní údaje, probíhá popsané zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. prováděno na základě našeho oprávněného finančního zájmu na zpracování provize. plateb se společností belboon v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Další Informace o používání údajů společností belboon naleznete v dokumentu o ochraně osobních údajů společnosti belboon. prohlášení na adrese https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/.

Pokud chcete zablokovat vyhodnocování chování uživatelů prostřednictvím cookies, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás o nastavení informoval. souborů cookie a individuálně rozhodnout o jejich přijetí nebo vyloučit jejich používání. přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně.

Pokud je to možné, můžete soubory cookie zákonem vyžadováno, jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich údajů. údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Vy můžete svůj souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Za účelem odvolání provedli, postupujte podle výše popsaného způsobu provedení odvolání. námitky.

- Partnerský program eBay (eBay Partner Network)
Zúčastňujeme se partnerského programu eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA (dále jen "EPN"). V tomto souvislosti jsme na naše webové stránky umístili reklamy jako odkazy, které vedou na nabídky na různých webových stránkách eBay. EPN používá soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory které se ukládají do vašeho koncového zařízení, aby bylo možné sledovat původ kliknutí, objednávek atd. vytvořených prostřednictvím těchto odkazů. Mimo jiné, EPN dokáže rozpoznat, že jste klikli na partnerský odkaz na těchto webových stránkách. Tyto informace jsou potřebné pro zpracování plateb mezi námi a společností eBay. Pokud tyto informace obsahují také osobní údaje, popsané zpracovávání provádíme na základě našeho oprávněného finančního zájmu na zpracování provizních plateb s eBay v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Další informace o používání údajů společností EPN, se podívejte na zásady ochrany osobních údajů společnosti: https://partnernetwork.ebay.com/page/network-agreement#privacy-notice

Pokud chcete zablokovat vyhodnocování chování uživatelů prostřednictvím cookies, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, abyste byli o nastavení informováni. souborů cookie a individuálně rozhodnout o jejich přijetí nebo vyloučit jejich používání. přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně.

Pokud je to možné. zákonem vyžadováno, jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich údajů. údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Vy můžete svůj souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Za účelem odvolání provedli, postupujte podle výše popsaného způsobu provedení odvolání. námitky.10) Používání systému živého chatu

Vlastní systém živého chatu
Na této webové stránky za účelem provozování systému živého chatu, který slouží k zodpovídání živých dotazů, může být vaše sdělené jméno chatu a váš sdělený chat obsah jsou shromažďovány jako údaje a ukládány po dobu trvání chatu. Chat a vámi sdělené jméno chatu jsou ukládány výhradně do tzv. paměti RAM (paměť s náhodným přístupem) a vymazány okamžitě, jakmile my nebo vy ukončíte konverzaci v chatu, nejpozději však do dvou hodin od poslední zprávy v chatu. historii chatu. K provozu funkce chatu se používají soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají lokálně do mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. prohlížeče. Soubory cookie umožňují rozpoznat internetový prohlížeč návštěvníka. návštěvníka stránek, aby bylo možné zajistit, že jednotliví uživatelé funkce chatu našich webových stránek lze rozlišit.

Pokud shromážděné informace tímto způsobem mají osobní charakter, zpracování se provádí v rámci v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu. zájmu na efektivním zákaznickém servisu a statistické analýze uživatelů. chování pro účely optimalizace.

Aby se zabránilo ukládání souborů cookie, můžete nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby žádné další soubory cookie nemohly být ukládány. ve vašem počítači v budoucnu ukládat, nebo aby se již uložené soubory cookie neukládaly. byly uloženy, budou vymazány. Vypnutí všech souborů cookie však může znamenat, že se chatovací funkce na našich webových stránkách již nebude možné provádět.

Zammad
Toto webové stránky používají technologii společnosti Zammad GmbH, Marienstraße 11, 10117 Berlín. (www.zammad.com) ke shromažďování a ukládání pseudonymizovaných údajů pro účely webové analýzy a k provozování systému živého chatu, který slouží k zodpovídání živých dotazů. dotazy na podporu. Z těchto pseudonymizovaných údajů lze vytvářet profily používání pod pseudonymem. K tomuto účelu lze použít soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají lokálně do mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. prohlížeče. Soubory cookie mimo jiné umožňují rozpoznat internetového prohlížeče. Pokud mají takto shromážděné informace osobní odkazují na osobní údaje, je zpracování prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním zákaznickém servisu. služby a statistické analýzy chování uživatelů za účelem optimalizace účely.

Údaje shromážděné pomocí technologií Zammad nebudou použity k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek bez toho, aby se na nich samostatně uděleného souhlasu dotyčné osoby a nebudou spojována s jinými údaji. osobními údaji o nositeli pseudonymu. Aby se zabránilo ukládání ukládání souborů Zammad, můžete nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby nedocházelo k ukládání souborů Zammad. v budoucnu mohly být ve vašem počítači ukládány další soubory cookie, nebo aby se soubory cookie, které již byly uloženy, byly vymazány. Vypnutí všech souborů cookie však může znamenat, že některé funkce na našich internetových stránkách již nebude možné provádět. Shromažďování a ukládání údajů můžete deaktivovat za účelem vytvoření pseudonymizovaného uživatelského profilu kdykoli s účinností do budoucna zasláním námitky neformálně e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu. v tiráži.11) Nástroje a různé

11.1 DATEV
Používáme cloudový účetní software zn. DATEV eG, Paumgartnerstr. 6-14, 90429 Norimberk (dále jen "DATEV"), abychom mohli vykonávat naši činnost. účetnictví. DATEV zpracovává příchozí a odchozí faktury a příp, také bankovní transakce naší společnosti, aby automaticky zaznamenal faktur, přiřadit je k transakcím a vytvořit z nich finanční účetnictví. v poloautomatickém procesu.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány také v rámci v této souvislosti, probíhá zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na efektivní organizaci. a dokumentaci našich obchodních procesů.

Další informace naleznete informace o DATEV, automatizovaném zpracování údajů a o zpracování údajů o ochraně osobních údajů na adrese https://www.datev.de/web/de/m/ueber-datev/datenschutz/.

11.2 ChannelPilot
Tyto webové stránky využívají ChannelPilot, což je nástroj, který je součástí systému online marketingový nástroj společnosti Channel Pilot Solutions GmbH. Použití je založeno na Čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f DSGVO. ChannelPilot používá tzv. soubory cookie, které jsou textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho chování. používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání stránek webových stránkách, jako je typ/verze prohlížeče, URL odkazu (dříve uváděná adresa URL) a další informace, které se týkají navštívená stránka), název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa), čas návštěvy stránky, čas návštěvy stránky (IP adresa). serveru, jsou zpravidla přenášeny na server ChannelPilot v Německu. a ukládá se tam. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rozsahu ChannelPilot nebude sloučena s jinými údaji ChannelPilot. Kromě toho, IP adresa je v systému ChannelPilot uložena pouze dočasně po krátkou dobu. dobu (obvykle maximálně 24 hodin) a poté se stane nerozpoznatelnou. Na adrese ukládání do mezipaměti se provádí bez výjimky za účelem odhalení možných podvodů s prokliky (botů). detekce).

Za provozovatele těchto webových stránek provádí ChannelPilot použije tyto informace k vyhodnocení výkonnosti připojených online aplikací. marketingových kanálů, jako je idealo.de nebo Google Shopping. Můžete zabránit ukládání souborů cookie příslušným nastavením softwaru prohlížeče. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě se může stát, že nebudete mít možnost využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících se stránkou. s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti ChannelPilot, jakož i s tím, aby se tyto údaje zpracování těchto údajů společností ChannelPilot pomocí možnosti odhlášení, která je k dispozici. pod následujícím odkazem: www.channelpilot.de/optout. V takovém případě bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Soubor cookie pro odhlášení se týká pouze se vztahuje na naposledy použitý prohlížeč. Pokud soubory cookie v tomto prohlížeči odstraníte, musíte soubor cookie opt-out nastavit znovu.

Další informace o datech ochraně v souvislosti se službou ChannelPilot, navštivte prosím stránku www.channelpilot.de/datenschutz.

Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas k tomu. zpracování vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností pro budoucnosti. Chcete-li odvolání provést, postupujte podle možnosti popsané výše pro podání námitky.

11.3 Google reCAPTCHA
Na těchto webových stránkách používáme také funkci reCAPTCHA společnosti Google. Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. ("Google"). Tato funkce slouží především k rozlišení, zda je záznam proveden fyzickou osobou, nebo je zneužit strojovým a automatizovaným zpracováním. Stránka Služba zahrnuje odeslání IP adresy a případně dalšího údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA společnosti Google a je prováděna v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu. zájmu na určení individuální osobní odpovědnosti na internetu a prevenci zneužívání a nevyžádané pošty. Používání Google reCAPTCHA může také zahrnovat přenos osobních údajů na servery společnosti Google LLC. v USA.

Další informace o Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas pro zpracování vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností pro budoucnosti. Chcete-li odvolání provést, postupujte podle možnosti popsané výše pro podání námitky.12) Práva subjektu údajů

12.1 Platný zákon o ochraně osobních údajů vám přiznává následující práva práva subjektu údajů (právo na přístup a zásah) vůči správci v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, přičemž je uveden odkaz na uvedený právní základ pro příslušné předpoklady pro výkon těchto práv:

- Právo na informace podle čl. 15 DSGVO;

- Právo na opravu podle čl. 16 DSGVO;

- Právo na výmaz podle čl. 17 DSGVO;

- Právo na omezení zpracování podle čl. 18 DSGVO;

- Právo na informace podle článku 19 nařízení GDPR;

- Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 DSGVO;

- Právo odvolat souhlas udělený v souladu s čl. 7 odst. 3 DSGVO;

- Právo podat stížnost podle článku 77 GDPR.

12.2 PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

POKUD ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE V RÁMCI VYVAŽOVÁNÍ ZÁJMŮ NA ZÁKLADĚ NAŠEHO PŘEVAŽUJÍCÍHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE PRÁVO PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ S ÚČINNOSTÍ DO BUDOUCNA NA ADRESE DŮVODECH VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE.

POKUD VYUŽÍVÁTE SVÉ PRÁVO VZNÉST NÁMITKU, PŘESTANEME PŘÍSLUŠNÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT. NIKOLI NEBUDEME SI VYHRAZUJEME PRÁVO POKRAČOVAT VE ZPRACOVÁNÍ, POKUD MŮŽEME PROKÁZAT ZÁVAŽNÉ DŮVODY. OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A SVOBODAMI. PRÁVA A SVOBODY, NEBO POKUD JE ZPRACOVÁNÍ PROVÁDĚNO ZA ÚČELEM UPLATNĚNÍ, uplatnění nebo obhajoby právních nároků.

POKUD ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE. ÚDAJE ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY TAKOVÉHO MARKETINGU. MARKETINGU. Námitku můžete uplatnit, jak je popsáno výše.

POKUD UPLATNÍTE SVÉ PRÁVO VZNÉST NÁMITKU, PŘESTANEME PŘÍSLUŠNÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT. PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU.13) Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů se určuje na základě příslušného právního základu, účelu zpracování a - je-li to relevantní - navíc na základě příslušné zákonné doby uchovávání (např. doby uchovávání podle obchodního a daňového práva).
Při zpracování osobních údajů na základě výslovného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO jsou tyto údaje uchovávány do doby, než subjekt údajů odvolá svůj souhlas.

Pokud existují zákonné lhůty pro uchovávání údajů. pro údaje, které jsou zpracovávány v rámci zákonného nebo kvazi-zákonného povinností na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, budou tyto údaje po uplynutí lhůt pro uchovávání rutinně vymazány, pokud se nejedná o již nejsou potřebné pro plnění smlouvy nebo pro zahájení řízení. smlouvy a/nebo z naší strany neexistuje oprávněný zájem na dalším poskytování těchto údajů.

Při zpracování osobních údajů na základě čl. 6(1)(f) DSGVO, jsou tyto údaje uchovávány do doby, než subjekt údajů uplatní své právo. vznést námitku podle čl. 21 odst. 1 DSGVO, pokud neprokážeme přesvědčivé důvody. oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a zájmy osob, které mají právo na ochranu osobních údajů. svobody subjektu údajů, nebo zpracování slouží k prosazení, výkonu nebo omezení práv a svobod subjektu údajů. obhajobě právních nároků.

Při zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO jsou tyto údaje uchovávány do doby, než subjekt údajů uplatní své právo vznést námitku v souladu s čl. v souladu s čl. 21 odst. 2 DSGVO.

Pokud není uvedeno jinak v dalších ustanoveních informacích v tomto prohlášení o konkrétních situacích zpracování, uloženy osobní údaje se jinak vymažou, pokud již nejsou potřebné pro účely účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.