Сигурно прехвърляне на файлове от всякакъв тип, размер и сложност