По-добра, по-интелигентна и по-бърза защита на устройствата